Soros Alapítvány Évkönyv 2001
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Európai Uniós információs és pályázati tanácsadó program hazai NGO-k részére

A program célja olyan új információs és pályázati tanácsadó szolgáltatások rendszerének kialakítása a hazai NGO-k számára, amely tükrözi a Soros Alapítvány legfontosabb alapelveit: a nyílt társadalom megvalósulásának elősegítését, a szociális és területi hátrányok kiegyenlítését, a hátrányos helyzetű csoportok és térségek felzárkóztatását, az esélyek egyenlőségének megvalósulását. Konkrét célkitűzésként a hazai civil szervezetek számára is hozzáférhetővé kívántuk tenni az Európai Uniós ismeretek és pályázati lehetőségek széles körét. Ennek érdekében az alábbi szolgáltatások megvalósítására vártunk gyakorlati megoldásokat:
 EU ismereteket közreadó információs szolgáltatások kialakítása;
 pályázati és pályázatírási tanácsadó szolgáltatások kialakítása;
 partnerkereső szolgáltatások, partnerségi programok hazai NGO-k részére.
Pályázatokat kizárólag civil szervezetektől fogadtunk el.
A pályázat első fordulója 2001 őszén zajlott, a pályázók benyújtották szolgáltatási koncepciójuk átfogó tervét. A legjobbnak ítélt pályázatok készítői (pályázatonként 1 fő) részt vettek a Tréning a trénerek számára című négy napos szemináriumon. A tervek között szerepel egy egyhetes hollandiai tanulmányút is, amely kitekintést ad az uniós támogatási alapok és pályázati módszerek, továbbá az ottani civil szervezetek világába.
A szeminárium és tanulmányút megszervezésére és lebonyolítására a KIFESZ Kistérségi Fejlesztő Szervezetek Országos Klubja (Gagyvendégi) nyerte el a jogot és kapta meg az Alapítvány támogatását, amelynek összege 7 000 000 Ft volt.
A képzés végeztével és az ott tanultak felhasználásával, valamint az Alapítványtól elnyert támogatással a pályázók kidolgozták szolgáltatási csomagjaik részletes ismertetését
A második fordulóban 2002 tavaszán kerülnek kiválasztásra azok a szervezetek, amelyek szolgáltatási csomagjaikat megvalósíthatják, egy országos szolgáltatási hálózat keretében.

Támogatott pályázatok az első fordulóban

Aranyhomok Kistérségfejlesztési Egyesület, Kecskemét
Dél-alföldi Civil Információs Együttműködési Háló
250 000 Ft
CELODIN Zalai Alapítvány, Zalaszentgrót
Belátható világ
350 000 Ft
Csereháti Településszövetség, Gagyvendégi
Észak-magyarországi aprófalvas térségek civil információs hálója
250 000 Ft
Dél-alföldi Teleházak Regionális Közhasznú Egyesülete, Domaszék
Dél-alföldi EU Info Tele-Service hálózat - Információ szolgáltatás NGO szervezetek számára
250 000 Ft
Dél-Dunántúli Regionális Forrásközpont Szolgáltató Közhasznú Társaság, Pécs
A régióban működő civil szervezetek azon körének hatékony segítése, akik működésük révén a szociális ellátások, stb. terén vállalnak feladatokat
350 000 Ft
Első Nyírségi Fejlesztési Társaság, Nyíregyháza
Mindenki része az egésznek, az egész mindenkié - kistérségi pályázati információs és pályázati tanácsadó szolgátató hálózat kialakitása
150 000 Ft
Etnikai Fórum Pécsi Szervezete, Pécs
Meglévő alap-infrastruktúrára épülő, komplex tanácsadó és információs iroda létrehozása pécsi központtal, baranyai és dél-dunántúli kiterjedésű működtetéssel
180 000 Ft
Göcsej Kistérségi Társulás, Becsvölgye
Javítható esélyek - információ, kommunikáció, tanácsadás - a magyar falusi életben
150 000 Ft
Kurt Lewin Alapítvány, Budapest
Információs és tanácsadó hálózat létrehozása magyar civil szervezetek számára, amely célja az EU-ban található szervezetek megismertetése
150 000 Ft
Nimfea Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve
Az Egyesület átfogó EU csatlakozással kapcsolatos kommunikációs projektre
200 000 Ft
Nonprofit Humán Szolgáltatók Országos Szövetsége, Budapest
Internetes honlap, amelyen a humán szolgáltatás területén dolgozó civil szervezetek kaphatnak naprakész tájékoztatást az őket érintő előírásokról, lehetőségekről
150 000 Ft
RÉS Egyesület a Regionális és Lokális Munkaerőpiac Fejlesztéséért, Debrecen
Európai Uniós Foglalkoztatási Forrásközpont Információs Iroda létrehozása
250 000 Ft
Szociális Szakmai Szövetség, Budapest
A szociális szférában dolgozó civil szervezetek európai együttműködését, a hazai szociális szervezeteket, uniós partnerkeresést segítő szolgáltatás
250 000 Ft
Szocio East Egyesület, Nyíregyháza
Európai Uniós pályázati tanácsadó központ létrehozása
250 000 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>