Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Független Ökológiai Központ

1035 Budapest, Miklós tér 1.
Tel./fax: 368-6229; 250-1540
e-mail: megyo@foek.hu
http://www.foek.hu

20 460 360 Ft

A Függeüen Ökológiai Központot (FÖK) 1989-ben alapította a Soros Foundation Hungary (New York) és a Közművelődési Információs Vállalat. 1998-ban újraalakult mint közhasznú szervezet, alapítója a Kulturális és Szolgáltató Kft. (KÉP). Célkitűzése a független szakemberek és környezetvédelmi szervezetek támogatása, a természetes társadalomtudományi szakemberek közötti kommunikáció segítése, új, nem önkormányzati környezetvédelmi intézmények életre hívása, erősítése, a környezetvédelem új stratégiáinak előmozdítása, a környezeti tudatosság és nevelés fejlesztése.

Környezeti nevelés

10 760 000 Ft
770 000 Ft

Vigántpetendi Oktatóközpont (Dőrőgdi-medence)
A Környezetvédelmi Minisztérium támogatásából a FÖK befejezte az oktatóközpont épületének felújítását, amely most már alkalmas csoportok fogadására. Kidolgozta a Bölcsőd e táj oktatóprogramot, melynek célja, hogy segítse a helyi vezetők és a csoporttal érkező tanárok felkészülését, valamint munkalapokat tartalmaz a diákok
részére. A tavasz folyamán egy általános és egy középiskolai csoporttal kipróbálták a programot, ami a visszajelzések alapján kiállta a próbát. Nyáron a Művészetek Völgye programsorozat keretében az oktatóközpontban minden délután ökológiai játszóházat működtetnek gyerekek részére. Az oktatóközpontot több tanári csoport is meglátogatta.
Programjaik során a tájat komplex módon kívánják megközelíteni: bemutatják a környék természeti értékeit, helyi mesteremberek tartanak foglalkozásokat, irodalmi, képzőművészeti és zenei anyagokkal segítik az élmények feldolgozását. Ugyanakkor felhasználják a 2 számítógép adta lehetőséget is: elő lehet keresni a Dörögdi-medencéről szóló böngészdét - a FÖK által készített KÖRNET-et (www.foek.hu/kornet)-, használnak természettudományos CD-ket és a gyerekek által gyűjtött adatokat is rögzítik.

2 300 000 Ft

KÖRNET
Környezeti Nevelés az Interneten - Oktatócsomag a Dörögdi Medencén keresztül. A KÖRNET programot, mintegy 1800 látogató nézte meg az interneten, valamint 60 helyre küldték el lemezen azok részére, akik nem rendelkeznek internetkapcsolattal. Több iskola jelezte, hogy szándékában áll hasonló program kifejlesztése saját kisrégiójukról.

1 900 000 Ft

Zöld Zsibongó
Zöld információs pont az interneten. A Zöld Zsibongó most készült el, használatáról még nincsenek tapasztalatok. A rajta keresztül elérhető segédanyagok vélhetően népszerűvé teszik. A programot a Soros Alapítvány támogatta.

5 500 000 Ft

Bölcsőde táj - CD-ROM
Tájvédelmi oktató CD. Az év során kialakult a CD-ROM törzsanyaga, alkotógárdája. Egész évben folyt az anyaggyűjtés és a grafikai megvalósítás.

1 000 000 Ft

Közösségi gyógynövényszárítók
A FÖK 1999 folyamán a REC Magyar Iroda pályázatán nyeri támogatást gyógynövényszárítók átalakítására, illetve elkészítésére. A tervezésre és kivitelezésre a Szent István Egyetem Környezettechnikai és Épületgépészet Tanszékének munkatársait kérték fel. A program egyik célja s. Dörögdi-medencében termesztett gyógynövények megújuló energiával történő gazdaságos szárításának megoldása volt. Öt fatüzelésű szárító hőfokszabályozását és könnyebb tüzelőanyag-adagolását oldották meg, segítve ezzel a termesztők munkáját.
A Kapolcs-Taliándörögd Közös Fenntartású Általános Iskolával közös program keretében az iskolakertben napenergiát felhasználó kisméretű gyógynövényszárítót építettek. A tervezést ugyancsak a fent említett tanszék végezte, a kivitelezésre pedig a pulai asztalosmestert kérték fel.

1 000 000 Ft

Beszélő kövek
Erdélyi sziklakövekhez kapcsolódó oktató CD-ROM a romániai Nemere Egyesület gondozásában készül, a FÖK technikai segítségével. 1999-ben az anyaggyűjtés, anyagok részleges feldolgozása történt meg.

Alkalmazott ökológia

4 190 000 Ft
+ 6 600 EURO

KÖRKÉP
A Környezetkímélőbb Építés Adatbázisa 1999-ben végzett munkái, a FÖK saját forrásaiból, az adatbázis nézettségének elemzésére, a befejezetlen linkek kiépítésére korlátozódott. Az elemzések eredményeként újabb sikeres pályázatot nyújtottak be az adatbázis észlelt hiányosságainak javítására.
Az adatbázis ökológiai besorolásainak elmélyítésére létrehoztuk a Tisztább Építési Anyagok Munkacsoportot (TEAM), az Ybl Miklós Műszaki Főiskola és az Építészet-biológiai Egyesület részvételével.

4 000 000 Ft
+ 6 600 EURO

Autonóm Kisrégió
Elkészült a Dörögdi Medence példáján értelmezett Esettanulmány. valamint ezen tapasztalatok összefoglalásaként az Országos qjan-íás kiadvány a nem hagyományos energiaforrások helyben történő alkalmazási potenciáljáról, lehetőségeiről.
A tanulmányok summájaként létrejött egy olyan munkamódszer, melynek segítségével egyes „autonóm" régiók definiálhatók, a térség megújuló energiapotenciálja meghatározható. A tanulmányok bemutatják a közeljövőben Magyarországon potenciálisan alkalmazható technológiákat.
A tanulmányok eredményeként megállapítható, hogy a vizsgált térség (és az ország legtöbb kistérsége) szükségletein felüli energiapo-lenciállal rendelkezik.

Fenntartható közösségek

1 900 000 Ft
1 700 000 Ft

A Dörögdi-medence organikus fejlesztése

1999-ben folytatódott a folyamatos közösségfejlesztés talaján álló program, melynek elemei gyakorta összekapcsolódnak. A FÖK 6 ízben szervezett polgármesteri kollégiumokat, elsősorban a fenntartható turizmus és az alternatív szennyvíztisztítás kérdéseit előmozdítandó. - Két tanulmányútja közül a Dörögdi-medence Környezetvédelmi Népfőiskola is az egyiket e célra, a kacorlaki nádgyökérzó-nás szennyvíztisztító meglátogatására szánta, hogy a feltételeket megismertesse a képviselő-testületekkel. A felnőttoktatás keretében szervezett másik tanulmányút a gödöllői Nyitott Kert Alapítványhoz vezetett, a közösség által támogatott organikus mezőgazdasági kezdeményezések magyarországi megjelenésének megismerésére.
Az év elején a hagyományos időben a FÖK kiírta a zürichi Stiftung pro Dörögd Becken támogatásával a Dörögdi-medence tájának gazdagítására szánt pályázatot, amelyen 5 önkormányzat, több őivil szervezet és gazda vett részt, ők összesen 935 ezer Ft támogatást élveztek.
A FÖK részt vett a Kapolcsi Kulturális Egylet által júliusban szervezett kulturális programokban a Vigántpetenden naponta megrendezett Ökológiai Játszóház programmal, Kapolcson a Magyarország öröm- és bánattérképe c. kiállítással, végül közreműködött a helyi biotermékek népszerűsítésében, a medence fásításának előmozdításában. A nyári programok vendégei közül többen már rendszeresen visszajárnak a medence tájának rehabilitációjában közvetlen fizikai munkát, faültetést végezni.
A környezeti nevelés új, szegény, de vonzó színtere a vigántpetendi egytantermes öregiskolából kialakított tájvédelmi oktatóközpont. Elsősorban idelátogató általános és középiskolás diákok tereptanulmányai színterének szánták, de a kulturális program alatt ugyanott tartott foglalkozások bebizonyították, hogy a helyi gyermekeket is vonzza. Erre alapozható egy új, jövőbeni szerepe is, az európai előcsatlakozási programokhoz fűződőén a fiatalság szocializálása a fenntartható vidékfejlesztésre, tájvédelemre, a helyi fenntarthatóság előmozdítására. A SAPARD program 1999. évi balatonfelvidéki munkálatai során e cél érdekében dolgozik a FÖK.

200 000 Ft

LEAP - Városi közösségek környezetvédelmi programjai
Az 1998-ban állami feladatok átvállalása keretében 4 városban (Ajka, Békés, Nagykanizsa és Pécs) közösségi környezetvédelmi akcióprogram kezdeményezésére, módszereinek elsajátítására tartott tréningek összefoglaló, kétnapos műhelymunkája 1999 tavaszán volt. A négy városban dolgozó önkéntesek mellett a FÖK korábbi FK programjainak résztvevői is megjelentek. Az egyes városok helyzetének és akcióinak bemutatásán túl a cél a közös tanulságok levonása, további városok számára használható ajánlások kidolgozása volt. Bemutatkoztak a magyarországi helyi környezetvédelmi akcióprogram (LEAP) iskolái. A hollandiai ECEAT posztgraduális környezetmenedzsment kurzus egy gyakornoka két hónapig dolgozott a FÖK-nél a fenti ajánlások kidolgozásán.

KK program

520 000 Ft

Kelet-kelet (környezetvédők kisebbségben) program keretein belül két projekt futott 1999-ben:

320 000 Ft

Szervezetfejlesztés Erdélyben
A szervezetfejlesztési program a gyakorlatban járul hozzá a sikeresebb forrásteremtéshez, szervezett működéshez. Erős civil szervezetek profiltól függetlenül szolgálják a romániai társadalom demokratizálódását, ami Magyarország számára is stratégiai jelentőségű.

200 000 Ft

Tanártovábbképzés Erdélyben
A KK program keretében, az erdélyi környezeti nevelőknek szervezett tanulmányút igen hasznosnak bizonyult. A program során a terepi környezeti oktatás-nevelés sokszínűségével a gyakorlatban találkozhattak az érdeklődők. Ezek nagy része romániai körülmények között is megvalósítható. A szakmai tapasztalatokon túl, a programnak ez a legfőbb tanulsága.

Pályázati programok

13 790 000 Ft
12 790 000 Ft

A Soros Alapítvány pályázati programja

A FÖK immáron tizedik éve ír ki pályázatot civil környezetvédők számára a Soros Alapítvány jóvoltából.

125 környezetvédelmi pályázat érkezett, melyből 61 kapott támogatást.

9 556 000 Ft

Támogatott pályázatok

5. sz. Általános Iskola, Dunakeszi
100 000 Ft
61 5. sz. l. Béla Király Cserkészcsapat, Szekszárd
150 000 Ft
Amöba Öko Központ, Gyergyó
85 000 Ft
ARS TOPIA Alapítvány, Budapest
110 000 Ft
Az Ökológia Kultúra Fejlesztéséért Alapítvány, Budapest
350 000 Ft
Beretzk Péter Természetvédelmi Klub Egyesület, Röszke
100 000 Ft
Bihari Pedagógusok Környezeti Oktató és Nevelő Csoportja, Nagyvárad
100 000 Ft
Biokultúra Egyesület Ajka és Vidéke Csoportja, Ajka
1 50 000 Ft
Biokultúra Egyesület Békési Helyi Csoportja, Békés
56 000 Ft
Bozzayné Andrási Erika, Vasvár
100 000 Ft
CSALÁN Környezet- és Természetvédő Egyesület, Veszprém
1 20 000 Ft
Csíki Természetjáró és Természetvédő Egyesület, Csíkszeredac
300 000 Ft
Egyetemes Létezés Természetvédelmi Egyesület, Budapest
100 000 Ft
E-Misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület, Nyíregyháza
200 000 Ft
Erdei Iskola Alapítvány, Szentendre
200 000 Ft
Erdélyi Kárpát Egyesület-Szatmárnémeti Osztály, Szatmárnémeti
100 000 Ft
Esze Tamás Gimnázium Környezetvédelmi Oktatóközpontja, Mátészalka
80 000 Ft
Fehér Holló Természetvédelmi Egyesület, Keszthely
60 000 Ft
Földtani Örökségünk Egyesület Debreceni Területi Csoportja, Debrecen
190 000 Ft
GEO-ENVIRON Környezetvédő Egyesület, Szeged
100 000 Ft
Gera Pál, Budapest
120 000 Ft
Göncöl Alapítvány Közművelődési Csoport, Vác
120 000 Ft
Göncöl Szövetség, Vác
300 000 Ft
Green-mesék Hallgatócsoport, Budapest
200 000 Ft
Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány, Budapest
100 000 Ft
Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör, Hajdúböszörmény
100 000 Ft
Hatvani Környezetvédő Egyesület, Hatvan
140 000 Ft
Hermán Ottó Természetvédő Kör, Túrkeve
1 50 000 Ft
„HERO" Egészséges Környezetért Regionális Szervezet, Kolozsvár
150 000 Ft
Holocén Természetvédelmi Egyesület, Miskolc
200 000 Ft
Hulladék Munkaszövetség, Győr
380 000 Ft
Ipoly Unió Környezetvédelmi és Kulturális Egyesület, Balassagyarmat
300 000 Ft
Istenkúti Közösségért Egyesület, Pécs
400 000 Ft
Kerékpárral Közlekedők Országos Szövetsége, Budapest
100 000 Ft
„Két Kerékkel Kevesebb" A Dunakanyar Kerékpárosainak Egyesülete, Vác
200 000 Ft
Macskahere Természetvédelmi Kör, Palotás
80 000 Ft
Magyar Cserkészszövetség, Budapest
270 000 Ft
Magyar Cserkészszövetség V. Délmagyarországi Kerülete, Szeged
100 000 Ft
Magyar Rovartani Társaság, Budapest
240 000 Ft
Mániáért Egyesület, Mánfa
400 000 Ft
Matthias Rex Társaság, Szolnok
100 000 Ft
MMIK Apadó Kút Vas Megyei Környezet és Természetismereti
130 000 Ft
Mozgalom, Szombathely
50 000 Ft
MMTE Komárom-Esztergom megyei Helyi Csoport, Vérteskethely
1 00 000 Ft
Nádasdy Alapítvány, Budapest
85 000 Ft
Nagyváradi Zöld Csoport, Nagyvárad
240 000 Ft
Nemere Természetvédő Kör, Sepsiszentgyörgy
80 000 Ft
„NIMFEA" Természetvédelmi Egyesület, Túrkeve
300 000 Ft
Nyitott Kert Alapítvány, Gödöllő
60 000 Ft
Ökomobil Természetvédelmi Egyesület, Ráckeve
180 000 Ft
Pangea Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület, Vác
250 000 Ft
Pasaréti Polgárok Köre, Budapest
200 000 Ft
Polgármesteri Hivatal, Békés
70 000 Ft
Pro Natura Egyesület, Szombathely
100 000 Ft
II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthon és Üdülő-Iskola, Alsóbélatelep
40 000 Ft
Szabó D. Zoltán, Szabéd
200 000 Ft
Szalamandra Egyesület, Szentendre
150 000 Ft
Szülőföldünk GY-M-S megyei Honismereti Egyesület, Győr
50 000 Ft
Tölgy Természetvédelmi Egyesület, Gödöllő
70 000 Ft
Vas Megyéért Egyesület, Szombathely
100 000 Ft
White Club, Békéscsaba
200 000 Ft
Zöld Szív Ifjúsági Természetvédő Mozgalom, Pomáz
100 000 Ft

A faültetési pályázatra 265 pályázat érkezett, 77 kapott támogatást.

3 234 000 Ft

Támogatott pályázatok


ABOKOM Szolgáltató Közhasznú Társaság, Abony
70 000 Ft
Általános és Zeneiskola, Mátraderecske
30 000 Ft
Általános Iskola és Óvoda, Pálfa
40 000 Ft
Általános Iskola, Bakonyszentkiíály
40 000 Ft
Általános Iskola, Bázakerettye
60 000 Ft
Általános Iskola, Bércei
50 000 Ft
Általános Iskola, Csokvaomány
16 000 Ft
Általános Iskola, Fegyvernek
30 000 Ft
Általános Iskola, Felsólajos
40 000 Ft
Általános Iskola, Mezőtúr
30 000 Ft
Általános Iskola, Somlószölós
30 000 Ft
Általános Iskola, Szerep
35 000 Ft
Általános Iskola, Telekgerendás
35 000 Ft
Általános Iskola, Zákányszék
50 000 Ft
Általános Oktatási Központ, Kuncsorba
30 000 Ft
ÁMK Általános Iskolája, Szórnod
30 000 Ft
Balogh Istvánná, Miskolc
27 000 Ft
Bercsényi Miklós Általános Iskola, Kemenesmihályfa
40 000 Ft
Béres Ferenc Általános Iskola, Krasznokvajda
50 000 Ft
Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalap, Budapest
50 000 Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Kispalád
50 000 Ft
Dunakeszi Kassák Lajos Alapítvány, Dunakeszi
50 000 Ft
Egyesület Győrsövényházért, Győrsövényház
60 000 Ft
Egy-Másért Egyesület, Mórahalom
80 000 Ft
Gárdonyi Géza Általános Iskola, Debrecen
25 000 Ft
Görgeteg! Ifjúsági Klub, Görgeteg
40 000 Ft
Hagyományőrző Kulturális Egyesület, Harta
60 000 Ft
Hajdúböszörményi Ifjúsági Természetvédő Kör, Hajdúböszörmény
60 000 Ft
Horvát Katolikus Ifjúsági Kör, Tótszerdahely
40 000 Ft
Ifjúsági Természetvédő Csoport, Gyula
50 000 Ft
Józsai Településfejlesztő Egyesület, Debrecen-Józsa
50 000 Ft
Jövőnk a Falu Jásd Egyesület, Jásd
40 000 Ft
Kónyi Regionális Érdekvédelmi Cigányszervezet, Ötvöskónyi
20 000 Ft
Kossuth Lajos Általános Iskola és Alternatív Szakiskola, Kunhegyes
30 000 Ft
Kölcsey Ferenc Általános Iskola, Mezőzombor
40 000 Ft
Körzeti Általános Iskola, Bódvaszilas
30 000 Ft
Középkertért Egyesület, Hajdúböszörmény
50 000 Ft
Községi Faültetést Szervező Csoport, Nagyér
40 000 Ft
Magyarpolányért, Nemzeti Örökségünkért Alapítvány, Magyarpolany
70 000 Ft
Művelődési Ház, Pákozd
40 000 Ft
Nagydobos Felzárkóztatásáért Alapítvány, Nagydobos
40 000 Ft
Nagyváradi Zöld Csoport, Nagyvárad
60 000 Ft
I. sz. Napköziotthonos Óvoda, Sajóbábony
20 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Miskolc
30 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Szabás
20 000 Ft
Önkormányzat, Alattyán
50 000 Ft
Önkormányzat, Bonnya
40 000 Ft
Önkormányzat, Büttős
40 000 Ft
Önkormányzat, Farkasgyepű
55 000 Ft
Önkormányzat, Halmaj
50 000 Ft
Önkormányzat, Harsány
40 000 Ft
Önkormányzat, Jászkisér
30 000 Ft
Önkormányzat, Kazincbarcika
40 000 Ft
Önkormányzat, Kesztölc
40 000 Ft
Önkormányzat, Lajoskomárom
70 000 Ft
Önkormányzat, Lénárddaróc
22 000 Ft
Önkormányzat, Lippó
40 000 Ft
Önkormányzat, Mindszent
70 000 Ft
Önkormányzat, Nyirád
80 000 Ft
Önkormányzat, Oszlopán
60 000 Ft
Önkormányzat, Paloznak
25 000 Ft
Önkormányzat, Petőfiszállás
50 000 Ft
Önkormányzat, Rezi
50 000 Ft
Önkormányzat, Tiszaderzs
40 000 Ft
Önkormányzat Közoktatási Intézménye, Murony
40 000 Ft
Pestújhelyi tér Lakóközössége, Budapest
32 000 Ft
Petőfi István Általános Iskola Diákotthon és Zeneiskola, Kondoros
50 000 Ft
II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Székesfehérvár
15 000 Ft
Református Egyházközség, Alacska
15 000 Ft
Selyemréti Napköziotthonos Óvoda Bornemissza utcai Tagóvodája,
Miskolc
12 000 Ft
Sportegyesület, Becske
40 000 Ft
Széchenyi István Általános Iskola, Bonyhád
40 000 Ft
Szent István Római Katolikus Általános Iskola, Sopron
50 000 Ft
Vámospércs Településért és Tanuszodáért Közalapítvány, Vámospércs
40 000 Ft
Vas Megyei Ifjúsági és Közösségi Alapítvány, Szombathely
40 000 Ft
Zalka Máté Gimnázium Környezet- és Természetvédő Diákköre,
Fehérgyarmat
40 000 Ft
Zebegényi Nagycsaládos Egyesület, Zebegény
50 000 Ft

Közösségi faültetés

1 000 000 Ft

A Független Ökológiai Központ Alapítvány a KAC közcélú keretének támogatásával közösségi faültetési pályázatot hirdetett 1999 szeptemberében.
A kiírásra összesen 47 szervezet pályázata érkezett, ezek közül 13 kapott támogatást.
A nyertes pályázók közül csak 3 szervezetnek sikerült megvalósítani az őszi faültetést, ők összesen 117 db őshonos fát ültettek el. A többi pályázó a faültetést 2000 tavaszára halasztotta a tavalyi év időjárás okozta nehézségei miatt.

Részvétel a környezetpolitikában

E sajátos program a munkaidőn, emberi erőforrásokon kívül egyéb forrásokat nemigen használ. Alapjául szolgálnak azok a meghívások, amelyek a FÖK szakmai arculata, színvonala, avagy a munkatársak szakmai megbecsülése révén érkeznek. Ezek az alkalmak a FÖK számára is tanulságokkal, további információval szolgálnak. 1999-ben ilyen meghívásokat kapott a FÖK:
 a Nemzeti Biodiverzitás Stratégia egyes fejezeteinek és összegzésének vitáira,
 a SAPARD program első termékeinek értékelésére, civil viszszacsatolására (FM, Veszprém megyei Területfejlesztési Tanács),
 a Nemzeti Agrárkörnyezetvédelmi Program bevezetését megelőző programokra,
 a KÖM Oktatási Bizottságában dolgozó munkatárs a KÖM és az ÓM közötti megállapodást lebontó munkaprogram vitáin is részt vett,
 a FÖK egyik munkatársak, tagja a tárcaközi Fenntartható Fejlődés Bizottságnak,
 továbbá a Pro Natura-díjat javasoló bizottságnak, ahol főképp a civil környezetvédők kitüntetésére tesz javaslatokat.

Ültess fát utódaidnak!

1 145 000 Ft

Az Ültess fát utódaidnak! program keretében jelenleg egy kisebb projekt futott, de a program jelentősége miatt stratégiailag fontos a program folytatása.

Farészvények

65 000 Ft

A veszprém megyei Dörögdi-medencében folyó kistérség- és közösségfejlesztés eredményeként 1100 hársfacsemetét ültettek a Mille-centenárium évében. 1999-ben a helyi civil és önkormányzati szervezetekkel közösen 61 újabb facsemetét ültettek a fasor pótlására. Az egész napos programban a térséghez már kötődő, visszatérő vendégek is segítségükre voltak.

Dörögdl-medence gazdagítása

1 080 000 Ft

Gyümölcsfa-ültetési program a helyi közösség részére.

Zöld Könyvtár

100 000 Ft

A program meglehetősen speciális. Minden projekthez kapcsolódik, és a K1A könyvtárában tárolt saját könyvállomány fejlesztését célozza. 1999-ben, mintegy 100 000 Ft értékben több mint 30 db unikumszámba menő könyvvel sikerült a könyvtári állományt gyarapítani.
Következő fejezet >>
Tartalom>>