Soros Alapítvány Évkönyv 2002
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet

Innovatív pedagógiák a roma gyerekek oktatásában, nevelésében

29 769 760 Ft


A program olyan kezdeményezéseket támogatott amelyek alternatív pedagógiai elemeket, módszereket, gyakorlatot honosítanak meg a roma gyerekekkel való foglalkozásban, segítik a cigány gyerekek óvodai és iskolai sikerességét.

Olyan óvodák, általános iskolák, középiskolák, kollégiumok, roma kisebbségi oktatási intézmények, alapítványok, szakmai közösségek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, egyének pályázhattak, akik kiemelten fontosnak tartják a roma gyerekek iskolai sikerességét.

A támogatott programokat három fő csoportba lehetett osztani:

1. Olyan programok, amelyek alternatív pedagógiai elemeket, módszereket, gyakorlatot honosítanak meg a roma gyerekekkel való foglalkozásban, segítik a cigánygyerekek óvodai és iskolai sikerességét.

2. Olyan óvodai programok, amelyek a kis-, és középsős korú roma gyerekek óvodai foglalkozásokon való részvételét – különösen az ellátatlan területeken – saját lakókörnyezetükben biztosítják (kihelyezett foglalkozások), és lehetővé teszik a későbbi integrált óvodai nevelésben való részvételt.

3. Olyan pedagógusok, programok támogatása akik/amelyek felvállalják a szociális okból fogyatékosnak minősített roma származású gyermekek általános iskolai integrált oktatását.

Egyúttal hozzájárulnak az integrált nevelés problémáinak megoldásához kistérségben, szolgáltatói centrumokban vagy centrumokon keresztül.
A döntések során az Alapítvány előnyben részesítette az óvodás és kisiskolás korú gyerekekre vonatkozó programokat, illetve azokat, amelyek területi önkormányzat és/vagy kisebbségi önkormányzat, közoktatási intézmény, és magánszemély közötti együttműködési vagy társulási formában kerülnek lebonyolításra (több lábon állnak).

283 pályázat érkezett, amelyből 67 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

2. sz. Napközi Otthonos Óvoda, Berettyóújfalu
Cigány gyermekek iskolai előmenetelét segítő nevelés
200 000 Ft
III. sz. Napköziotthonos Óvoda, Nagyecsed
Cigánygyermekek óvodai és iskolai sikerességét segítő program
200 000 Ft
6. sz. Újvárosi utcai Óvoda, Hajdúböszörmény
Adj lehetőséget, hogy elfogadhass engem! – esélyegyenlőség a cigánygyerekek iskolai sikerességéhez
300 000 Ft
VII/1. sz. Családsegítő Központ, Budapest
Halmozottan hátrányos helyzetű roma gyerekek esélyegyenlőségét csökkentő, társadalmi beilleszkedésben segítő szocializációs klubprogram
195 000 Ft
21. Színház a Nevelésért Egyesület, Budapest
Drámapedagógiai foglalkozások a Lenhossék utcai Általános Iskolában
362 000 Ft
ÁGOTA Alapítvány, Szeged
ÁGOTA Komplex Pedagógiai Program
500 000 Ft
Alapítvány a felsőzsolcai 2. sz Óvoda gyermekeiért, Felsözsolca
Ismerkedjünk, jálsszunk együtt lépésről lépésrel – a 3-4 éves, óvodában nem járó roma gyerekek foglalkoztatása saját lakókörnyezetükben
706 000 Ft
Aldebaran Kárpátok Eurorégió Társadalomtudományi Kutatóműhely, Miskolc
Egy komplex művészeti nevelés projekt kidolgozása és kipróbálása roma gyerekekkel
500 000 Ft
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, Aranyosapáti
Minerva-régió projekt
950 000 Ft
Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Tereske
Az iskolaérettség javítása különböző pedagógiai programok ötvözésével
130 000 Ft
Általános Iskola, Csányoszró
Komplex hátránykompenzációs fölzárkóztató program
300 000 Ft
Általános Iskola, Gödre
Kooperatív tanulás tréning és elemeinek kiterjesztése a felső tagozatra
300 000 Ft
Általános Iskola, Mindszentgodisa
A belső gondozási rendszer szerepe, a cigánygyerekekkel való egyénre szabott törődés, individualizált nevelés
200 000 Ft
Általános Iskola, Versend
A BGR minőségfejlesztő rendszer alkalmazása a tanulási hátrányok kezelésére a cigány gyermekek iskolai sikerességének elősegítése érdekében
200 000 Ft
Általános Művelődési Központ Óvoda Intézményegysége, Tiszabura
A diszlexia, diszgráfia megelőzésének lehetősége az óvodáskorban, a számítógép felhasználási lehetőségei az egyéni fejlesztésben
500 000 Ft
Aranyalma Óvoda, Kálóz
Olyan nevelési program bevezetése, amely segíti a halmozottan hátrányos és roma gyermekek társadalmi beilleszkedését
100 000 Ft
Artemisszió Alapítvány, Budapest
Interkulturális pedagógia a kirekesztés ellen
600 000 Ft
Bártfa utcai Altalános Iskola Pécsbányatelepi Iskolája, Pécs
Hídverésre alkalmas pontok keresése című program az iskolai és családi szocializáció kompatibilitásának erősítésére
347 000 Ft
Cegléd Város Humán Szolgáltató Központ, Cegléd
3-6 éves korúak számára felzárkóztató és közösségi programok óvónő, védőnő és szociális munkás bevonásával
400 000 Ft
Cegléd Város Humán Szolgáltató Központ, Cegléd
Cegléd Ugyeri tanyavilágában élő roma gyerekek és szüleik számára tartott foglalkozások, különös tekintettel a 3-6 éves korosztályra
800 000 Ft
Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Sajóivánka
Az óvodai alapok lerakása, az iskolára való felkészítésben való segítségnyújtás
813 760 Ft
Dzsumbuj Egyesület, Budapest
Óvodai nevelésből kimaradt hátrányos helyzetű roma gyerekek számára kihelyezett foglalkozásokon való részvétel biztosítása
2 283 000 Ft
Együtt Veled Alapítvány, Budapest
Reform és alternatív pedagógiai alapokra épülő innovatív pedagógiai módszertani program
300 000 Ft
Életút Alapítvány, Debrecen
Roma származású javítóintézeti fiatalok egyéni és csoportos pszichoterápiás és mentálhigiénés foglalkozásaihoz terápiás szoba berendezése, eszközök beszerzése
200 000 Ft
Erzsébet Óvoda, Dombóvár
Roma gyerekek fejlesztésére szolgáló program a téri tájékozódásra, testsémára, percepció, illetve a kommunikáció fejlesztésére
50 000 Ft
Esze Tamás Művelődési Központ, Vásárosnamény
A hátrányos helyzetű cigánygyerekek óvodai, iskolai beilleszkedésének elősegítése a Multicenter számítógépes oktató-fejlesztő központban
300 000 Ft
Faág Baráti Kör Egyesület, Pécs
A Meseóra című intelkulturális munkafüzet tematikájára épülő általános iskolára felkészítő foglalkozás-sorozat játszóházi keretek között
960 000 Ft
Fund Cigány Művészetoktatási Iskola, Pécs
Roma program a cigány autentikus népzene segítségével
300 000 Ft
Független Pedagógiai Intézet, Budapest
Pedagógus továbbképző program, amely segíti a roma gyerekek iskolai sikerességét
630 000 Ft
Győr-Moson-Sopron Megyei Pedagógiai Intézel, Győr
A Szociális-érzelmi nevelés 1-4. évfolyamos programjának intézményi bevezelését szolgáló tanterv teljes körű fejlesztése
300 000 Ft
Hétszínvirág Általános Iskola, Marcali
Szociális okból fogyatékosnak minősített cigány származású gyermekek általános iskolai integrált oktatása
150 000 Ft
Horváthné Szálai Lídia, Gyúró
A gyermekek érzelmi-értelmi és erkölcsi fejlődésének segítése lakókörnyezetükben való foglalkozásokon való részvétel biztosításával
200 000 Ft
Igazgyöngy Alapfokú Művészeti Iskola, Berettyóújfalu
A Nyitott Műhely program továbbvitele a báb és dramatízálás irányába
830 000 Ft
Ipszilon Kiadó és Pedagógiai Szolgáltató Kft., Békéscsaba
Az Iskolakészültség című projekt, amely a cigánygyerekek sikeres általános iskolai kezdését segítő komplex program
500 000 Ft
József Attila Általános Iskola, Nógrádkövesd
Roma gyermekek integrált nevelési programja
300 000 Ft
Kazincbarcikai Közoktatási Ellátási Körzet, Kazincbarcika
Komplex programra épülő együttműködés az óvodás korú roma gyerekek esélyteremtéséért 3 település óvodáinak összefogásával
500 000 Ft
Khelanipe Egyesület, Pécs
Az egyesület tanulószoba-programjának fejlesztése és működtetése
400 000 Ft
Konrád Ignác Körzeti Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda, Kétújíalü
A cigánygyerekek fejlesztése egyéni differenciáló feladalokkal, fejleszlési stratégiákkal
300 000 Ft
Kossuth Lajos Általános Iskola, Mezőkeresztes
A szociálisan hátrányos helyzetű roma tanulók segítése, toleranciára, türelemre nevelés, jövőkép kialakítása, a másság elfogadása
400 000 Ft
Kossuth Lajos Általános Iskola, Tatabánya
Telepi cigánykerék program, avagy szegénytelep szegény iskolája
300 000 Ft
Körösi Csorna Sándor Általános Iskola, Tatabánya
A roma tanulók lemorzsolódásának, évismétlésének csökkentése, felzárkóztatásuk, integrációjuk
200 000 Ft
Körzeti Általános Iskola, Baktakék
Sikeres tanulási utat segítő komplex mentálhigiénés fejlesztést magában foglaló iskolaotthonos program
580 000 Ft
Körzeti Közoktatási Intézmény, Darány
Integrációs fejleszlő program a cigány gyermekek iskolai sikerességének biztosítására
100 000 Ft
Körzeti Óvoda Pálháza, Tagóvoda, Kovácsvágás
Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyermekek nevelésében, oktatásában helyi adottságokra támaszkodva
100 000 Ft
Közéleti Roma Nők Kelet-Magyarországi Egyesülele, Debrecen
Felnőtt levelező oktatás hátrányos helyzetűek számára
500 000 Ft
Madarász Imre Egyesített Óvoda, Kinizsi úti Óvoda, Karcag
Az óvodából férőhely miatt elutasított gyermekek képességfejlesztése
300 000 Ft
Magyar Óvodapedagógiai Egyesület, Miskolc
Fogyatékos gyermekek integrált nevelése hátrányos helyzetű és roma származású gyermekeket nevelő óvodákban
850 000 Ft
Molnár György, Miskolc
Az etnikai kisebbség felzárkóztatása, fejlesztése
600 000 Ft
Móra Ferenc Általános iskola és Napköziotthonos Óvoda, Újudvar
Óvodás korú, illetve visszamaradt roma gyermekek beszoktatása és felzárkóztatása sikeres beiskoláztatásukért
500 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Babócsa
Program a cigánygyerekek eredményesebb iskolai felkészüléséhez
200 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Borsodbóta
Óvoda-iskola és szülők együttműködése különös tekintettel a roma gyermekek zökkenőmentes átmenetének biztosítására
90 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Kisvaszar
Roma származású óvodás gyermekek hátrányainak enyhítését célzó felzárkóztató nevelés
100 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Liget
Egyénre és körülményekre kidolgozott felzárkóztató program az óvodában és a családokban
330 000 Ft
Napköziotthonos Óvoda, Sajókaza
Roma gyermekek szocializációjának iskolaképességének elősegítése az óvodában
60 000 Ft
Ösvény Család megtartó Alapítvány, Budapest
Budapest XX. kerületében élő 4-7 éves korú cigány gyermekek felkészítése az óvodai, iskolai életre
1 528 000 Ft
Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ Kht., Pilisborosjenő
Rorna tanulókat integráltan nevelő-oktató iskola tantestülete számára 60 órás módszertani továbbképzés
260 000 Ft
Remédium Általános Iskola és Szakiskola, Tatabánya
Hátrányos helyzetűek felzárkóztató programja
500 000 Ft
Rosti Pál Gimnázium Általános és Szakközépiskola, Dunaújváros
Jogerős börtönbűntetésüket töltő fiatalkorú és fiatal felnőtt korú elítéltek alap és középfokú tanulmányainak folytatása és befejezése
500 000 Ft
Szendrőládi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Szendrőlád
Középsős korú (4 éves) roma gyerekek bevonása az óvodai életbe
1 000 000 Ft
Szent László Általános Iskola, Budapest
Képző művészeti nevelés a cigány ízlésvilág megjelenítésével
100 000 Ft
Szín-Báb Egyesület, Debrecen
A hajdúszováti óvodában esélyegyenlőséget és a toleranciakészséget fokozó pedagógiai program
200 000 Ft
Újvárosi Óvoda, Győr
De jó már én is ludom SINDELAR II: 3-5 éves roma gyermekek korai fejlesztése az alapvető nevelési területeken
100 000 Ft
Vámospércsi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Vámospércs
Az óvodáskorú, de óvodába nem járó roma gyerekek fejlesztése az iskola-előkészítő csoportban
950 000 Ft
Városi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Gondozási Központ, Nyíradony
Roma óvodáskorú és alsó tagozatos, eltérő tantervű gyerekek és szüleik kortársaikhoz való integrációjának elősegítése csoportos és egyéni fejlesztéssel
420 000 Ft
Városi Önkormányzat Rendelőintézete, Sárospatak
Másképp az óvodai és iskolai sikerességért
600 000 Ft
Vasgyári Óvoda, Miskolc
Képességfejlesztő programok a család bevonásával
195 000 Ft
Vay Ádám Gimnázium, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium, Baktalórántháza
A 7-8. évfolyamos halmozottan hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók felkutatása, felkarolása, célírányos fejlesztése, iskolaválasztásának elősegítése
500 000 Ft
Tartalom>>
Következő fejezet >>