Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
LÉLEKTAN, PEDAGÓGIA ÉS MENTÁLHIGIÉNÉBlága Gabriella
A pályázó hat éve foglalkozik családterápiával, illetve annak oktatásával szakemberek számára. A gyakorlati munkát a pszichotikus betegek kezelése jelenti a Goldschmidt Intézet terápiás közösségében. Az oktató program kidolgozására kapott támogatást.
Havi 12.000 - Ft ösztöndíj, 24 hónapra

Fiatalok Önsegítő Egyesülete
A klub öt év óta működik, Kürthy Erzsébet vezetésével. Komoly eredményeket értek el a börtönviselt fiatalok visszaesésének megakadályozása terén. A továbbiakban a fiatalok számára szeretnének jövedelemkiegészítést is adó kézműves ismereteket tanítani. Folytatni kívánják eddigi tevékenységüket — tanácsadás, személyre szabott törődés, kiscsoportos esetmegbeszélés, segítség a fiatalok munkába állásához, szálláshoz jutásához, a börtönből szabadulóknak a beilleszkedéshez.
1.898.000-Ft

Granasztói Szilvia
A pályázó iparművész-tanár deviáns fiatalokkal foglalkozik egy leánynevelő intézetben. Művészeti terápiás foglalkozások szervezésére, zeneterápia bevezetésére, és különböző művészeti csoportok alakítására fordítják a támogatást.
200.000 – Ft

Alfréd Katz, D.S.W.
A Kaliforniai Egyetem professzora meghívást kapott a Magyar Tudományos Akadémiától, hogy előadást és konzultációkat tartson a testi fogyatékosok és szellemileg elmaradottak társadalmi rehabilitációs programjairól. Az Alapítvány útiköltségéhez járult hozzá.
500 USD

Dr. Kiss Ákosné és Dr. Kígyós Éva
A mesterséges lélegeztetésre szorulók köre az utóbbi két évtizedben jelentősen kibővült, s egyre több az olyan eset, ahol a gépi függőség fenntartásával az élet meghosszabbítható. A Budai Gyermekkórház Légzésrehabilitációs Osztálya jelenleg az egyetlen olyan intézmény, ahol a Heine-Medin járványok idején megbetegedetteket folyamatosan, más megbetegedésben szenvedőktől elkülönítve ápolják. E módszer eredményei nemzetközileg is érdeklődésre tarthatnak számot. A kutatások összegzéséhez kapott a két doktornő támogatást.
194.000 – Ft

Lelki Elsősegély Telefonszolgálat — Budapest
A telefonszolgálat 1973 óta működik, éjjel-nappal. A szolgálat fő célja az öngyilkosság-megelőzés, a krízis-intervenció és mentálhygiénés prevenció. Ez a telefonos munka személyiségi alkalmasságon és az önkéntességen alapul, leendő munkatársak kiválasztására és kiképzésére kaptak támogatást.
300.000 – Ft

Dr. Lust Iván
Egy New York-i pszichoanalitikus egyesület egy magyar származású analitikus könyvtárát a Faludy utcai szakrendelőnek ajándékozta. Az értékes könyvek Európába szállítását az adományozó vállalta Budapestig. A szállítás helyi költségeire kapták a támogatást.
8.000 – Ft

Dr. Mátrai Zsuzsa és Dr. Sáska Géza
A pályázók az Országos Pedagógiai Intézet munkatársai, októberben Athénban egy pedagógiai fejlődési konferencián vettek részt. Az Alapítvány fizette a repülőjegyüket.

Mérei Ferenc Emlékbizottság
A korábban megszavazott kölcsön egy részének elengedését szavazta meg a Bizottság, hogy Mérei Ferenc emlékkötetét Mérei egykori barátainak ajándékozhassák.
20.000 – Ft

Nyilas Tünde
A pályázó két éve foglalkozik szellemileg sérült, illetve au-tisztikus gyermekek terápiás lehetőségeinek kutatásával énekes foglalkozások útján. A továbbiakban a részműveletek bővítését, a megfigyelések összegzését, a terápia alkalmazási elveinek kidolgozását kívánja elvégezni. Ehhez kapott támogatást.
Havi 7.200 - Ft ösztöndíj, 12 hónapra

Overbrooki Vakok Iskolája
Két vakokat tanító tanár, Cseh Judit és Várhelyi Iván egyéves ösztöndíjat kapott az Overbrooki Vakok Iskolájába Philadelphiába, hogy megtanulhassák, miként lehet tanulóikat a számítógépek használatára oktatni, s ezáltal munkához juttatni ő-ket. Az Alapítvány fizette az útiköltséget és a személyes dologi kiadásokat.
4.600 USD

Rátay Csaba
A pályázó a családsegítés hatékonyságának növelésére egy olyan információs iroda létrehozását tervezi, amely az országban működő családterápiás munkahelyek között közvetít, részükre családokat biztosít, s a családok számára hasonlóképpen biztosíthatja a választás lehetőségét. A támogatást egy részfoglalkozású pszichológus tiszteletdíjára, és iroda bérlésére fordítják.
50.400-Ft

Székács István
A pályázó egyetemi tankönyvet kíván írni, mely a korszerű pszichoanalízis elemeit ismerteti. A könyv megírásának idejére kapott támogatást.
158.000 – Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>