Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
TÖRTÉNELEM, POLITIKATUDOMÁNY ÉS RÉGÉSZETÁrkus Péter
Állami gondozott gyermekek nyári régészeti táborozás során őskori temetőt tártak fel Füzesgyarmaton. A tábor költségeire kapták a támogatást. 92.000 - Ft

Dr. Komoróczy Géza
A világhírű asszirológust vendégkutatóként a Brown Egyetem meghívta. Az Alapítvány hozzájárult az ellátási költségekhez.
3.500 - USD

Evolúciós Tanulási Rendszerek
Az Alapítvány továbbra is támogatta azt a programot, melynek célja egy számítógépesjogi információs rendszer kialakítása a parlamenti képviselők és parlamenti bizottságok munkájának segítése érdekében.
13.000 - USD

Hajnal István Kör
A Kör a fiatalabb történész nemzedékek új szakmai törekvéseit hivatott szolgálni. 1989-ben Salgótarjánban társadalomtörténeti konferenciát rendeztek, melynek témája a társadalmi konfliktus volt. Ebben az évben Keszthelyen vitatták meg a kisváros történeti, szociológiai és földrajzi problémáit. Az idei támogatást működési költségekre, társadalomtörténeti hírlevél és módszertani füzetek kidására fordítják.
800.000 - Ft

JATE Politikaelméleti Dokumentációs Bázis
A JÁTÉ Kortörténeti és Társadalomtörténeti Gyűjteményének kezelésével kapcsolatos személyi kiadásokra kapták a támogatást.
100.000 - Ft

Jerzy Snopek
A pályázó Bibó István válogatott írásait fordítja lengyelre. A lengyel értelmiségi elit eddig nem ismerte Bibó műveit, holott ezek majdhogynem az aktualpolitika szintjén is újat, érvényeset tudnak nyújtani számukra.
251.600 - Ft

MTA Judaisztikai Kutatócsoport
A magyar zsidó levéltárak szakszerű rendezésére, a fond-jegyzék elkészítésére és kiadására kapták a támogatást. Ezzel a munkával a kéziratban lévő, számítógépes szerkesztés alatt álló Magyar Zsidó Levéltári Repertóriumot terjesztik ki egy eddig szakszerűen még nem rendezett és fel nem dolgozott levéltári anyagra.
500.000 - Ft

Sic itur ad astra
Az ELTE BTK történészhallgatóinak kiadványa. Nyolc szám megjelentetéséhez, és a tudományos diákkör támogatására kaptak újabb támogatást.
600.000 - Ft

Somogyi Éva
Hanák Péter 1991-ben lesz 70 éves. Erre az alkalomra egy tanulmánykötet készül főként a 19-20. századi társadalom- és művelődéstörténet, valamint a Habsburg Monarchia története tárgyköréből. A kiadási költségek egy részét vállalta az Alapítvány.
200.000 - Ft

Történelemtanárok Egylete
Az egylet szakmai programjaihoz és működési költségeihez járult hozzá az Alapítvány.
300.000 - Ft

Történelmi Figyelő Hallgatói Öntevékeny Csoport
A nyíregyházi csoport a „Történelmi figyelő" című folyóirat keretében tematikus kötetekben kíván publikálni olyan idegen nyelvű, történelmi tanulmányfordításokat, amelyek jól hasznosíthatók az oktatásban. A másik cél az, hogy egyre több egyetemistát bevonva a fordítói munkába, szorgalmazzák az idegen nyelvű olvasást.
200.000 - Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>