Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
EGYÉB TÁRSADALOMTUDOMÁNY
MTA Irodalomtudományi Intézet

394 000 forint 1987-ben két évre

Babits Mihály levelezésének összegyűjtése

Az összegyűjtött, fénymásolt, majd legépelt levelek alapján készül majd a költő levelezésének kritikai kiadása. A költségek javarésze személyi kiadásokat szolgál. 107 000 forint a fénymásolás költségeit fedezi.

Hamvas Béláné, Darabos Pál, Dúl Antal

549 000 forint 1987-ben

Hamvas Béla hagyatékának feldolgozására

Az 1968-ban elhunyt író és bölcselő életműve iránt újabban megnőtt az érdeklődés, számos kiadót foglalkoztat esszéinek, regényeinek, tanulmányainak kiadása. A hagyaték jelentős része azonban még rendezetlen. A pályázók a rendezésen kívül tanulmányokat is készítenek Hamvas Béláról.

Magyar Shakespeare-bizottság

200 000 forint 1987-ben

Kétnyelvű évkönyvre

Az 1987-ben alakult magyar Shakespeare-bizottság hét munkacsoportban működik és Hungárián Shakespeare Studies (Új Magyar Shakespeare-tár) címmel kétnyelvű évkönyvet akar megjelentetni. A támogatást honoráriumokra, valamint a nyomdai költségekre kapta.

Régi gyorsírások munkacsoport

144 000 forint 1987-ben két évre

Magyar írók gyorsírásos hagyatékának felkutatására és feldolgozására

A munkacsoport irányítója, Schelken Pálma három egyetemi hallgatóval vállalkozott a feladatra. Egy évi tanulás után kezdődik az ismeretlen szövegek megfejtése, a közlésre alkalmas anyagok elkészítése. A támogatás havi 6000 Ft ösztöndíjat jelent.

Dr. Diós István

1500 dollár 1987-ben

Teológiai lexikon - szövegszerkesztő

A lexikon a budapesti Szent István Társulat kiadásában jelenik meg. A pályázó az Association of Concern for Ultimate Reality and Meaning nevű szervezettől további 1000 dollárt kap, s a támogatás együttes összegéből szövegszerkesztő géphez jut.

Bencze Lóránt

8000 forint 1987-ben

Útiköltségre

A pályázó a leuveni egyetem nyári irodalomtörténeti szimpóziumán és kurzusán vett részt, továbbá két bibliatörténeti előadást is tartott.

Dr. Hronszky Imre

140 000 forint

Dubrovnik-kötet

A pályázó a Dubrovniki Egyetemközi Központ technikatörténeti tanfolyamának igazgatója. A támogatást arra kapta, hogy angol nyelven megjelentesse az 1987. évi tanfolyam válogatott anyagait.

Fellegi Tamás

25 029 forint

Útiköltségre

A pályázó a Connecticut! egyetem politikatudományi tanszékén kapott egyéves ösztöndíjat Ph. D. fokozat megszerzéséhez. Témája a kelet-európai politikai rendszerek összehasonlító vizsgálata.

Szegedi József Attila Tudományegyetem Jogi Kara

300 000 forint 1987-ben

Meznerics-emlékkönyv

A kar kiadványsorozatában jelenik meg válogatás Meznerics Ivánnak, a pénzügyi jog elismert szaktekintélyének műveiből, és a munkásságát méltató írásokból, a jogtudós nyolcvanadik születésnapjának tiszteletére.

Miskolci Nehézipari és Műszaki Egyetem Jogi Kara

260 000 forint 1987-ben

Szövegszerkesztő gépre magánjog-történeti kutatásokhoz

Az egyetem jogtörténeti és jogelméleti tanszékén épül ki az ország fő magánjog-történeti bázisa. Ehhez a munkához vásárolt az egyetem a bizottság támogatásából szövegszerkesztő gépet.

Bárd Károly

28 755 forint 1987-ben

Londoni tanulmányút

A budapesti ELTE Jogi Karának adjunktusa a londoni Great Britain East Europe Centre meghívására két héten át tanulmányozta az angol igazságszolgáltatás működését. Előzőleg egy Magyarországon járt brit küldöttségnek előadást tartott a magyar büntető igazságszolgáltatásról. A támogatás a repülőút költségét fedezte.

MTA Nyelvtudományi Intézete

250 000 forint

A GLOW-társaság értekezletére

A GLOW (Society fór Generative Linguistics in the Old World) 1988. évi kollokviumát Budapesten rendezik. Az N. Chomsky nevével fémjelzett generatív iskola így akarja ösztönözni az ígéretesen terjedő magyarországi kutatásokat.
Következő fejezet >>
Tartalom>>