Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK


Az elmúlt két évben az alapítvány számos lehetőséget teremtett arra, hogy magyar tudományos kutatók, műszaki szakemberek, művészek és diákok ösztöndíjjal hosszabb-rövidebb időt külföldön tölthessenek.
Az alábbi táblázat az 1987-ben érvényben volt lehetőségeket foglalja össze:

Általános ösztöndíj3-10 hónap
Rövid tanulmányutak2—14 hét
Konferenciarészvétellegfeljebb 2 hét
Oxfordi posztgraduális képzés10 hónap
Oxfordi posztdoktorális képzés6 hónap
Dubrovniki kurzusoklegfeljebb 2 hét
Nyári amerikai tanfolyam5 hét

Általános ösztöndíj
250 000 dollár 1986-1987-ben
250 000 dollár 1987-1988-ban
Tíz hónapos tanulmányút (elsősorban az Egyesült Államokba)
Az alapítvány és a Művelődési Minisztérium 1986-ban hirdette meg ezt a pályázatot először, s a 253 jelentkező között a két fél közös megegyezésével létrehozott bizottság állított fel rangsort. Ezután az alapítvány által felkért szakértői testület 28 pályázónak ítélt oda ösztöndíjat 2-10 hónapra. Tizenheten az Egyesült Államokba, tizenegyen pedig nyolc európai ország valamelyikébe kaptak ösztöndíjat. Elhelyezésüket az alapítvány és az Institute of International Education intézi. Az első nyertesek 1987 áprilisában kezdték tanulmányújukat.
A második kiírás nyomán, 1987-ben 405 pályázat érkezett. A budapesti értékelő bizottság 71-ét továbbított New Yorkba, az ottani bizottság pedig huszonegy ösztöndíjat ítélt oda.

Rövid tanulmányutak
75 000 dollár és 1 002 542 forint 1987-ben
Legfeljebb három hónapos ösztöndíjak
A 195 jelentkező közül a bizottság 105 pályázónak adott támogatást külföldi kutatóhelyeken végzendő munkához, tanfolyamokon való részvételhez. Nyolcvanhármán a kinttartózkodáshoz kaptak dollártámogatást, huszonketten pedig az útiköltséghez forintjuttatást. Tizenhárom nyertes útja az 1988-as évre maradt.

Konferenciarészvétel
96 500 dollár és 1 368 552 forint 1985-1986-ban
115 956 dollár és 1 829 101 forint 1987-ben
Szakmai értekezletek résztvevőinek
Az 1987-és pályázatra 529 negyven év alatti szakember jelentkezett, és 314-en voltak nyertesek. 268 pályázó a kinttartózkodás költségeire kapott dollártámogatást, 46-nak pedig az útiköltségét fedezte forintban a bizottság. A nyertesek jegyzékét a jelentés mellékletében közöljük.

Oxfordi posztgraduális ösztöndíj
100 000 dollár és 346 488 forint 1986-1987-ben
100 000 dolláros és 500 000 forintos keret 1987-1988-ra

Tíz hónapos kutatási program
Az oxfordi egyetem ingyen fogadja a doktori tézisükön dolgozó egyetemet végzett fiatal magyar szakembereket, az alapítvány pedig ösztöndíjat ad nekik. Az oxfordi fogadó fél előre közli, hogy milyen kutatási témákra lehet jelentkezni, s az alapítvány és a Művelődési Minisztérium által felállított budapesti bíráló testület javaslata alapján a nyertesek kiválasztásában is az oxfordiak mondják ki az utolsó szót. A program forintkerete az ösztöndíjasok útiköltségét fedezi. 1987-ben tizennégyen kezdték meg tanulmányaikat a program keretében. Névsorukat mellékletben közöljük.

Oxfordi posztdoktorális ösztöndíj
50 000 dolláros és 500 000 forintos keret 1987-1988-ra
Hat hónapos aspirantúra
Ezt a harmincöt évesnél nem idősebb, kandidátusi értekezésükön dolgozó szakembereknek szervezett programot 1987-ben hirdették meg először, s az 1987-1988-as tanévben tizenkét kutató utazott Oxfordba az alapítvány ösztöndíjával.

Dubrovniki tanfolyamok
1 560 dollár1985-1986-ban
12 400 dollár1987-ben

Ösztöndíj rövid kurzusokra
A dubrovniki egyetemközi központ néhány napos tanfolyamainak 1987-ben ötvenhat magyar résztvevője volt, és valamennyien támogatást kaptak az alapítványtól az ott-tartózkodáshoz.

Nyári amerikai továbbképzés
500 000 dollár 1987-ben
450 000 dollár 1988-ra

Öthetes kurzus angol tanároknak, egyetemistáknak és középiskolásoknak
Az alapítvány az Egyesült Államok Tájékoztatási Hivatalának nemzetközi csereakciójához kapcsolódva az ACTR (a kelet-európai nyelveket oktató amerikai tanárok szövetsége) szervezésében 1987-ben 75 angol tanárt és 75 angol szakos egyetemi hallgatót fogadott nyelvi és kultúrál is továbbképző tanfolyamra. A tanárok huszonöt fős csoportokban három intézmény vendégei voltak A Bryn Mawr College tanfolyamán az amerikai irodalom volt az oktatás központi témája, a Maryland English Institute tanfolyamán az amerikai nyelvoktatás módszertana és a pedagógia, a Pennsylvaniai Egyetemen pedig az amerikai nyelvoktatás módszertana és az elméleti nyelvészet. A programot 1988-ban is megismétlik: 70 angol nyelvtanár és 46 diák vehet benne részt, de közülük csak huszonnyolc lesz angol szakos, a többiek más társadalomtudományi szakok hallgatói közül kerülnek ki.
A középiskolás angol nyelvi versenyek helyezettjei közül kiválasztott tizenkét középiskolás diák a Connecticut állambeli rangos Choate/Rose-mary Hall vendége volt. Az intézmény 1988-ban húsz magyar középiskolás diákot fogad.
Az alapítvány az Állami Ifjúsági Sporthivatallal közösen hirdette meg azt a pályázatot középiskolás diákoknak, amelynek tíz nyertese háromhetes táborozásra utazott 1987 nyarán az Egyesült Államokba. Egy hetet New Yorkban és Washingtonban töltőnek, s itt amerikai családoknál laktak.
Következő fejezet >>
Tartalom>>