Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
KÖZOKTATÁSÜGY, ISKOLAÜGY


Egyetemek, főiskolák

8000 dollár 1987-ben forinttérítéssel

Folyóiratok előfizetése

A program első évében az alapítvány felajánlotta magyarországi tanintézetek könyvtárainak és tanszékeinek, hogy előfizet olyan folyóiratokra, amelyekre az illető könyvtáraknak nincs devizakerete. Az első évben kilenc folyóiratot rendelt meg az alapítvány, összesen száztizenegy példányban, huszonöt könyvtárnak, tanszéknek és kollégiumnak. A folyóiratok jelentős része azonban nem érkezett meg a címzettekhez, s most az alapítvány fontolóra vette, hogy valamilyen elosztó központba küldeti a lapokat, s a kedvezményezettek onnan kapják majd meg őket. Arról is szó van, hogy az alapítvány a jövőben kilencnél jóval több folyóirat előfizetésére vállalkozik.

ELTE Bölcsészettudományi Kar

400 000 forint 1988-ra

Budapest—Santa Barbara csereprogram

A csereprogram keretében pályázat alapján évente 3—5 magyar egyetemi hallgató folytathat tanulmányokat a Santa Barbara-i egyetemen. A bizottság útiköltségük fedezetét vállalja.

Pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem

150 000 forint és 1 500 dollár 1986-ban
9 600 dollár 1987-ben forinttérítés nélkül

Pécs —Pennsylvania csereprogram

A nemzetközi diákcsereprogram (ISEP) keretében évente tíz pécsi egyetemi hallgató folytat tanulmányokat Pennsylvania államban, Pécsett pedig tíz amerikai diákot fogadnak. A bizottság az első évben hozzájárult a pécsi hallgatók útiköltségéhez, a második évben azonban nem tudta fontolóra venni az egyetem pályázatát, mert akkor nyújtották be, amikor a diákok már kint tartózkodtak az Egyesült Államokban. Az alapítvány költőpénzzel látta el a diákokat.

Szegedi József Attila Tudományegyetem

1400 dollár 1986-ban
1400 dollár 1987-ben

Szeged—Oregon csereprogram

Az alapítvány költőpénzt adott a csereprogramban részt vevő két szegedi diáknak.

Bolyai János Matematikai Társulat

kb. 650 000 forint 1988-ra

Részvétel a matematikai diákolimpián

A támogatásból hat középiskolai tanuló és két kísérő tanár utazik az Ausztráliában 1988-ban rendezendő nemzetközi matematikai diákolimpiára. Az országban 10 olimpiai szakkör foglalkozik a potenciális versenyzők felkészítésével, a magyar versenyzők mindig az élmezőnyben végeznek.

Pataki János

432 000 forint 1986-ban két évre

Matematika tagozatos iskolák tevékenységének vizsgálatára

A pályázó a tehetségkiválasztási és felvételi módszereket, az iskola és a környezet kapcsolatát, az iskolán kívüli matematikai képzést, a tananyagkészítés és a tanítás módszereit, a számítástechnika oktatását tanulmányozza. A munka eredményeként módszertani ajánlásokat dolgoz ki. A támogatás havi 8000 forintos ösztöndíjat és dologi költségeket tartalmaz.

Dr. Szalay Sándor

600 dollár 1987-ben

Folyóiratok szállítására

Az asztrofizikus oktatónak John Gallagher arizonai professzor felajánlotta, hogy az ELTE könyvtárának ajándékozná az Astrophysical Journal tizenhárom évfolyamát, ennek szállítását fedezi az alapítvány támogatása.

Törökbálinti Kísérleti Iskola

15 398 dollár1986-ban forinttérítéssel
609 000 forint1987-ben három évre

Új oktatási módszerek fejlesztése és terjesztése

A dollártámogatást videofelvevő, -lejátszó és -szerkesztő berendezésekre, videokazetták és fénymásológép vásárlására kapta az iskola. A felszerelést anyanyelvi kommunikációs képességfejlesztő programjaihoz használja, amelyek segítségével országos általános iskolai tananyagreform előkészületei folynak. A forinttámogatást arra kapta, hogy a videooktatáson kívül további három új tantárgyat vezessen be (szexuális kultúra, japán nyelv és kultúra, ökológia), továbbá hogy oktatási módszeréről pedagógusoknak videofilmét készítsen.

Szentlőrinci táboriskola

255 000 forint1986-ban
100 000 forint1987-ben (ötéves program)

Évközi tanulmányi táborozásra

Az első évre adott támogatásból az orfűi tó partján épített tábort rendezték be. A további években csak a táborozás költségeihez járul hozzá a bizottság. 60 fős csoportokban folyó, oktatási kísérletről van szó: az iskola vezetői a táborozást be akarják illeszteni a képzési és nevelési folyamatba.

Dobszai Általános Művelődési Központ

100 000 forint 1985-ben
100 000 forint 1986-ban
100 000 forint 1987-ben

Hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatása

A kísérlet résztvevői egyszerre három területen próbáltak fellépni. Az egészségügyi tervek, főleg a helyi orvosok idegenkedése miatt, nem valósultak meg. A közművelődési programból a negyedévenként tervezett kirándulások és a havi összejövetelek megvalósultak, a “laikus segítő hálózat" azonban (a hátrányos helyzetű családok marginális státusa miatt) nem jött létre. Valamelyest mégis javult a családokon belüli és a családok és az iskola közti kommunikáció. A pedagógiai rész nem volt eredménytelen, az iskolában megkövetelt minimális szintet elérték a hátrányos helyzetű gyerekek.

TIT budapesti József Attila Szabadegyeteme

100 000 forint 1987–ben

Középiskolásoknak szervezett rendezvényekre

A szabadegyetem középiskolai diákoknak három témakörben rendez 10-10 előadásból álló sorozatot ingyenes részvétellel. A foglalkozások a
magyar művelődéstörténetet, Magyarország és Európa viszonyát, valamint a technika történetét dolgozzák fel. A bizottság a költségek negyven százalékát fedezte.
Következő fejezet >>
Tartalom>>