Soros Alapítvány Évkönyv 1991
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK

56-os Intézet
Az 1956 október 23. és november 4. között történtekkel, az előzmények dokumentált feltárásával és a forradalmat követő évtizedek társadalomtörténetének vizsgálatával foglalkozó intézmény ebben az évben több megyére kiterjedő kutatásokra, konferencia szervezésére és a munkatársak személyi- és dologi kiadásaira kapott támogatást.
4.217.500-Ft

Benkő Zoltán
Benkő Zoltán könyvet ír a Szabad Európa Rádió 1956-os, a forradalom alatti adásairól, ennek részbeni előzményeiről, a Rádió addigi személyi vetületeiről, majd a forradalom utáni műsortervekről, belső küzdelmekről.
Havonta 12.000.- Ft ösztöndíj 12 hónapig

Erdélyi Ágnes
Nagydoktori disszetációjának, A hatástörténet kerülőútjai című kismonográfiának német nyelvre való fordítási költségeire kapott támogatást.
140.000.- Ft

Európa Kutató Csoport
A kutatócsoport működéséhez az Alapítvány korábban már nyújtott támogatást. Most nemzetközi konferencia szervezéséhez kaptak hozzájárulást.
70.000.- Ft

Hanák Péter
A Házak, lakások, családok a századfordulón című kötetben megjelenő tanulmányok rajzai és mellékletei elkészítését segíti elő a támogatást.
200.000.- Ft

Harvard Egyetem Jogi Kara
Az egyetem Jogi Kara konzultált a magyar kormánnyal az új adóügyi jogszabály tárgyában. A Soros Alapítvány a Harvard nemzetközi adóprogramjához utalt át támogatást, hogy a konzultációban résztvevők utazási és egyéb költségeit fedezzék.
9.575.- USD

Jelenkor Kiadó
Kiadványaik szerzői honoráriumára, valamint szerkesztési díjak költségeire kaptak a pénzt.
500.000.- Ft

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Népművelők Egyesülete
Az egyesület tanfolyamot szervezett a Közép-Tisza mentén kihalóban lévő népi kismesterségek újjáélesztésére. Két tanfolyam költségeihez járultunk hozzá.
400.000.- Ft

Dr. Kartag-Ódri Ágnes
Az Újvidéki Egyetem docense az ottani egyetem Jogtudományi Karán szerbhorvát és magyar nyelven tart előadásokat és vezet szemináriumokat. Két készülő munkájához gyűjtött anyagot Budapesten. Egy hónapos itt-tartózkodásához kapott támogatást.
10.000.- Ft és kollégiumi szállásköltsége

Dr. Kunszt György
A pályázó Szabó Lajos filozófus hagyatékát dolgozza fel, és megkezdi kiadásra való előkészítését.
225.000.- Ft

Magyar Auschwitz Alapítvány
Számítógéppel járultunk hozzá a dokumentációs központhoz, mely az 1938-45 közötti években vallási, faji, nemzetiségi és más politikai okból történt üldöztetés, a deportáció, a munkaszolgálat, Auschwitz és a többi hitlerista koncentrációs tábor áldozatainak és működésének elsődlegesen magyar vonatkozású dokumentációinak összegyűjtésére jött létre.

MTA Regionális Kutatások Központja, Településkutató Csoport
A Tér és társadalom című posztgraduális szeminárium rendezési költségeihez kapták a támogatást. A szeminárium központi témája a „Lokalitás és identitás” volt.
250.000- Ft

Márkus István
A pályázó empirikus szociológiai kutatást végez Szeghalom és Csorna 20. századi társadalomtörténete és jelenlegi átalakulása témában. Megkezdett kutatásának folytatásához, és az eredmények összegezéséhez kapott támogatást.
Havi 10.000.- Ft ösztöndíj 24 hónapra

Nemzetközi Földrajzi Unió
A szervezet Budapesten rendezte évi rendes összejövetelét. A megvitatott témák között volt a migráció, a demográfiai struktúra és a városi népesség átrendeződése, valamint a városfejlődés dinamikája. A támogatást a meghívott külföldi vendégek költségeire fordították.
330.330.- Ft

Neumer Katalin
Ludwig Wittgenstein a 20. század egyik legjelentősebb bölcselője. Főműve a Philosophische Untersuchimg, melynek fordításához adtunk támogatást.
Havi 12.000.- Ft ösztöndíj 12 hónapig

Pászka Imre
A „Kelet-európai agrárközösségek társadalma és gazdasága” témájú kutatásához kapott támogatást.
Havi 10.000.- Ft ösztöndíj, és 170.000.- Ft dologi kiadásokra

Simon János és Bruszt László
A két szociológus az állampolgári magatartásminták témakörében kérdőíves kutatásokat végzett a volt szocialista országokban. Az eredményeket egy budapesti konferencián mutatják be, ennek megszervezéséhez kapták a támogatást.
350.000.- Ft

Történelmi Igazságtétel Bizottság Győri Szerkesztőbizottsága
Az 1956-os forradalom Győr-Moson-Sopron megyében, IgazságHazugság című könyv kiadásának költségeihez járultunk hozzá.
450.000.- Ft

Történészhallgatók Egyesülete
A Magyar Történészhallgatók Egyesületének kezdeményezésére megalakult a Történészhallgatók Nemzetközi Szervezete, melynek székhelye Budapest. Feladatuk nemzetközi diáktalálkozók szervezése, a szervezet gyakorlati munkájának az irányítása. Budapesti titkárságuk irodai költségeihez és infrastuktúrájuk megteremtéséhez járultunk hozzá.
150.000.- Ft

Új Magyar Központi Levéltár
Az 1956-os forradalom leverését követő koncepciós perek iratainak restaurálásához kaptak támogatást.
1.000.000.- Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>