Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
EGYÉBAlice Agogino
A pályázó, aki a berkley-i California Egyetem mechanikai-műszaki adjunktusa, útiköltséget kapott, hogy missziót teljesítsen Magyarországon: együttműködést kezdeményezzen, és projekteket hozzon létre a software és a műszaki design területén.
500 USD

Alföld című irodalmi folyóirat
A Debreceni Irodalmi Napok elnevezésű kétnapos konferencia anyagának megjelentetéséhez kapták a támogatást.
200.000 – Ft

Nuzzo Armando
Bibó István műveit fordítja olasz nyelvre az Alapítvány támogatásával.
300.000 – Ft

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Diákotthon — Győr
A II. Nemzetközi Gyógypedagógia Konferencia megszervezésével és lebonyolításával bízták meg a győri intézményt.
150.000 – Ft

Bernt Brendemoen
Brendemoen úr, aki a Norvég Ural-Altáj Intézetben dolgozik, menettérti repülőjegyet kapott Budapestre és vissza a 33.
Állandó Nemzetközi Altaisztikai Konferencián való részvételéhez.
577 USD

Bojár Iván
Az itáliai művészet és művelődéstörténet összefüggéseiről ír tanulmánykötetet ösztöndíjas ideje alatt.
10.000 - Ft ösztöndíj 12 hónapra

Budapesti Szociális Testvérek Társasága
A Rend 1923-ban alakult. Alapítója Slachta Margit, a radikális kereszténység töretlen híve, az elnyomottak, az üldözöttek, a társadalom peremére vagy abból teljesen kitaszítottak védelmére kelt. Ebben az évben „Átformáló jelenlétünk a világban" címmel káptalant tart, amelyre több kontinensről érkeznek meghívottak.
500.000 – Ft

Corvin Egyetem
A magánegyetem beindulásának első évében a szervezési költségekre kaptak támogatást 1990. július 1-től december 31-ig terjedő időszakra.
600.000 – Ft

Dyslexiás Gyermekekért Egyesület
Meixner Ildikó részt vett az Európai Dyslexia Társaság kongresszusán.
25.000 – Ft

ELTE Természetvédelmi Klub Sajtószemle
A klub kéthetenként sajtószemlét ad ki, melynek célja, hogy tájékoztatást adjon a természet- és környezetvédelmi mozgalmakról, eseményekről, globális gondokról, filozófiai, etikai kérdésekről.
50.000 – Ft

Endrei Walter és kutatócsoportja
A pályázó által vezetett csoport célja annak vizsgálata, hogy miképpen zajlik le az innovációs folyamat Magyarországon a kezdeményező, illetve a közvetítő társadalmakkal szemben. A kutatás költségeihez kapták az újabb támogatást.
100.000 - Ft és 302 USD

Gondolat Kiadó
Martin Gilmbert „Jewish History Atlas" című műve jogdíjának megvásárlásához adott az Alapítvány forinttérítés ellenében valutatámogatást.
3.000 USD

Hallássérültek Országos Szövetsége
Az egyesület a hallássérültek számára nélkülözhetetlen szinkronizáló (feliratozó) gépet szeretne vásárolni. Ehhez kaptak forinttámogatást, valamint a Hallássérültek Lapja kiadását segítendő egy számítógépet szövegszerkesztő programmal. Működésüket egy telefax-szál is támogatja az Alapítvány.
1.250.000 – Ft

Jókai Kör Egyesület — Pápa
A pápai Jókai Kör 1893-ban jött létre, és széleskörű kulturális tevékenységet folytat napjainkban is. Tevékenységüket bemutató Emlékkönyv összeállítására, és Tóth Sándor festőművész emlékkiállításának megrendezésére fordíthatják a támogatást.
40.000 – Ft

József Attila Gimnázium — Budapest
Öt tanuló a Torontóban megrendezett „World Affairs — the Humán Right Revolution" című középiskolás nemzetközi konferencián való részvételhez kapott támogatást.
115.000-Ft

Kisújszállási Városi Tanács
A tanács a kunok betelepülésének 750. évfordulójára szervezendő tudományos emlékülés megszervezésének költségeihez kapta a hozzájárulást. 50.000 – Ft

Ethan Klingsberg
Dr. Klingsberget meghívták a budapesti ELTE-re, hogy az 1990-9 l-es tanévben előadásokat tartson az amerikai alkotmányjogról, valamint az amerikai társadalom és a törvény kapcsolatáról. Az Alapítvány fizette az útiköltségét.
892 USD

Paul Knox
Knox professzor a Virginiai Politechnikai Intézet és Állami Egyetem tanára az adományt repülőjegy vásárlására kapta, hogy részt vehessen egy magyarországi elöadáskörúton, amelyre az MTA Regionális Kutatások Központja kérte fel.
1.124 USD

Könyvet Romániának Mozgalom
Kb. 3000 könyv megvásárlására és szállítására kaptak támogatást, amelyeket romániai magyar iskoláknak és könyvtáraknak ajándékoznak. Ezen kívül még hetilapokat és folyóiratokat is ajándékoztak.
1.200.000-Ft

Közgazdasági és Jogi Kiadó
1978-ban Kornis Mihály író körlevelet küldött barátainak, pályatársainak, amelyben arra kéri őket, vegyenek részt egy munkanapló készítésében. Az ötlet sikeresnek bizonyult, s a Napló — változó résztvevőkkel — 1982-ig élt, amikoris a négy példányból hármat a rendőrség lefoglalt. A megmaradt példány páratlan dokumentum a maga nemében. A kötet megjelentetéséhez nyújtott támogatást az Alapítvány.
240.000 – Ft

Magyar Filozófiai Társaság
„Műveltség és kultúra a számítógépkorszakban: Informatika történetfilozófiai szempontból" címmel rendeznek szimpóziumot. A találkozó lebonyolítási költségeinek fedezésére fordítják az összeget.
100.000 – Ft

Magyar Fizikus Hallgatók Egyesülete
Az egyesület tagjai nemzetközi konferencián való részvételhez és a CERN-i részecskegyorsító meglátogatását célzó tanulmányúthoz, valamint egy nemzetközi szervezet tagsági díjának befizetésére kaptak dollártámogatást forinttérítés nélkül.
2.100 USD

Magyar Helsinki Bizottság
A Bizottság 1990. januárjában megfigyelő irodát állított fel, amely az International Helsinki Federation fór Humán Rights (IHF) delegációjának munkáját és programját készítette elő. A jövőben a tevékenység súlypontja a szomszédos országok Helsinki Bizottságaival, és más emberi jogi szervezetekkel való kapcsolattartásra tevődik át. Figyelemmel kísérik a határokon túli és inneni kisebbségek életét, és a hazai börtönhelyzetét. Működésükhöz szövegszerkesztő- és másológép-kapacitást is biztosított az Alapítvány.
272.110-Ft

Magyar Speciális Olimpia Egyesület
Az Egyesület súlyosan értelmi fogyatékosok sportolásának megszervezésére alakult, e tevékenységhez képeznek ki szakembereket. Meghívást kaptak az ez évi nyári Speciális Olimpiai Játékokra. 24 értelmi fogyatékos sportoló és 8 kísérő teljes ellátását a Special Olympics International vállalta. Az Alapítvány útiköltséggel támogatta a csoportot, valamint két szakember kiutazását támogatta egy skóciai tanfolyamra, ahol megtanulták, miként szervezzenek hazánkban speciális olimpiát.
300.000 - Ft és 1.919 USD

Mónus Illés Társaság
A Társaság országos egyesület, alapvető célja a magyarországi demokratikus baloldali hagyományok ápolása, a nacionalizmus elleni küzdelem, a zsidó-nem zsidó párbeszéd Magyarországon, valamint az izraeli, nemzetközi zsidó és magyar baloldali párbeszéd támogatása. A támogatást konferenciák, rendezvények szervezésére, lebonyolítására fordíthatják.
150.000 – Ft

MTA Nemzetközi Kapcsolatok Főosztálya
Az MTA munkatársainak különböző konferenciákon való részvételének támogatására kaptak forinttérítés ellenében valutatámogatást.
20.000 USD

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat Egyesület
Az Egyesület irodájának felszereléséhez, az infrastruktúra megteremtéséhez a Bizottság számítógépet, nyomtatót, fénymásolót, telefaxot és üzenetrögzítő berendezést szavazott meg.

Noé Hírlevél
A környezetvédelem, a tudomány és a kutatásfejlesztés témaköröket foglalja össze a Noé Hírlevél. A lap megjelentetéséhez, előállításához kaptak forinttámogatást, valamint telefax-és fénymásológépet.
300.000 – Ft

Polányi Mihály Szabadelvű Filozófia Társaság
A pályázó társaság Polányi Mihály Centenáriumi Emlékkötet kiadására, nemzetközi emlékülés szervezésére, és Polányi-fordítások készítésére és kiadására kaptak támogatást. A Társaság elsődleges feladatának tekinti Polányi jelentősebb filozófiai, episztemológiai és szociológiai munkáinak fordítását és kiadását, a hazai szakemberekhez és érdeklődőkhöz való eljuttatását.
1.000.000-Ft

Pongrácz Tibor
A pályázó Martin Heidegger fontosabb esszéit, tanulmányait fordítja, s egy kötetben adja ki, amely a 30-as évek elejétől az 50-es évek végéig terjedő korszakról nyújt áttekintést.
265.000 – Ft

Andrea Scotti
A Bolognai Egyetem Filozófia Tanszékének kutatója az utóbbi három évben a közép-európai középkori kémia, alkímia és gyógyszerészet körét érintő tudományos kéziratokat katalogizálja. A katalógusokat a Brüsszeli Nemzetközi Akadémiai Szövetség adja majd ki. A magyarországi kéziratok kutatásához és katalogizálásához kapott támogatást.
70.000 – Ft

Szántó Tibor
Nyíri Tamás 70. születésnapjára köszöntő kötet készült, amelyet tanítványai és barátai kezdeményeztek minden hivatalos közeg vagy intézmény mellőzésével.
300.000 – Ft

Vajda Gábor
Századunk kiemelkedő tudósa és szépírója, Farkas Geiza nevét ma már talán csak a szociológusok ismerik. A pályázó kismonográfiát készít munkásságáról.
24.000 – Ft

Vigilia szerkesztősége
A folyóirat további megjelenésének támogatására, és a Vigilia-könyvek sorozatban megjelenő Anzenbacher „Einfüh-rung in die Philosophie" című könyv kiadására kaptak támogatást az Alapítványtól.
1.000.000 – Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>