Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
AZ MTA — SOROS BIZOTTSÁG TÖRTÉNETÉBŐL

A Magyar Tudományos Akadémia és a New York-i Soros Alapítvány 1984 májusában hozta létre közös bizottságát Az alapító eredetileg évi egy-két millió dollárt szánt erre a célra, a programok gyors fejlődése nyomán azonban 1988-ban hárommillió hétszáz-ezer,1989-ben pedig négy és fél millió dollárt fordított magyarországi kezdeményezések támogatására, a Bizottság pedig 1988-ban több mint 80 millió, 1989-ben pedig száznegyven millió forint támogatást ítélt oda a pályázóknak.
Kezdetben a Bizottság egyetlen általános pályázatot hirdetett meg, s ennek keretében dollár- és forinttámögatásra egyaránt lehetett jelentkezni. Dollártámogatáselsősorban olyan esetekben jöhet szóba, amikor valamilyen értékes tudományos vagy kulturális kezdeményezéshez volna forintfedezet, de megvalósításához konvertibilis valutára van szükség. Ilyenkor a pályázat nyertesei a dollártámogatás forintellenértékét a budapesti számlára fizetik be, s erről a számláról utalja át a Titkárság a forinttámogatást azoknak a pályázóknak, akik ilyenre jelentkeztek. A forinttérítés nélkül adott dollártámogatások - elsősorban a külföldi ösztöndíjak nagy száma miatt — korántsem számítanak kivételnek, s az összes dollártámogatás mintegy harmadát teszik ki. A pályázati feltételek kikötötték, hogy természettudományi, orvosi és műszaki célokra általában csak forinttérítéses dollártámogatás jöhet szóba, továbbá eleve kizárták a pályázatból a haszonelvű vállalkozásokat és a hazai találmányok ügyét
Ezek az alapelvek azóta is érvényben vannak, közben azonban a benyújtott pályázatok ismeretében a Bizottság egyes témakörökben külön pályázatokat is kiírt, hogy az egymással összevethető
programokat rangsorolni lehessen és minél méltányosabb döntést lehessen hozni róluk. Ezért hirdetett meg a Bizottság már 1985-ben külön irodalmi és társadalomtudományi ösztöndíjpályázatot, s az elbírálást mindkét esetben külön testületre, úgynevezett kuratóriumra bízta. 1989-től az irodalmi kuratórium már nem hirdet pályázatot, maga dönt ösztöndíjak és díjak (Krúdy-, Weöres-, Kosztolányi- és Madách-díjak) odaítéléséről.
Ugyancsak 1985*ben hirdette először meg a Bizottság, hogy támogatást nyújt külföldi szakmai értekezleteken részt vevő fiatal magyar szakembereknek az utazáshoz vagy az ott-tartózkodáshoz. Egyúttal támogatást ajánlott fel a külföldi szakmai folyóiratokban szokásos közlési díjak fedezésére is. Az Alapítvány támogatást nyújt továbbá olyan fiatal szakembereknek, akik a dubrovniki egyetemközi továbbképző központ tanfolyamain kívánnak részt venni.
1986-ban az Alapítvány a Művelődési Minisztériummal közösen pályázatot hirdetett tízhónapos külföldi (elsősorban Egyesült Államok-béli) tanulmányútra. Ezt a pályázatot azóta minden évben újra meghirdették, s minden alkalommal igen nagy volt az érdeklődés.
1987-ben rövidebb, legfeljebb háromhónapos külföldi tanul-mányutakra is ösztöndíjpályázatot írt ki az Alapítvány olyan fiatal szakemberek számára, akiknek meghívásuk van külföldi szakmai intézménytől. Ez a pályázati program szintén sikeresnek bizonyült, így e lehetőséget azóta is biztosítja az Alapítvány.
Közben az Alapítvány egy másfajta megoldással is próbálkozik: egyetemekkel megállapodást köt, hogy fogadjanak magyar diákokat vágy fiatal diplomásokat, nagyjából meghatározza, milyen kurzusokra, kutatási témákra lehet jelentkezni, s ezután hirdet pályázatot.

1989-ben a következő külföldi ösztöndíjakra lehetett pályázni:

      Tudományos rendezvények
maximum 2 hét
Dubrovnik1—2 hetes tanfolyamok
Rövid tanulmányutak2-14 hét
Általános ösztöndíj2-10 hónap kutatás, tanulmányút
Oxfordi posztgraduális10 hónap kutatás
Oxfordi posztdoktorális6 hónap kutatás
Leuveni Egyetem3 és 10 hónapos kurzusok
MKKE ösztöndíjak18 tanulmányút végzett közgazdászoknak
Indiana Egyetem4 kutatóhely egy tanévre
New York-i Egyetem3 egyéves kutatóhely
Rutgers Egyetemtanfolyamok 5 diáknak
Folger Shakespeare Könyvtár3 havi reneszánsz-kutatás
Zenei mesterkurzusok2 — 4 hetes tanfolyamok Európában
Yorki Egyetemkétévente 1 kutatóhely 12 hónapra


Ugyancsak 1987-ben hirdetett az Alapítvány először öthetes nyári továbbképző tanfolyamra pályázatot angolnyelvtanároknak, angol szakos egyetemi hallgatóknak és középiskolás diákoknak. Egy másik pályázat keretében tíz-tíz középiskolai tanuló utazott 1987-ben és 1988-ban háromhetes táborozásra az Egyesült Államokba.
1988-ban a Bizottság képzőművészeti kuratóriumot hozott létre, ez felügyeli a Műcsarnokban évek óta működő képzőművészeti dokumentációs központ tevékenységét E kuratórium díjak kiadását és kiállítások szervezését is tervezi.
Külön zenei kuratórium dönt a zenetudományi és zenei pályázatok sorsáról, hogy versenyeztetni lehessen egymással őket.
Az MTA-Soros Alapítvány Bizottság és a Bethlen Gábor Alapítvány Kuratóriuma 1988. november 1 -jen közös ösztöndíjalapot hozott létre. Ebből az alapból azokat a vállalkozásokat kívánják támogatni, amelyek a kisebbségi sorban élők anyanyelvi művelődését, kultúráját gazdagítják, megőrzik, hozzájárulnak a közép-európai sorskérdések tisztázásához, s a térség népeinek megbékélését, humánus együttélését szolgálják. A támogatások odaítéléséről a két alapítvány képviselőiből alakított Kuratórium dönt. Tagjai: Csoóri Sándor, Für Lajos, Juhász Gyula, Király Tibor, Vásárhelyi Miklós. A Kuratórium titkára Vásárhelyi Judit
1989-ben a következő programokkal bővült az Alapítvány tevékenységi köre:
A felsőoktatási reformhoz történő hozzájárulás jegyében az Alapítvány anyagi támogatást ajánlott fel olyan kezdeményezésekhez, amelyek a bölcsészeti oktatás korszerűsítésére irányulnak. A Bölcsészkarok reformja program keretében mintegy 100 pályázat érkezett. Az elbírálásukra létrehozott kuratórium konzultál a pályázókkal, és közösen alakítják ki a támogatásra kerülő terveket. Az oktatás korszerűsítése kiterjed új tanszékek szervezésére, vendégprofesszorok meghívására, a többlépcsős oktatás bevezetésére, új tanárképzési formákra, a „sabbatical" félév rendszerére stb. A végleges kuratóriumi döntésekre és a program realizálására 1990-ben kerül sor.
Első alkalommal fordult a Soros Alapítvány a kisvállalkozók felé. Számukra azt a lehetőséget ajánlotta, hogy a vállalkozás üzemeltetéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez konvertibilis vaJutat biztosítMNB középárfolyamon számítottforintellenértékfejében. Az Alapítvány egymillió dollárt különítettél erre a célra. A pályázat lebonyolítása 1990-re húzódott át.
A közoktatás megújítására kiírt pályázati felhívás elsősorban a középfokú oktatás megújítására irányult. A közoktatás intézményei, pedagógus csoportok és oktatási szakemberek egyaránt nyújthattak be pályázatot, melynek keretében az oktatás tartalmi és szerkezeti korszerűsítését célzó kísérletek, programok számít-
hatnak támogatásra. A pályázati kiírást követő nagy érdeklődés a pedagógus társadalom fokozódó aktivitását jelzi, a támogatott programok beindítására itt is 1990-ben kerülhet sor.
Az 19S9. évi új programok közül a társadalmi szervezetek támogatására kiírt pályázati felhívás váltotta ki a legszélesebb érdeklődést. Mindazon független, alternatív csoportok jelentkezhettek, amelyek a helyi és országos közélet demokratikus megújulásában való részvételt tűzték ki célul. Az új közéleti kezdeményezések, klubok, társas körök, társadalmi szervezetek, mozgalmak, egyesületek, lapok és folyóiratok százai vettek részt a pályázaton. Politikai pártok nem részesülhettek támogatásban. Ez a program 1990-ben is folytatódott.
A Bizottság a nyilvánosság előtt kívánja végezni tevékenységét így kívánja mind a pályázati rendszer tisztasága, mind működésünk hatékonysága. Ebben a szellemben a Titkárság készséggel ad felvilágosítást az érdeklődőknek, mindenekelőtt a sajtónak. A Bizottság ülései után a Heti Világgazdaságban rendszeresen megjelenik az odaítélt támogatások jegyzéke. A Titkárság nem tartja titokban, de a pályázók iránti tapintatból nem is szellőzteti azoknak a nevét, akiknek kérését a Bizottság, az Alapítvány vagy a különféle bíráló testületek elutasították. Egyetlen dolgot kezel bizalmasan: a pályázatok értékelésére felkért szakértők nevét és állásfoglalását
A nyilvánosság tájékoztatása céljából a Titkárság ezúttal immár ötödször teszi közzé a Bizottságnak készített évi jelentését. Az 1984-1985-ös időszakról szóló jelentés kifogyott, az 1985 — 1986-os, az 1987-es és az 1988-as azonban van még raktáron, s az érdeklődőknek szívesen küldünk belőle egy-egy példányt.
Következő fejezet >>
Tartalom>>