Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
ZENEAffetti Musicali Együttes
Az együttes részleges anyagi függetlenségének elősegítésére, és a rendszeres, elmélyült próbamunka biztosítására kapták a támogatást.
150.000 – Ft

Akadémia Rézfúvós Kvintett
Az együttes 1983 óta működik, munkájukat még diákegyüttesként kezdték. Azóta a hazai és nemzetközi kamarazenei élet állandó résztvevői lettek, s önálló hangversenyeket kívánnak tartani elsősorban vidéken. Ehhez kapták a támogatást.
300.000-Ft

AMADINDA Ütőegyüttes
A két együttes országos méretű Steve Reich Fesztivált rendez, amelyet egy 20 koncertből álló sorozatnak szánnak. A hangversenyek költségeihez kaptak támogatást.
300.000 – Ft

Bálint Zsolt
A pályázó a csángó hangszeres zene kutatása szempontjából fontos hanganyagot gyűjtött és katalogizált az Alapítvány támogatásával. Miután a forradalom óta Moldvában összehasonlíthatatlanul könnyebb gyűjteni, még két munkát szeretne elvégezni: moldvai csángó magyar hangszeres népi dallam gyűjtése, továbbá Fehér Márton moldvai hegedűs hangszeres repertoárjának lejegyzése.
Havi 8.000 - Ft ösztöndíj, 12 hónapra

Békés-Tarhosi Baráti Kör
A Békés-Tarhosi Énekesiskola fontos szerepet játszik a mai magyar zenei és kulturális életben, mert nemzeti gyökerekre épít, és elsőként valósította meg a gyakorlatban Kodály nevelési koncepcióját. Idén mesterkurzust tartanak a létrehozott Karvezető Továbbképző Intézet keretében.
200.000 – Ft

Budapest Énekes Iskola
Az iskola öt éve működik, céljuk az iskolai kerettől való elszakadás. Gyakorlati terveik megvalósítását teszi lehetővé támogatásunk.
300.000 – Ft

Budapesti Régi Zene Fórum
1990-ben rendezendő koncertsorozatuk dologi kiadásaihoz kaptak hozzájárulást.
200.000 – Ft

Cantemus Gyermekkórus
Nyíregyháza testvérvárosi kapcsolatot tart fenn a New York mellett lévő New Brunswick-kal. A kapcsolatteremtés első lépéseként Magyar szív elnevezésű alapítványt hoztak létre, melynek szervezésében egyhónapos hangversenykörutat tesznek Amerikában. Útjuk kiadásaihoz járult hozzá az Alapítvány.
300.000 – Ft

Czidráné Bodza Klára és társai
A pályázó népdalénekesek tankönyvet készítenek „Magyar népi énekesiskola" címmel, melyben a népdalok eredeti, hagyományos hangzásvilágát, különböző tájak zenei jellegzetességeit gyűjtik össze.
175.000 – Ft

Czövek Lajos
50 évvel ezelőtt kezdte meg népdalgyűjtő tevékenységét az Ugocsa megyei Szőllősgyulán, s most ugyanott, és a környező kárpátaljai magyar falvakban végez népzenei gyűjtőmunkát.
Havi 6.000 - Ft ösztöndíj, 12 hónapra

Debreceni Református Kollégium Kántusa
A Kántus a legrégibb alapítású magyar iskolai diákénekkar. Az elmúlt másfél évtizedben 3 hanglemezük jelent meg, és 14 külföldi országban adtak hangversenyt. Támogatásunkat a 250. jubileumi év programjaihoz kapták.
300.000 – Ft

ELTE Tanárképző Kar
A ország tanárképző főiskolái kórusainak első közös hanglemezét tervezik elkészíteni a támogatás segítségével.
250.000 – Ft

Erkel Ferenc Kamarazenekar
A zenekar 1985-ben alakult, s az elmúlt évek alatt számos hangversenyt adtak Budapesten, vidéken és külföldön is. További hangversenyeik kiadásaihoz kaptak támogatást.
50.000 – Ft

Fancsali G. János
Az Erdélyből áttelepült művész a „Lisz Ferenc erdélyi tanítványai" témájú kutatásához kapott támogatást.
100.000 - Ft

Interart Fesztiválközpont
A Bartók Szeminárium és Fesztivál minden évben a magyar zenei élet kiemelkedő eseménye. Az Alapítvány az elmúlt években is támogatta ezt a kezdeményezést. Ebben az évben Bartók Béla életműve mellett Ligeti György és Kurtág György művei szerepelnek a programban.
300.000 – Ft

Jeunesses Musicales Magyarországi Szervezete
A szervezet évek óta részesül rendszeresen az Alapítvány támogatásában. Idén lehetőséget szeretnének biztosítani fiatal magyar muzsikusoknak, hogy indulhassanak különböző zenei versenyeken, s részt vehessenek nemzetközi ifjúsági zenekarokban.
400.000 – Ft

Kertész László
A Népszínház operatagozata évek óta folyamatosan tart előadásokat diák-közönségnek az Alapítvány támogatásával. Munkájuk folytatásához, újabb előadások bemutatásához kapták a hozzájárulást.
100.000 – Ft

Kodály Zoltán Zeneművészeti Szakközépiskola — Debrecen
Harmadik alkalommal rendezik meg az Országos Szolfézs-és Népdaléneklési versenyt, melynek célja az alap- és középfokú szolfézstanítás eredményeinek bemutatása. A tervezett költségek egy részét kapták támogatásként.
100.000-Ft

KÓTA Szolnok Megyei Szervezete
A szervezet szeretné a fiúkat is minél nagyobb mértékben bevonni a kórusmozgalomba. Ennek elősegítésére megrendezik a Fiúkórusok III. Országos és Nemzetközi Találkozóját, melynek kiadásai meghaladják lehetőségeiket.
100.000-Ft

Kozák József
A pályázó népzenész a Népművészet Ifjú Mestere, s nagy szerepe volt abban, hogy a magyar dudát eredeti formájában, szólóhangszerként elismerték a fővárosi táncházakban. Mostani ösztöndíj a segítségével elkészíti „A kárpát-medencei dudatípus" című tanulmányát.
Havi 5.000 - Ft ösztöndíj 12 hónapra

László Ferenc
A pályázó „Bartók Béla emlékezete a Bánságban és Erdélyben" című könyvének megírásához végzendő kutatómunkájára kapta a támogatást.
100.000 – Ft

Liszt Ferenc Művelődési Központ — Sopron
A pályázó intézmény birtokában van az a Steinway zongora, amelyet Esterházy Pál herceg ajándékozott 1931-ben az akkori soproni Casinónak. A hangszer felújítási költségeinek egy részét vállalta az Alapítvány.
200.000 – Ft

Liszt Ferenc Vegyeskar — Veszprém
A II. Nemzetközi Romantikus Kóruszenei Találkozót négy magyar és négy külföldi kórus részvételével rendezik meg. A találkozó költségeinek egy részét kapták támogatásként.
100.000 – Ft

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola Debreceni Tagozata
A IV. Bárdos Lajos Országos Szolfézs-Zeneelmélet-Karvezetés találkozó költégeire kapták a támogatást.
250.000 – Ft

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
A főiskola hallgatóinak külföldi mesterkurzusokra való kiutazásának segítésére kaptak valutatámogatást.
5.000 USD

Liszt Ferenc Zeneművészeti Főiskola
A főiskola külföldi mesterkurzusainak megszervezéséhez kapott támogatást.
450.000-Ft

MTA Zenetudományi Intézet Régi Zenetörténeti Osztály
Az intézet Régi Zenetörténeti Osztályát a Nemzetközi Zenetudományi Társaság kérte fel a következő konferenciájának megszervezésére. A támogatás lehetővé teszi, hogy a keleteurópai országokból érkezők és a Zeneművészeti Főiskolán tanuló muzikológusok részvételi díját elengedjék. 100.000 – Ft

Nagyné Komor Ágnes és Várnai Péter
A pályázók az ösztöndíj segítségével próbálnak fényt deríteni a magyar, illetve budapesti zenei népművelés történetére, elsősorban az első századfél általános zenei közművelődésének megvilágításával.
120.000 – Ft

Nemzetközi Népzenei Tanács
A Tanács 16. szimpóziumát 40 kutató részvételével Budapesten rendezik meg. Egy szakmai kirándulás, és kisebb dologi költségek fedezésére vállalkozott az Alapítvány.
100.000 – Ft

Nyíregyházi Művészeti Szakközépiskola
A középiskola ebben az évben svédországi tanulmányutat szervez. Ehhez kaptak támogatást.
100.000 – Ft

Pécsi Nevelők Háza Kamarakórusa
A kórus meghívást kapott egy angliai nemzetközi kórusversenyre, s ezt követően hangversenykörutat tesznek Angliában. A kórus tagjai fiatal értelmiségiek, főleg pedagógusok és egyetemisták.
200.000 – Ft

Rásonyi Leila és Mayer Erika
A pályázók zsidó tárgyú és tematikájú klasszikus és kortárs művek felkutatását és fejlesztését tűzték ki célul. Szeretnének újabb alkotásokat felkutatni, s ezek terjesztésével új közönséget teremteni.
50.000 – Ft

Sebő Ferenc
A pályázó népzenész-népzenekutató „Vikár Béla népzenei gyűjteménye" című tanulmányát készíti elő kritikai kiadásra.
170.000 – Ft

Szilágyi Erzsébet Nőikar
A kórus fenntartók nélkül működik, s az idén a KÓTA őket jelölte egy spanyolországi nemzetközi kórusversenyen való részvételre. Útiköltség-hozzájárulást kaptak.
250.000 - Ft

Tatabányai Művelődési Központ
A művelődési intézmény megrendezi a VI. Nemzetközi Jazztábort, melynek lebonyolítási költségeihez járult hozzá a Bizottság.
100.000 – Ft

Tücsök Szolgálat
A Jánosi Együttes gondozásában működő zenei szolgálat azért jött létre, hogy az iskolai néptáncoktatás számára konkrét, gyakorlati segítséget nyújtson. A zenekíséret nélkül működő iskolai tánccsoportoknak készítenek egyedi népzenei felvételeket megrendelés szerint, s az elkészült hangfelvételeket kazettára játszva, postán kapják meg a megrendelők.
100.000 – Ft

Zsarátnok Együttes
A balkáni népzenét játszó együttes nagy sikerű táncházaihoz kapott már támogatást. Idén zenei anyaguk bővítését, és tárgyi költségeik egy részét fedezi az Alapítvány.
100.000 – Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>