Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Önfejlesztő középiskolai kollégiumok

36 634 000 Ft

Az önfejlesztő iskolák sikeres programjának mintájára a Soros Alapítvány meghirdette az önfejlesztő középiskolai kollégiumi programot, amelynek keretében összesen 29 kollégium 3-3 fős csoporttal (egy kollégiumi vezető, egy kollégiumi nevelő/pedagógus és egy kollégista diák) részt vehetett egy intenzív, önfejlesztő szakmai tréningsorozaton. A kétszer ötnapos képzés és a háromnapos zárótalálkozás alkalmával segítséget kívántunk nyújtani azoknak a középiskolai kollégiumoknak, amelyek vállalták, hogy eddigi tevékenységüket alaposan felülvizsgálva a képzés során és annak eredményeként részletes program- és szervezetfejlesztési tervet dolgoznak ki, valamint a program lezárása után részt vesznek az önfejlesztő kollégiumi hálózat kialakításában, és megosztják tapasztalataikat más kollégiumi intézményekkel.
A továbbképzés egyik támogatási formájaként a képzésben részt vevő 29 kollégium számára az Alapítvány számítógépeket biztosított a hálózatban való működés kialakításának segítésére, azzal a feltétellel, hogy azt a kollégium diákjai is szabadon használhatják. A program keretében a tréningek lebonyolítására 14 000 000 Ft, a számítógépes hálózat kialakítására pedig 9 000 000 Ft lett elkülönítve.

A programban részt vevő Önfejlesztő középiskolai kollégiumok

A Vasút a gyermekekért Alapítvány DiákotthonaSzeged
Ady Endre Középiskola, Szakképző Iskola és KollégiumSzekszárd
Babus Jolán Középiskolai KollégiumVásárosnamény
Bessenyei György Középiskolai KollégiumNyíregyháza
Bocskai István Gimnázium, Szakiskola és DiákotthonBiharkeresztes
Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola
és Kollégium
Budapest
Collegium Martineum Alapítvány KollégiumaMánfa
Dráva Völgye Középiskolai KollégiumBarcs
Fővárosi Önkormányzat Táncsics Mihály KollégiumBudapest
Hajnóczy József KollégiumPécs
Hunyadi János Középiskolai KollégiumKalocsa
Jávorka Sándor Mezőgazdasági Szakközépiskola KollégiumaTata
Jókai Mór Középiskolai KollégiumBékéscsaba
József Attila Középiskolai KollégiumSzékesfehérvár
Káldor Miklós KollégiumBudapest
Kossuth Lajos Gimnázium KollégiumaMosonmagyaróvár
Kossuth Zsuzsanna Műszaki Szakközépiskola, Gimnázium,
Ipari Szakmunkásképző és KollégiumHódmezővásárhely
Középiskolai KollégiumFonyód
Magyar Angol Tannyelvű Gimnázium KollégiumaBalatonalmádi
Németh László Középiskolai KollégiumBékés
Savaria Szakközépiskola és KollégiumSzombathely
Szemere Bertalan Szakképző és Művészeti Középiskola KollégiumaMiskolc
Teleki Blanka Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium Mezőtúr
Teleki Blanka Szakképző Iskola és Kollégium KollégiumaSzombathely
Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola KollégiumaNagykörös
Váci Mihály KollégiumBudapest
Városi KollégiumSzolnok
Vay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és KollégiumBaktalórántháza
Veszprémi Középiskolai KollégiumVeszprém

Az önfejlesztő kollégiumi program keretében az alábbi támogatások kerültek még kifizetésre:

Pedagógus-továbbképzési és Módszertani Központ, Pilisborosjenó
Az Önfejlesztő középiskolai kollégiumok képzési programjához szakmai háttér biztosítása, a programmegvalósulás segítése
3 570 000 Ft

10 064 000Ft

A képzési program második fordulója után az Alapítvány pályázatot hirdetett a tréningen részt vevők számára, amellyel az önfejlesztő középiskolai kollégiumok képzési programjára - az előzetesen elkészített diagnózisok értékelésének tanulságaira - építve olyan modellértékű fejlesztések kaphattak támogatást, melyek elősegítik a kollégiumok pedagógiai gyakorlatának korszerűsítését.

26 pályázat érkezett, amelyből 17 kapott támogatást.

Támogatott pályázatok

A Vasút a gyermekekért Alapítvány Diákotthona, Szeged
A külső környezeti ártalmak begyűrűzését akadályozó védelem kialakítása és a káros szenvedélyek megelőzése, megszüntetése
500 000 Ft
Ady Endre Középiskola, Szakképző Iskola és Kollégium, Szekszárd
9. szakképzős évfolyamok motivációjának és a tanulás hatékonyságának növelése, felzárkóztatás
200 000 Ft
Babus Jolán Középiskolai Kollégium, Vásárosnarnény
Tehetséggondozás, felzárkóztatás, báziskollégiumi feladatok ellátása
300 000 Ft
Bessenyei György Középiskolai Kollégium, Nyíregyháza
Tanulás-módszertani fejlesztések, nyelvi képzések, kapcsolatbövítés
1 464 000 Ft
Bocskai István Gimnázium, Szakiskola és Diákotthon, Biharkeresztes
Személyiségfejlesztés, intézményi demokratizmus fejlesztése és a szabadidős tevékenységek szervezése, az egészséges életmódra nevelés
1 000 000 Ft
Bolyai János Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskola
és Kollégium, Budapest
Pedagógiai továbbképzések és önfejlesztés! ismeretek átültetése a kollégiumi gyakorlatba, valamint felzárkóztatás matematikából, tehetséggondozás, szakköri foglalkozások az egészségnevelés területén, gyermekvédelem, káros szenvedélyek megelőzése
300 000 Ft
Fővárosi Önkormányzat Táncsics Mihály Kollégium, Budapest
Komplex visszajelzési rendszer felépítése és működtetése; foglalkozási rendszer korszerűsítése
500 000 Ft
Hajnóczy József Kollégium, Pécs
A diákok cselekvő részvételének tokozása a kollégium életében, a kollégiumi tevékenységstruktúra átalakítása
600 000 Ft
Hunyadi János Középiskolai Kollégium, Kalocsa
Felzárkóztatás, tehetséggondozás, gyermekvédelem
500 000 Ft
Jókai Mór Középiskolai Kollégium, Békéscsaba
Életesélyeket növelő, elhelyezkedést segítő szabadidős tevékenység bővítése a tanártovábbképzések fejlesztése terén
300 000 Ft
József Attila Középiskolai Kollégium, Székesfehérvár
A tanulás folyamatának átszervezése, az egyén és a közösség viszonya, a lehetőségek kollégiuma - nyitott kollégium
1 000 000 Ft
Németh László Középiskolai Kollégium, Békés
Diákönkormányzat fejlesztése, együttműködés civil szervezetekkel, részvétel a város kulturális sportéletében, hagyományok megismerése
800 000 Ft
Teleki Blanka Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium, Mezőtúr
Személyiségfejlesztés, hátránykompenzáció, családias légkör, otthonosság
1 000 000 Ft
Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola Kollégiuma, Nagykörös
Otthonos légkörű kollégium létrehozása a tárgyi leltételek megújításával és a belső tartalékok átszervezésével
300 000 Ft
Váci Mihály Kollégium, Budapest
A pedagógiai program korrekciója, a gondoskodás erősítése, a tanulást segítő tevékenység fejlesztése, a tudás- és kultúraközvetítés fejlesztése
400 000 Ft
Városi Kollégium, Szolnok
Szervezeti kultúra, diákönkormányzat tevékenysége, pedagógiai tevékenység, diákok önszerveződése
600 000 Ft
Veszprémi Középiskolai Kollégium, Veszprém
Valódi otthonosság, komfortérzés fejlesztése, közösségi programok, levékenységkínálat bővítése, közösségi helyiségek kialakítása, étkeztetés javítása
300 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>