Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
A TITKÁRSÁG 1987. ÉVI JELENTÉSE
A titkárság évi jelentése ezúttal fog át első ízben naptári évet: az alapítvány költségvetésének “időszámítása" eddig kétszer is változott, emiatt az első jelentés májustól májusig, a második pedig májustól a következő év decemberéig terjedt. Így hát az egyes évi jelentések adatai nehezen hasonlíthatók össze. Tájékoztatásul mégis ismertetjük az elfogadott pályázatok összefoglaló adatait (zárójelben a beadott pályázatok számát közöljük):

Pályázati kategória
1987
1985-1986
1984-1985
12 hónap
18 hónap
12 hónap
Általános pályázat
246 (662)
275 (853)
52 (218)
Társadalomtudományi ösztöndíj
67 (170)
98 (366)
14 (43)
Irodalmi ösztöndíj
69 (198)
97 (320)
23 (52)
Konferenciarészvétel
314 (529)
260 (489)
-
Közlési díj
40 (42)
29 (34)
-
Amerikai ösztöndíj
(10 hónapra)
21 (405)
28 (253)
-
Külföldi ösztöndíj
(maximum3 hónap)
105 (195)
-
-
Oxford posztgraduális
14 (145)
11 (31)
-
Oxford posztdoktorális
12 (52)
-
-
Dubrovniki kurzusok
56 (57)
3 (4)
-
Nyári továbbképzés
162 (1037)
-
-
Középiskolás táborozás
10 (649)
-
-
Összesen
1116 (3556)
801 (2350)
51 (218)
A továbbiakban a külföldi ösztöndíjakról, továbbá az általános pályázat keretében elfogadott pályázatról, valamint az alapítvány és magyarországi intézmények között létrejött megállapodások keretében megvalósuló programokról számolunk be. A fenti táblázatban szereplő többi pályázat nyerteseinek névsorát mellékletben közöljük.
Az áttekinthetőség kedvéért ezúttal is tartalmuk szerint igyekszünk csoportosítani a programokat. Ez természetesen nem könnyű, mert az egyes kategóriák átfedik egymást. Pontosabb, de alighanem kevésbé áttekinthető képet adnánk a programokról, ha némelyik pályázatot több cím alatt is megemlítenénk.
Megjegyezzük még, hogy a jelentés arról tájékoztat, mekkora összeget ítélt oda egy-egy pályázónak a bizottság. Mint a mellékletben szereplő pénzügyi adatokból kiderül, ez korántsem esik minden esetben egybe a már kifizetett összeggel. A titkárság ugyanis gyakran részletekben utalja ki a támogatás összegét, és a pályázókkal kötött szerződés nem egy esetben feltételekhez (többnyire a program időarányos részének teljesítéséhez) köti a következő részlet átutalását.
Következő fejezet >>
Tartalom>>