Soros Alapítvány Évkönyv 1999
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ

1014 Budapest, Országház u. 9.
Levélcím: 1537 Budapest, Pf. 419.
Tel: 214-6856
Fax: 214-6872
E-mail: info@c3.hu
http://www.c3.hu

149 531 552 Ft

A Soros Alapítvány a MATÁV-val és a Silicon Graphics Magyarországgal együttműködve 1996-ban hozta létre a C3 Kulturális és Kommunikációs Központot mint új típusú, az internet elterjedését, a hálózati kultúra megteremtését, megismertetését támogató programot.
A C3 Kulturális és Kommunikációs Központ megalakulása óta segíti a technikai, tudományos felfedezések eredményeinek, valamint a művészet és a kultúra egyéb szféráinak találkozását, kutatja és bemutatja az alkotó megértés, a kreatív alkalmazás példáit és lehetőségeit. Nyilvános programjai, kiadványai, szolgáltatásai és fejlesztései révén a közönség számára hozzáférhetővé, megközelíthetővé teszi ezen újdonságokat.
A hároméves kísérleti időszak után, az eredeti terveknek megfelelően a C3 önálló intézménnyé alakult: 1999. november 3-án a Fővárosi Bíróság a C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítványt nyilvántartásba vette, és közhasznú fokozatú alapítvánnyá minősítette.
Az önállósulást követő első három évében a Soros Alapítvány folyamatosan csökkenő támogatása mellett a C3 új források bevonásával teremti meg a hosszú távú működés feltételeit.

A C3 helyzete nemzetközi viszonylatban

A C3 Közép-Kelet-Európa első médiaintézete, mely más, hasonló európai intézmények alapításával összhangban (Ars Electronica Center - Linz, ZKM - Karlsruhe, V2 láb - Rotterdam) jött létre. Az 1990-es évek jellegzetes tünete, hogy a minden korábbinál gyorsabban változó kommunikációs kihívások új típusú központok megszületéséhezvezettek. A C3 megalakulása e nemzetközi innovációs folyamat része, hiszen az intézmények mindegyike gyakran egymással is kommunikálva alakította és alakítja ki azt a működési formát, melyre nem volt korábban minta. A C3 így több szempontból is egyedülálló a hazai és nemzetközi kulturális életben: nemcsak a robbanásszerű technikai-informatikai fejlődés nyitotta új lehetőségek megismertetésében, elterjesztésében vállal szerepet közcélú tevékenységein keresztül, hanem művészeti-tudományos kutatási programjai s az eredmények publikálása által a digitális kultúra gazdagítását, a technológia adta lehetőségek megismerését is segíti.

A C3 Magyarországon

A C3 központ megalapítása óta kivételes szerepet vállal a hazai számítógépes kultúra fejlődésében. Az 1996-os megnyitó idején a nagyközönség számára újdonságot jelentő Internethasználat elterjedésében játszott komoly szerepet a program, majd a hazai infrastruktúra kiépülésével párhuzamosan a tevékenység döntő elemévé a tartalomfejlesztés, a művészeti-kulturális tartalom létrehozatala vált.
A C3 1996 júniusában Magyarországon elsőként helyezett ingyenes, állandóan működő internetterminálokat publikus térbe, szabad hozzáféréssel. 1997-ben a Központ Európában is az elsők között ingyenes, hirdetésmentes, webfelületről és modemről is működő levelezőprogramot mutatott be: ez a freemail. 1998-ban a C3 újdonsága a nyilvános, köztereken, utcán felállítható webterminál prototípusa volt. A megnyitás óta az intézmény honlapja mintegy hatezer lappal bővült, több mint ötven kiállítást és bemutatót szervezett.
A C3 kommunikációs központként a magyar társadalom számára hozzáférhetővé teszi a legizgalmasabb nemzetközi tudományos, technikai és médiaművészeti eredményeket, miközben a külvilág felé a hazai kultúra eredményeiről ad tájékoztatást. Mind a hálózati tartalom fejlesztésében, mind a kiállítások, rendezvények alkalmával olyan művek támogatására törekedtek, melyek innovatívak, s bemutatásuk a hazai közönség számára újdonságot jelent.

A Cd tevékenysége, feladatai

Művészeti és kulturális kommunikáció
A C3 interdiszciplináris tevékenységét a művészet és tudomány határterületeivel foglalkozó produktív kutatás, valamint a - közvetlen és hálózati - nyilvánosság bevonásával történő ismeretátadás határozza meg. A tartalom létrehozását, megfelelő környezetben történő bemutatását a művészi kifejezés szabadsága és a legátfogóbb értelemben vett megismerés iránti elkötelezettség erőtere formálja.
A C3 jellegéből adódóan a tudományos diszciplínák és technikai médiumok közötti térben helyezkedik el. Ez a pozíció nyújtja azt a kívánatos távolságot, ahonnan beláthatok és feltárhatók bármely technikai újítás művészi lehetőségei csakúgy, mint a művészettel kapcsolatos társadalmi kívánalmak és szokások, tehát e helyről érdemes hozzákezdeni a válaszok vagy akár a kérdések kereséséhez. A régióban egyedülálló szemléletével és vállalásával a C3 eddig is olyan hazai és nemzetközi projekteket vonzott, amelyek sikeres megvalósulása tovább erősítette pozícióit, és mára több, formálódó kezdeményezés mintájául szolgálnak.

Új technológiák, hálózati kutatások
Az elmúlt időszakban a központ nonprofit internetszolgáltatóként, ingyenes tanfolyamok szervezésével és hálózati hozzáférés biztosításával széles körű közhasznú tevékenységet végzett. Különösen fontos volt ez akkor, mikor az internetről még nem esett sok szó Magyarországon. Elsőként nyújtott a C3 - a Soros Alapítvány programjaként - hálózati kapcsolatot negyven középiskolának, melyek azt több mint egy éven át használhatták, majd az állami Sulinet program megindulása után e vonalakat városi könyvtárak kapták meg.
A már említett, ingyenes levelezést lehetővé tevő freemail program meglepő sikerességgel tette elérhetővé 150 ezernél is több felhasználó számára a digitális kommunikációt (a jelenlegi felhasználói létszám kb. 400 ezer), s emellett a központ technikai szakemberei számára is komoly tapasztalatokkal szolgált az adatbázis alapú, sokfelhasználós, interaktív környezet technikai megvalósítása, melynek művészeti hasznosítására szinte azonnal igény mutatkozott. A C3 weboldala ezért nem csupán tartalmi szempontból kapott több ízben kiváló minősítést, hanem hosszú ideig listavezető volt a hazai website-ok látogatottsága szempontjából is. A hálózati kommunikáció új formáinak, a nagy sávszélességű kapcsolatok kiépítésének, illetve felhasználásának kutatása szintén elengedhetetlen a korszerű művészeti/kulturális programok folytatásához, illetve új, aktuális művészeti tartalmak létrehozásához, publikációjához.

Oktatás, ismeretterjesztés
Magyarországon ingyenes internetes alaptanfolyamokat, valamint webszerkesztő tanfolyamokat csak a C3 szervezett 1996-99 között, ami különösen fontos szerepet játszott az internet megismertetésében.
A hét minden napján nyitva tartó Internet Műhelyben a látogatók előzetes bejelentkezés alapján barangolhattak az interneten. A Soros Alapítvány kapcsolt vonali internet-hozzáférés programjától teljes körű Internet-hozzáférést kapott civil szervezetek tanfolyamon vettek részt, valamint telefonon kérhettek segítséget Internettel kapcsolatos problémáik megoldására. A program legfontosabb eredményeként egyre több magyar szervezetről került fel információ a világhálóra.
A programban részt vevő s a C3 szerverén webhelyet is kapott közel ezer nonprofit szervezet, több száz iskolai könyvtár, mintegy száz önfejlesztő iskola, közösségi iskolák, 20 pedagógiai intézet, az Országos Közoktatási Intézet 26 Szolgáltató Pontja, városi könyvtárak és iskolák elkészült honlapjai megtekinthetők a C3 linkgyűjteményéből: http://tech.c3.hu/indexhu03.html

Produkció

 Hálózati művészet

A C3 talán legismertebb, s mint a napi 18-20 ezer találat mutatja, leglátogatottabb produktuma a website, melyen többek között a „hálózati művészet" itt létrejött példái találhatók a „Gyűjtemény" weboldalain. E területen a C3 nemzetközi szinten is úttörő munkát végzett, amit mutat, hogy a hálózati művészet jelentős képviselőit sikerült a rezidencia program számára megnyerni, közülük nem egy számos nemzetközi fesztiváldíj nyertese. Azok a művek, melyek nem kifejezetten a hálózat médiumát használják, általában kiállítások, bemutatók keretei között jelennek meg a nagyközönség előtt, de ezekben az esetekben is az a törekvés, hogy legalább a dokumentáció szintjén webes megjelenést kapjanak. A hálózati produkcióhoz tartozik még a központ internetes rádiója, mely megalakulása óta egyre népszerűbb a hazai internetezők körében. A ParaRádió máig az egyetlen, kizárólag interneten hallgatható magyar rádióprogramként folyamatosan növeli adásidejét, a kezdeti heti egy alkalommal sugárzott adás immáron heti öt alkalommal, adásonként 4-6 órás programmal jelentkezik. A rádió honlapján hozzáférhetők az eddigi adások is.

 Elektronikus publikáció

Irányultságának megfelelően a központ igyekszik az on-line publikációt támogatni. E törekvés korábbi példái a részben nyomtatott folyóiratok hálózati megjelenését segítő, tartalmában és formájában is egyedülálló Scripta (http://www.c3.hu/scripta/), valamint a fiatal magyar irodalom angol nyelvű hozzáférhetőségét elsőként megvalósító Link Budapest (http://www.c3.hu/linkbudapest/in-dex.htm). A C3-ban folyó művészeti-tudományos kutatómunka eredményeinek folyamatos internetes megjelenésére is komoly hangsúlyt fektet: a weboldalon található „Gyűjtemény" (http://www.c3.hu/collection/index-hu.html) ilyen kutatási eredményeket is tartalmaz.
Az internet jelenlegi technikai színvonala és az alkotói igények még szükségessé teszik a multimédia CD-k készítését is. Az off-line elektronikus publikációra A pillangó-hatás, illetve a Perspektíva kiállítások katalógusaként megjelent kiadványok említhetők példaként.
Az elektronikus publikáció természetesen nem jelenti a kiadványok kizárólagos keretét: a nyomtatásban megjelenő publikációk a C3 profiljához, a médiaművészet és -történet témaköréhez kapcsolódnak, illetve javarészt a kiállításokat, rendezvényeket kísérik. Az 1999-es Perspektíva kiállítás dokumentációja megtalálható a C3 honlapján is: http://www.c3.hu/perspektiva/.

 Rendezvények, kiállítások

A központ erőforrásait használó művészeti-tudományos munka eredményei a weblapok mellett gyakran kiállítások, bemutatók formáját öltik. A nemzetközileg elismert, komoly szakmai múlttal rendelkező művészek meghívása nemcsak új művek létrehozását, hanem aktív, személyes kapcsolat lehetőségét is jelenti. A meghívás az eredeti, kvalitásos alkotók megnyerésére tör, országhatártól és médiumoktól, bármiféle elfogultságtól függetlenül. A meghívott művészek műveinek elkészítése, bemutatása úttörő szerepet játszott a magyar médiaművészet új korszakának kialakulásában, fejlődésében, elfogadtatásában.
A hazai alkotók számára igen lényeges segítséget jelent a C3 műhelypályázata, melynek keretében a központ eszközparkját használva, technikai konzultáció, illetve esetenként asszisztencia segítségével valósíthatók meg médiaművészeti művek. A C3-ban készült munkák itthoni bemutatása mellett arra is igyekeztek figyelmet fordítani, hogy azok a nemzetközi kulturális-művészeti vérkeringésbe is bekerüljenek. Ennek érdekében hangsúlyt fordítottak arra is, hogy a művek technikai szempontból könnyen szállítható, kiállítható formában készüljenek el.
A központ produkciós tevékenységének fontos része a szakma és a nagyközönség számára egyaránt érdekes és tanulságos, a szórakozást és az új kutatási eredmények prezentálását együttesen vállalni képes, nagy kiállítások rendezése, a kortárs művészet legjobbjait tágasabb, esetenként történeti vagy tudományos kontextusba ágyazó bemutatók létrehozása. Az ilyen nagyszabású rendezvénysorozat legutóbbi példája a Műcsarnokban rendezett Perspektíva c. kiállítás volt, s az eddigi gyakorlatnak megfelelően a C3 a tervek szerint két-három éves időközönként egy-egy ilyen bemutató megrendezését kezdeményezi társintézményekkel közösen. 1999-ben nagyobb rendezvény volt még a Tudományos képhasználat c. nemzetközi szimpózium megszervezése a Műcsarnok előadótermében, a linzi Ars Electronica Fesztivállal közös programok, valamint a C3 Nyílt Nap eseményei az Őszi Fesztivál keretében.

Adatbázisok/archívum
A központ médiatára a művészet és a digitális kultúra iránt komolyabban érdeklődők számára biztosít az elmélyült kutatásra megfelelő helyszínt és forrásokat. Itt kapott helyet a Medgyesi Miklós Alapítvány több száz CD-t tartalmazó és folyamatosan frissülő multimédia-CD-ROM gyűjteménye is. A médiatárban megtalálhatók a médiaművészettel, korszerű technológiával kapcsolatos folyóiratok, katalógusok is. A kortárs művészet iránt érdeklődő látogatók számára fontos és részletes forrás az írásos és vizuális dokumentációt tartalmazó művészeti adatbázis.
Az adatbázisok, az archiválás témakörébe tartozik a videoarchí-vum. A mozgóképes anyagok hálózati publikációjával kapcsolatos tevékenység a jövőben is aktuális projekt.
A nagy sávszélességű kapcsolatok jó minőségű videoátvitelt tesznek lehetővé a hálózaton, így a videoművészeti alkotások megmentését, azok digitális, hálózaton is hozzáférhető formában való publikációjával párhuzamosan kezdte el a központ. Bár a jelenleg elterjedt internettechnológia csupán a kísérletezéshez szolgál megfelelő infrastruktúrával, a videoarchívum a jövőben olyan on-line adatbázis formáját öltheti, mely a hagyományos hordozókat digitálisra cserélve a művek, 111. az azokkal kapcsolatos adatok nyilvántartását és keresését is lehetővé teszi.

SCCA-ICAN
Az SCCA (Soros Center fór Contemporary Árts) program 1985-ben indult, Soros Alapítvány Képzőművészeti Dokumentációs Központ néven, a budapesti Műcsarnokkal való együttműködés eredményeképpen. A központ kizárólag kortárs magyar képzőművészek átfogó dokumentációinak készítésével foglalkozott. 1991-től új néven, mint Soros Alapítvány Kortárs Művészeti Központ (SCCA), tevékenységi körét szélesítette, s a dokumentációk készítése mellett éves kiállításokat rendezett, kortárs magyar képzőművészeknek és művészeti intézményeknek támogatásokat nyújtott kiállítások szervezéséhez, valamint kiállítási katalógusok elkészítéséhez. Tevékenységi körének fontos része az 1992-től szerveződő Kortárs Művészeti Központok hálózatával való együttműködés. Az SCCA 1994 végéig regionális (network) programként, regionális költségvetésből működött, azóta került a magyar Soros Alapítvány programjai közé, s ettől kezdve tisztán Soros Alapítvány-i forrásból került finanszírozásra. 1996 közepétől a C3 Kulturális és Kommunikációs Központtal együtt, a Budapest L, Országház u. 9. sz. alatt folytatta tevékenységét.
A Soros Alapítvány Kortárs Művészeti Központ 20 közép-kelet-európai városban működő hálózata új néven és formában létezik tovább. A hálózat ICÁN: Nemzetközi Kortárs Művészeti Egyesület néven, amszterdami székhellyel folytatja önálló működését, a közép-kelet európai régió művészetére fókuszálva. A C3 a hálózat arculatának kialakításában, projektjeiben kezdeményező szerepet vállal. 1999. március elején a C3 szervezte az ICAN-hálózat alakuló közgyűlését Budapesten.

Hazai és nemzetközi kapcsolatok - Együttműködés művészeti Intézményekkel

Közös programok, együttműködések keretei között megvalósuló projektek formájában a C3 megalakulása óta aktív szereplője a magyar kulturális életnek. Példa erre a Műcsarnokkal közösen rendezett Perspektíva kiállítás, melyet több budapesti kulturális intézet (pl. British Council, Goethe Intézet) is támogatott, a Trafó Kortárs Művészeti Központtal vagy a Ludwig Múzeummal közösen szervezett kiállítások. A kulturális élet intézményi szereplőivel meglévő aktív kapcsolat nélkülözhetetlen a nyilvános programok jelentős részének megvalósításában.
A nemzetközi kapcsolatok terén az elmúlt két év jelentős előrelépéseket hozott, amit mutat az ENCART (European Network of Cyber Art) létrejötte és programjai: ez a C3 részvételével Európa legaktí-vabbnak mondható, legnagyobb, független, médiakultúra iránt elkötelezett művészeti intézményeit fogja össze, több sikeres ATM kísérlet és találkozó nyomán. A tavalyi évben létrehozott ECB (European Cultural Backbone) pedig, mintegy húsz tagjával, a kulturális és közösségi szférák bevonását célozza, felismerhetővé téve a hálózati kommunikáció előnyeit. Ugyancsak a nemzetközi kapcsolatók része a C3 nemzetközi művészeti rezidenciaprogramja, s ezzel párhuzamosan a Kaleidoscope program által finanszírozott EMARE, mely európai művészek csereprogramjaként magyar művészek külföldi tanulmányútját is biztosította. Az ICAN-hálózat fontos lehetőséget nyújt arra, hogy a jelenkori művészet képviselői továbbra is élő kapcsolatban maradjanak egymással, s a hálózat előnyeit használva támogatáshoz is jussanak.

A C3 1999. évi rendezvényei

City Light Box projekt - A C3 Műhelypályázatának keretében készült művek bemutatója az Internet Galaxis kiállításon Műcsarnok — 1999. február 25.

SCCA igazgatók ülése - az ICAN-hálózat alakuló közgyűlése C3 - 1999. március 6-8.

ex-YU Forum - Kerekasztal-beszélgetés a jugoszláviai helyzetről, valamint vetítés jugoszláviai művészek videóiból
Trafó - 1999. április 14., Toldi mozi - 1999. április 15-16.

Image Engine - El-Hassan Róza a C3 Műhelypályázata keretében készült installációjának bemutatása
Ludwig Múzeum - 1999. április 6-május 2.

Fotó az interneten - bemutató
C3 - 1999. április 22.

Eric Kluitenberg: Gép-test Budapest - Vázlat
Műhelymunka és performance a Képzőművészeti Főiskola Inter- média Tanszékének hallgatóival
C3 - 1999. április 26-30.

Perspektíva - Nemzetközi médiaművészeti és történeti kiállítás
Műcsarnok - 1999. június 29-augusztus 22.

„Egymásba botlás" - Bump intő Each Other
Interaktív kültéri installáció a linzi Ars Electronica Fesztivállal közös szervezésben
Megnyitó: Budapest VI., Liszt Ferenc tér, 1999. szeptember 4. 18.00

LifeScience/ÉletTudomány - Virtuális Ars Electronica a C3-ban
C3-Auditórium, 1999. szeptember 4-szeptember 9.

Tudományos képhasználat - szimpózium
Műcsarnok-előadóterem, 1999. október 3.

NetAid - online jótékonysági koncert
London-New York-Genf, 1999. október 9.
MINDSWEEPER - online játék, zene, videó három európai nagyváros között
Budapest-Linz-Rotterdam, 1999. október 24.

Nyíltnap a C3-ban
1999. október 26.

Lights & Sounds - Tilman Küntzel előadása és bemutatója audiovizuális munkáiról
(Tilman Küntzel az EMARE program keretében 2 hónapig dolgozott a C3 vendégművészeként)
1999. december 10.

A Soros Alapítvány C3 Műhelypályázata

1999-ben folyamatos beadási határidővel került meghirdetésre a Soros Alapítvány C3 Műhelypályázata, amelynek célja olyan projektek támogatása volt, amelyek új művek létrehozásával, illetve eredeti kutatási projektekkel hozzájárulnak a kultúra és kommunikáció kérdéseinek jobb megértéséhez. Elsősorban a hazai multi-diszciplináris gyakorlati és elméleti munka támogatása volt a cél, de nemzetközi szakértők bevonása is megengedett volt. Azok a pályázatok részesültek előnyben, amelyek vállalták, hogy a digitális médiatechnológia lehetőségeit, az internet kreatív használatát demonstrálják, s a kommunikáció és kultúra kérdéseivel kapcsolatban eredeti és új megközelítési módokat kínálnak. A sikeres pályázók számára a kuratórium által meghatározott időre a C3 biztosította eszközeinek használatát és munkatársainak segítségét. A pályázattal ösztöndíj-támogatás nem járt, azonban a nyertes pályamunkák kivitelezéséhez szükséges eszközöket és szoftvereket a központ szerezte be, s viselte az esetleges nyilvános bemutatás járulékos költségeit.

29 pályázat érkezett, ebből 24-et fogadott el a kuratórium.

Támogatott pályázatok

Birkás Máté
Egy francia építészeli pályázat anyagának elkészítése: egy budapesti városnegyed ábrázolása, autók nélkül, az emberek és a fák több fotóból összeválogatva, míg az utca kövezetét, a padokat és az egyéb mesterséges tárgyakat számítógéppel hozza létre a pályázó
Bohus Stephen
Cosmoplayer programmal letölthető, 3 dimenziós VRML modell készítése egy térről (Hősök tere és környéke)
Danczi Csaba László
Eddigi kutatásai alapján a két disszociálható összetevőre bontott szinesztézia vizsgálata művészeti szempontból
El-Hassan Róza
Image Engine című projekt, amely egyfajta kép-szöveganalízis az interneten. A pályázat tárgya az ezzel kapcsolatos komputer animációk kivitelezése, egy narratíva képi megjelenítése, mely az internet archívumaiból meríti illusztrációit Kiállítás: Ludwig Múzeum, 1999.04.06-05.02.
Hetesi Attila
Önálló kiállítására készülő nagyméretű printekhez képek digitalizálása, látványviláguk átalakítása a C3 eszközeinek segítségével Kiállítás: 1999. szeptember 14-október 8., Fészek Galéria
IRP projekt, Darko Fritz és Ivana Müller
„Metró: Budapest" című interdiszciplináris projekt fő témája: az emberi test nyilvános térben és ennek mediális reprezentációja. Mivel az alkotópáros tevékenységi köre elég komplex (képző-, média-,előadó-, performance-művészetek), ennek megfelelően a projektet is több helyszínre tervezték: 1) metróállomás, 2) „kulturális" tér (C3, színház, galéria, fesztivál stb.), 3) virtuális tér - internet. A BKV már meglévő biztonsági videorendszerét használják a projekthez, melyen keresztül a három kiválasztott állomáson egyszerre performanszokat közvetítették a két másik helyszínen: a „kulturális" térben (ahol ez az ott folyó performance kvázidíszlete lenne) és az interneten non-stop
Komoróczky Tamás
A frankfurti könyvvásárra készülő művének kivitelezése Kiállítás: It's jazzy, Palais Jalta, Frankfurt, 1999.10.16-10.30.
Komoróczky Tamás
A 2000 májusában az UFF galériában megrendezett önálló kiállításhoz digitális (CD-rom) katalógus szerkesztése, előkészítése. A kiadvány elkészítéséhez a Soros Alapítvány adott támogatást 1999-ben
Kiállítás: BLOOMSDAY, Szombathelyi Képtár, 1999.06.16-07.16.
Langh Róbert
Az NKA által támogatott Kalendárium 2000 című CD-rom tartalmi fejlesztése, a szerkesztői munka feltételeinek megteremtése, kapcsolatteremtés a tartalomszolgáltatókkal, a hagyományos műfaj új szempontok szerinti feldolgozása.
Laokoón Művészetfilozófiai Folyóirat
A Laokoón Művészetfilozófiái folyóirat azzal a céllal jött létre, hogy fórumot teremtsen az esztétikatörténet lontos szóvegei magyar nyelvű megjelenésének és a fiatal magyar kutatók publikációinak. A nonprofit jelleggel működő folyóirat kizárólag az Interneten jelenik meg, negyedévente, amelyhez a C3 szerverén kaptak helyet
MKF Intermédia Tanszék hallgatói
A hallgatók munkájuk, projektjeik előkészítésének segítésére megkapták a C3 használaton kívüli lénymásológépét
Nagy Eszter
Élő videokeveréshez anyagok készítése, rövid felvételek végtelenítése, digitális trükkök használatával
Bemutatva: Frankfurti könyvvásár, Mousonturm -Trafó fesztivál, 1999. október 15-16. Hosszú éjszaka című est keretében
Négyessy András
A Word ++ projekt dialógus szavak és élőképek között. Az internet segítségével létrejövő esemény egyszerre történik három európai művész közreműködésével Malmőben, Budapesten és Amsterdamban
Nyitrai Orsolya
Nyilvános telefonfülkékbe helyeztek egy új telefonkönyvet, mely tartalmazza az összes budapesti nyilvános ill. visszahívható állomás számát és pontos helyét, térképmelléklettel. Szándékos „véletlen helyzeteket" teremtettek ezáltal az ismerkedésre, váratlan helyzetekre
Nyitrai Orsolya
Az ismert ezoterikus tudományok (horoszkóp, inga, agykontroll, Jl KING) szerkezetét követve 200 fotóból álló sorozat készítése. A sorozathoz készült szöveg a férfi és a női test kapcsolódási pontjainak spirituális hátterét kutató fiktív ezoterikus tudomány leírása Pereszlényi Roland
Az ismeretlen kutya c. kiállítás videoanyagának előkészítése, feldolgozása Macromedia Directorban (térbeli montázs)
Kiállítás: Az ismeretlen kutya, 1999.03,18-31.
Petrina Ildikó (City-light Box projekt)
Az Internet Galaxis '999, ill. a Műcsarnok közös szervezésében, a Dátum és Idő c. kiállításhoz kapcsolódó City-light box projekt résztvevői számára (Komoróczky Tamás, Szarka Péter, Nemes Csaba, Uglár Csaba, Vogl Filemon és Korodi János) komputer-hozzáférés Kiállítás: Internet Galaxis '999, Műcsarnok, 1999.02.25-03.16.
Politzer Péter
A „cinema veríték" trailer projekt „kicsiség" című epizódjának vágása és trükkök készítése. A scannelés és kiírás (35 mm-es filmről) a Magyar Filmlaboratóriumban történik.
Romoda Tünde, társalkotó: Horváth Edina Viktória
A MIF diplomamunka továbbfejlesztése:
egy háromszereplős interaktív film újrafeldolgozása, amely egy fő helyszín köré épülő cselekménysorozat kombinációja, ami folyamatában választható a néző-felhasználó által
Schöninger Norbert
Webterminál speciális szoftverfejlesztésének kutatása
Stephane LeMercier
BUDDUB munkacímű projekt 20 db, egyenként néhány másodperces videóból áll, amiket 1998. április és szeptember között rögzített Dublinban és Budapesten. Származásuk vegyes: nyilvános manifesztáció, könyvtár, privát beszélgetések stb. Ezek a „videogramok" a képernyőn ikonok formájában jelennek meg, szimultán, kettesével. A felhasználó egy ikonra klikkel, és a videogram működésbe lép. Két klikkelésre a videogram véletlenszerűen kicserélődik egy másikra. Végül 400 (20 x 20) különböző kombináció látható, és ugyanannyi különböző beszédrészlet, párbeszéd és monológ
Sugár János
A 98 szeptemberében a Trafó nyitókiállításán bemutatott, szintén a C3-ban készült munkájának átalakítása (elsősorban a korábban magyar nyelvű szövegek németre való álírása és némi képi egyszerűsítés) a frankfurti csoportos kiállításhoz Kiállítás: Frankfurti Könyvvásár, Mousonturm - Trafó fesztivál, 1999. október 8-31.
Thorma János Múzeum
A Múzeum már elkészült honlapja - mely a múzeum történetét, gyűjteményét, kiállításait, kiadványait, támogatóit mutatja be - állandó helyei kapott a C3 szerverén
Uglár Csaba
Önálló kiállításához két nagyobb méretű print készítése és egy rövid videó kivitelezése a hozzá kapcsolódó hangzóanyaggal együtt Kiállítás: SPOT, Stúdió Galéria, 2000.03.31-04.18.

A Soros Alapítvány Kortárs Művészeti programja SCCA Dokumentáció pályázat

A Soros Alapítvány C3 Kulturális és Kommunikációs Központján belül működő Kortárs Művészeti Program folyamatos beadási határidővel hirdette meg SCCA Dokumentáció pályázatát. Pályázatokat a jelentős művészeti kiállításokhoz, fesztiválokhoz és pályázatokhoz szükséges dokumentációk elkészítésének anyagi támogatására, valamint médiaművészeti események esetén a produkcióknak a C3 számítógépes eszközeivel való kivitelezésére lehetett benyújtani.
A keletkező, támogatott dokumentáció egy példánya az SCCA archívumába került, publikációs jogokkal. Amennyiben a művész meghívást nyert a megpályázott művészeti eseményen való részvételre, a kuratórium támogatást adhatott a művész kiutazásához, illetve a munkának a bemutatóra való eljuttatásához.

6 733 300 Ft

28 pályázat érkezett, ebből 16-ot fogadott el a kuratórium.

Támogatott pályázatok

Bartók 32 Virtuális Galéria
A Bartók 32 Virtuális Galéria weboldalainak továbbfejlesztése, valamint új arculat kialakítása, hogy a dokumentálás „interspecifikus" formát nyerjen
100 000 Ft
Erőss Nikoletta
Lossonczy Tamás festőművész és Lossonczy Ibolya szobrász alkotásai katalogizálásának és fotódokumentációjának befejezése, valamint egy képzőművészeti albumtanulmány kiadása Megjelent: Lossonczy Tamás, Lossonczy Ibolya. Balassi Kiadó, Budapest, 1999
2 360 000 Ft
Fuchs Tamás
Történelmi alakok életrajzának és fotóinak kutatása CD-ROM készítéséhez
150 000 Ft
Kámán Gyöngyi
Az Art Cologne kiállítás fiatal művészeket bemutató szekciójában történő bemutatkozásához (az Erdész Galéria szervezésében) szükséges pályázati anyaghoz számítógéppel feldolgozott dokumentáció létrehozása (fotózás, scannelés, printelés stb.)
150 500 Ft
Knoll Galéria
A huszadik század magyar művészetét feldolgozó könyv kiadásának támogatása Szerzők: Beké László, Hegyi Lóránd, Horányi Attila, Kovács Péter, Kovalovszky Márta, Merhán Orsolya, Aknai Katalin, Passuth Krisztina, Szoboszlai János, Szűcs György és Forgács Éva, szerkesztők: Szilágyi Gábor és Erőss Nikoletta Megjelent: Die zweite Öffentlichkeit. Kunst Ín Ungarn im 20. Jahrhundert (ed. Hans Knoll), Verlag dér Kunst Dresden, 1999.
1 400 000 Ft
Kortárs Művészeti Intézet, Dunaújváros
A csehországi Public District projekt előkészítéséhez három részt vevő magyar művész (Lakner Antal, Várnai Gyula, Filó Vera) útiköltség- és napidíj-támogatása a helyszín megismerése és dokumentálása érdekében, Public District projekt, Ústi nád Labem, Csehország, 1999. október
24 000 Ft
Nemes Csaba
'99 szeptemberében az Isztambuli Biennálén való részvétel Kiállítás: The Passión and theWave, Isztambuli Biennále, 1999.09.17-11.08.
295 100 Ft
Pauer Gyula
Részvétel a Queens Museum of Art, NY által 1999 áprilisában rendezett Conceptualist Art: Points of Origin 1950-1980 c. kiállításon. Támogatás a meghívott, időközben megsemmisült Tüntetőtábla-erdő (1978) c. mű virtuális rekonstruálásához és műfordításokhoz
500 000 Ft
Sebők Zoltán
MEMETIKA c. szöveggyűjtemény összeállításának folytatása
150 000Ft
Seres Szilvia
A képváltás - Az elektronikus kép alakulása az analógtól a digitális képig című kutatás Magyarország videoművészetének alakulásáról, valamint a kutatómunka folytatása a magyarországi videoművészet még fellelhető és megmenthető műveinek összegyűjtésére és rendszerezésére (2 pályázat)
720 000 Ft
Seres Szilvia
Londoni kiállításon való részvétel több végzős magyar képzőművészeti főiskolai hallgatóval közösen Kiállítás: IMMANENCIA, MA Fine Art Show, The London Institute Gallery, 1999.09.13-10.13.
63 700 Ft
Szabó Zoltán
Szakmai gyakorlatának támogatása
200 000 Ft
Szöllösy Judit
Kutatás és dokumentáció előkészítése a '90-es évek magyar művészetéről
250 000 Ft
Tálosi Gábor
Az 1999. évi Ars Electronica Festival dokumentálása
20 000 Ft
Várnai Gyula
A Vízivárosi Galériában, illetve a cseh Ústi nád Labenban való kiállítás előkészítéséhez dokumentáció készítése korábbi tárlatok (Bartók 32, Goethe, Kiscelli, Haus Ungarn) alapján
100 000 Ft
Vickó Árpád
Kutatás és dokumentáció előkészítése a '90-es évek magyar művészetéről
250 000 Ft

14 320 000 Ft

Műcsarnok
Pénzbeli adomány alapítványi célra (A Perspektíva c. kiállítás megrendezéséhez,
1999. június 29-augusztus 22.) 14 320 000 Ft


SCCA Kortárs Művészeti Kritika pályázat

Az 1999-ben folyamatosan meghirdetett pályázat kortárs művészettel foglalkozó írók, kritikusok, művészettörténészek, esszéírók számára kortárs magyar képzőművészeti - s ezen belül kitüntetetten médiaművészeti - eseményekkel (kiállítás, performance, film, videó, multimédia-kiadvány, hálózati (web) lapok, teoretikus előadások, könyvek, monográfiák stb.) kapcsolatos beszámolók, kritikák írására. Az elfogadott írások a C3 weboldalára kerültek, valamint felajánlottuk napilapoknak, folyóiratoknak átvételre, kérve természetesen a Soros Alapítvány támogatásának jelzését. A hálózati publikálás nem jelenti a szerzői jogok átruházását, a C3 által támogatott cikkeket a szerzők szabadon felhasználhatják egyéb publikációs célokra.
Az írások megtekinthetők: http://www.c3.hu/kritika/index-hu.html

650 000 Ft

Támogatottak

Bohár András
Az elektro-ikonok világai - Haász Ágnes; Betakart lelkek - a 3VLAB Csoport kiállítása a Váci Görög templomban; Terek, versek, képek; Dátum és idő; Jelek, törlések — Bátai Sándor művészetéről; BLOOMSDAY '99, Szombathely, június 16; A bizonytalan identitás szépsége. A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának kiállítása (Pécsi Galéria, 1999. március 12.-április 5.; Tájak, tájékozódási pontok - Szombathy Bálint költészetéről; Boldog békeidők háborúban; Az érzékelés dimenziói; Nő-kérdés és/vagy antropológia; Kultúrkritika és esztétikai konzervativizmus; Szöveg-kép és jelentés; Az új medialitás poézise; Centralitás és antropológia című írások
150 000 Ft
Boros Géza
Pénz/Szobor. Újabb pesti szobrok 26. rész című írás
10 000 Ft
Dékei Kriszta
A GYILKOS HALOTT avagy napjaink meséi (Nemes Csaba és Szépfali Ágnes story boardjai) című írás
10 000 Ft
Fodor Albin
Egy kiállítás-megnyitó margójára - Suzuki ház Galéria című írás
10 000 Ft
Földényi F. László
Misztéríumjáték Prinzendorfból - Hermann Nitsch Budapesten című írás
10 000 Ft
Győrök Edina
Dinamic Nőise (Alapzaj Projekt - Művészeti Kar, Pécs, 1998. november 9-14.); Publicitás, design és művészet. A Fiatal Képzőművészek Stúdiójának pécsi kiállításáról (Pécsi Galéria, 1999. március 12-április 5.) című írások
20 000 Ft
Hornyik Sándor
A privát szféra fotogralikus romantikája című írás
10 000 Ft
Kerber Zoltán
Hermann Zoltán Foltok c. kiállításáról című írás
10 000 Ft
Kiss Olivér
Baranyai Levente képei a Dovin Galériában, 1999. március 5-május 5. című írás
10 000 Ft
Lörincz Ildikó
Kolozsvári kiállításfigyelő című írás
10 000 Ft
Máthé Andrea
Seholsincs Mindenhol (Egy térkép rajzolatai, Kaján Tibor kiállításáról, Eckermann Kávéház, 1999. május-június); Fotoszíntest (Ludwig Múzeum, 1999. május) című írások
20 000 Ft
Péczely Dóra Zsófia
Tükröződések (Rendezte: Szálai György és Dárday István); Schultz Sándor-Vajdai Vilmos: Micimackóúr; Inspirált táncok (Fiatal koreográfusok estje); Nem csak egy tangó; Letisztult avantgárd (Egy varrógép és egy esernyő tudatos találkozása a Trafóban) című írások
50 000 Ft
Sebők Zoltán
Plakátok (Baráth Ferenc kiállítása a Pécsi Kisgalériában) című írás
10 000 Ft
Székely Sebestyén
Kolozsvári barna plakátok című írás
10 000 Ft
Szkárosi Endre
Keresztbetermékenyítés. Az álom visszavétele. Göbölyös Luca New York-fotói; Elektromesler; A nyelv végének barlangrajzai című írások
30 000 Ft
Szoboszlai János
Súlytalanság - Nemes Csaba és Veress Zsolt Szerződésszegés c. kiállítása című írás
10 000 Ft
Szombathy Bálint
Múlt és jelen a magyar vizuális költészetben (Vizuális költészet Magyarországon l. Kilián István: A régi magyar képvers; Vizuális költészet Magyarországon II. Válogatás a 20. századi vizuális költészetből, Felsömagyarország Kiadó - Magyar Műhely Kiadó, Miskolc - Budapest, 1998); A kelet-európai Test. Body and the East, Modern Művészetek Galériája, Ljubljana; Elektropoézís - faxon, adalék Bohár András műveinek értelmezéséhez; A mozgó geometria művészete; Műfajteremtők az ezredvégen; „Képtelen" képzőművészet (Avagy hogyan viszonyulnak a könyvkiadók a szemnek szánt műélvezethez); A feltárulkozó dada (Dadaizmus antológia. Szerkesztette Beké László, Balassi Kiadó, Budapest, 1998); Sturcz János állomásai (Sturcz János: Janus félúton. Új Művészet Kiadó, Budapest, 1999); A szentségtelenített mozgókép (Bóna László: Fantomképek, Kijárat Kiadó, Budapest, 1999); Avantgárd kapcsolatok Közép-Kelet-Európában (Passuth Krisztina: Avantgárdé kapcsolatok Prágától Bukarestig. Balassi Kiadó, Budapest, 1998); A meghasonlott múzeumban (Földényi F. László: Veronika kendője. Kijárat Kiadó, Budapest, 1998); A teresítés individualizmusa Székely Ákos grafovizuális költészetében; A titokfejtés tudománya (Rényi András: A testek világlása, Kijárat Kiadó, Budapest, 1999); Esélyeltolódás; Eklektikus tükrözés; Odasózó Tózó és a többiek: A helyi-nem helyi problematikája Bada Tibor művészetében; A tényszerűség mezsgyerakói. (Lóska Lajos: Tény kép, Új Művészet Kiadó, Budapest, 1999); A memória ikonográfiája (Keserű Katalin: Emlékezés a kortárs művészetben. Nórán, Budapest, 1998) című írások
180 000 Ft
Tatai Erzsébet
Hermann Gabler és Gerber Pál kiállítása - Uttrecht, 1998. december 12. című írás
10 000 Ft
Tillmann J. A.
Üzlet társak ügy felek - Gerhes Gábor kiállítása a Zenit Galériában; Két világjárót követve; Az észlelés eltolódása című írások
30 000 Ft
Ungváry Rudolf
A személyes művész. Erdély Miklós nem triviális helye a struktúrában, avagy „A találékonyságába belekapaszkodó ember" című írás
10 000 Ft
Vinczellér Katalin
„Acid"-világ és költészet (Juronics Tamás, Tor című koreográfiájáról); Sofa Trió: Kakukkölő; Térben-lét, Grunwalsky Ferenc-Ladányi Andrea: Test -Tér; Interkulturális transzvesztiták című írások
40 000 Ft

ArtsLink

Az 1993-ban indult ArtsLink program a CEC International Partners, az Open Society Institute, a Soros Kortárs Művészeti Központok hálózata, a National Endowments fór the Árts, a Trust fór Mutual Understanding, az Ohio Árts Council és a Kettering Fund közös programja. Közép- és kelet-európai művészek: festők, szobrászok, fotóművészek, építészek, iparművészek, táncosok, koreográfusok, zenészek, zeneszerzők, színészek, színházi rendezők, filmrendezők, videósok, költők és írók, valamint művészeti szervezők pályázhatnak 5 hetes amerikai egyesült államokbeli tartózkodásra. Az amerikai ösztöndíj 5 hetes időtartama alatt a kiutazók saját szakmájuknak megfelelő, nonprofit amerikai intézményekben szerezhettek gyakorlatot, és ahol lehetséges, segítettek számukra kapcsolatot teremteni helyi művészekkel és művészeti szervezetekkel. Az ösztöndíj fedezi az óda-visszautazás költségeit, betegbiztosítást, szállást és a napi költségeket.

A Magyarországról küldött 18 pályázat közül a New York-i kuratórium egy pályázatot fogadott el. A nyertes magyar pályázót a magyar Soros Alapítvány a következőkkel támogatta:

167 290 Ft

Kalmár Lajos
Budapest-New York repülőjegy, vízumköltség, valamint portfolió kiküldése
167 290 Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>