Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
A TITKÁRSÁG 1989. ÉVI JELENTÉSE

A Titkárság jelentése ezúttal harmadszor fog át naptári évet: az Alapítvány költségvetésének „időszámítása" az első években kétszer is változott, ezért az első jelentés májustól májusig, a második májustól decemberig terjedő időszakról szólt.
Az elfogadott programok aránya a beadott pályázatok számához képest alig valamivel ugyan, de csökkent. Az odaítélt összeg azonban nem lett kisebb, vagyis egy-egy pályázatra átlagban a korábbinál nagyobb támogatás jutott. Van azonban néhány program, amely immár tartós támogatásban részesül, s ez kétségkívül rontja valamelyest az új pályázatok esélyeit, hiszen a köztük elosztható összeg emiatt kisebb lesz. Vannak olyan, elsősorban ifjúsági programok, amelyek nyilvánvalóan nem lehetnek önfenntartóak, a Bizottság mégis értékesnek és támogatandónak tekinti őket. Máskülönben azonban arra törekszik, hogy egy-egy új elgondolás megvalósításához a kezdeti szakaszban nyújtson segítséget, abban a reményben, hogy azután a kezdeményezés megáll majd a maga lábán.
A továbbiakban a külföldi ösztöndíjakról, az általános pályázat keretében elfogadott programokról, valamint az Alapítvány által közvetlenül (tehát nem a budapesti bizottság útján) nyújtott támogatásokról számolunk be. Az áttekinthetőség kedvéért ezúttal is tartalmuk szerint igyekszünk csoportosítani a programokat. Elismerjük, hogy ez a csoportosítás vitatható, mert az egyes kategóriák átfedik egymást
Megjegyezzük még, hogy a jelentés arról tájékoztat, mekkora összeget ítélt oda egy-egy pályázónak a Bizottság 1989-ben. Mint a jelentés mellékletében közölt pénzügyi adatokból is kiderül, ez korántsem esik egybe minden esetben a már kifizetett összeggel. A Titkárság ugyanis gyakran részletekben fizeti ki az odaítélt támogatás összegét, és a pályazatok nyerteseivel kötött szerződés nem egy esetben feltételekhez (többnyire a program időarányos részének teljesítéséhez) köti a következő részlet átutalását.
Következő fejezet >>
Tartalom>>