Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Soros évkönyv 1996
Szerző:
Sorozatcím:
Soros évkönyvek
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1997
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
évkönyv, pályázat, ösztöndíj, támogatás
Állomány:
Soros évkönyvek
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
Raktári jelzet:
E

Soros évkönyv 1996

TARTALOM
I.
KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK
Közoktatás-fejlesztési program
A Közoktatás-fejlesztési program általános keretéből felhasznált pályázati támogatások
Gazdasági kultúra fejlesztését célzó pályázat
Számítógépes iskola a nyílt társadalomért
Iskolai könyvtárak hardver-és szoftver-fejlesztése
Jefferson-program
Multimédia oktatási anyagok fejlesztése
Egyéb támogatott pályázatok
Hátrányos helyzetűeket segítő pedagógiai program
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő és oktató intézmények, szervezetek, csoportok segítését célzó pályázati támogatások
A szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket oktató és nevelő általános és középfokú iskolák pedagógusainak továbbképzése
Hátrányos helyzetű gyerekek szakmai-gyakorlati oktatásának támogatása
Középiskolai ösztöndíj hátrányos helyzetű gyerekeknek
Hátrányos helyzetű gyerekeket oktató és nevelő intézmények korszerű taneszközökkel való felszerelésének támogatása
Egyéb támogatott pályázatok
Kisgyermekkori fejlesztés
Terhes és frissen szült anyák és fiatal apák korai segítségnyújtásában dolgozók munkájának támogatása
Az óvodák szakmai munkájának támogatása
Gyermekközpontú óvodapedagógus, tanító-, tanárképzések és továbbképzések kidolgozása és a már működők támogatása
3-12 éves korú gyermekekkel foglalkozó pedagógusok munkájának segítése
Óvodák és iskolák együttműködése
Gyermekközpontú iskolák (1-6. osztály)
A szülői együttműködés támogatása az óvodában és az iskolában (1-6. osztály)
Modellintézmények
Óvodafejlesztő (Lépésről lépésre) program
Átmenet az iskolába
Felsőoktatási intézmények
Továbbképzések
Toleranciaprogram
Roma oktatási program
Cigányság kultúrájáról az iskolában
Roma gyerekek iskolai, óvodai felzárkóztatása
Roma középiskolai ösztöndíjak
Továbbtanulni vágyó roma fiatalok
Demokráciára nevelés
A demokráciára nevelés gyakorlatának támogatása
A demokráciára nevelés külföldi tapasztalatainak hazai megismertetése
Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata gyerekeknek
Környezeti nevelés program
Iskola és önkormányzat környezeti nevelési együttműködése
Környezet- és természetvédelmi táborok, terepgyakorlatok támogatása
Magyarország öröm és bánat térképe
Egyéb támogatott pályázatok
Oktatásügyi vezetés fejlesztése program
Oktatásügyi vezetés fejlesztését szolgáló tananyagok, taneszközök fejlesztésének támogatása
Pedagógus szakmai szervezetek/szerveződések működésének támogatása
Stratégiai pozícióban lévő oktatásügyi vezetők egyéni képzésének támogatása
Az oktatásügyi vezetés fejlesztését szolgáló nemzetközi együttműködések támogatása
Az oktatásügyi vezetés fejlesztését szolgáló szakmai rendezvények támogatása
Az oktatásügyi vezetés fejlesztését szolgáló projektek támogatása
Önfejlesztő iskolák
Történelem- és társadalomismeret
Társadalomismeret a kisgyermekkorban
Oktatás és nyilvánosság program
Ilyenek vagyunk... verseny és füzet
Oktatási Füzetek sorozat
Szakmai szervezetek
Közösségi iskolák
Gyakorlóiskolák
Közoktatási információs hálózat
Tankönyv-, taneszközfejlesztési program
Hitel tankönyvkiadóknak
MásKép tankönyvdíj
TanDem
Tartós tankönyv kísérlet
Egyéb támogatott pályázatok
Ifjúsági programok
Amerikai vendégtanár program
Vendégtanár év az USA-ban
I*EARN tanárok és diákok nemzetközi kommunikációs hálózata
Külföldi ösztöndíjprogram középiskolások számára
ASSIST- American Secondary Schools for International Students
CCI- Center for Cultural Interchange, USA
Rotary - Rotary Club International Exchange, USA
Anglia
CCI- Center for Cultural Interchange, USA
Csereprogram a szegedi Deák Gimnázium és Brooks között
Öthetes nyári programok
Iskolai egészségnevelési program
Disputa (Vitakultúra) program
ÚT'96 csoportos diákutazási program
„If you..." - középiskolások csoportos tevékenységeinek támogatása
II.
FELSŐOKTATÁSI, KUTATÓI ÉS ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK
INTÉZMÉNYI PROGRAMOK
HESP - Higher Education Support Program (Felsőoktatást támogató program)
Szakkollégiumok támogatása
Egyetemi és főiskolai csereprogramok támogatása
Nemzetközi továbbtanulási információs központok
KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK
Külföldi posztgraduális és kutatói ösztöndíjprogramok
Általános program
Bolognai Egyetem, Olaszország
Londoni Egyetem, Anglia
Oxfordi Egyetem, Anglia
Leicesteri Egytem, Anglia
Leuveni Egyetem, Belgium
Oxford Colleges Hospitality Scheme
Virtual University
A Soros Alapítvány és a Párizsi Magyar Intézet közös programja
Külföldi ösztöndíj-kiegészítő támogatás (Supplementary Grant)
Ösztöndíj kiegészítés külföldi művészeti képzéshez (Special Studies Grant)
TANULMÁNYUTAK ÉS KONFERENCIÁK
Rövid külföldi tanulmányutak
Egyhetes tanfolyamok szakorvosoknak
Konferenciaprogram
TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÜLFÖLDI KÖZLÉSE
RESEARCH SUPPORT SCHEME
III.
KULTÚRA ÉS MŰVÉSZETEK
Könyvtár-támogatási program
Könyvtárak összehangolt állománygyarapítása
Osztott katalógus létrehozása
Kedvezményes könyvtári lapelőfizetés
Library of Congress
Könyvkiadás-támogatási program
Olvasóbarát könyvkiadás-támogatás
Elsőkötetes szerzők
Forgóeszközhitel könyvkiadóknak
Folyóirat- és laptámogatási program
Kulturális menedzsment program
A Soros Alapítvány díjai
Kultúra és művészetek program
Zenei rendezvények támogatása
Kulturális és művészeti kapcsolatok program
Restaurálási program
Színházi stúdióprodukciókat támogató program
IV.
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAMOK
EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERFEJLESZTÉSI PROGRAM
Általános program
Egészségügyi menedzsment hatékonyságának javítása
Otthonápolás, hospice
Egészségügyi minőségfejlesztés
Napi sebészet
Mintarégió program
A decentralizáció, a regionális szintű finanszírozás feltételrendszerének vizsgálata
Regionális egészségügyi információs rendszer kialakítása
Az Egészségterv és a Pannon Almanach
Pályázat regionális együttműködések támogatására
A Dél-Dunántúli Regionális Egészségügyi Tanács létrehozása
Hajléktalanok egészségügyi helyzetének javítása
Betegjogi program
Prevenciós (egészségmegőrző) program
Önkéntes segítők - a kórházi és járóbeteg - ellátás területén
Prevenciós program közösségek számára
A fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítása
Az önálló életvitel központok hálózatának kialakítása
Kitagolás (fogyatékos személyek kiemelése tömeg - intézményekből kiscsoportos lakóotthonokba)
Cochlea implantációt követő komplex rehabilitáció hallássérült gyermekeknél
„Hídverés"-természetgyógyászati eljárások integrálása
Szenvedélybetegségek
Drogfogyasztással összefüggő ártalmak csökkentése
SZOCIÁLIS PROGRAMOK
Help to Help - Segítség a segítőknek
Közhasznú foglalkoztatás ösztönzése
Együttműködés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
V.
CIVIL TÁRSADALOM
Roma program
Általános roma program
Ösztöndíjpályázat felsőoktatásban tanuló roma fiatalok számára
Kisebbségi, etnikai program
Civil kezdeményezések támogatása
Századvég Politikai Iskola támogatása
Visegrád közép-európai hírlaprovat program
E-mail/Internet program
East-East program
VI.
A SOROS ALAPÍTVÁNYI HÁLÓZAT FÜGGETLEN PROGRAMIRODÁI
Business Basics (BB) Vállalkozásfejlesztő Alapítvány
Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány, Soros-NIOK Iroda
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ
Független Ökológiai Központ
A SOROS ALAPÍTVÁNY ÁLTAL MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK 1996-BAN
BIZOTTSÁGOK, SZAKKURATÓRIUMOK, MUNKATÁRSAK
MELLÉKLET

Kiadványok