Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
III. sz. Melléklet


AZ IRODALMI ÖSZTÖNDÍJASOK NÉVSORA


Név
Az ösztöndíj havi összege (Ft)
Időtartama
hónap
A pályázat tárgya
András László
6.000
24
  Regény
Annus József
6.000
24
  Regény
Apáti Miklós
5.000
12
  Regény
Baka István
6.000
24
  Verseskötet, dráma, műfordítás
Balaskó Jenő
6.000
12
  Verseskötet
Balázs József
6.000
24
  Regény
Bari Károly
5.000
24
  Magyarországi és erdélyi cigányok epikus hagyományai
Bella István
5.000
24
  Műfordítás
Belohorszky Pál
6.000
24
  Esszé-monográfia Juhász Ferencről. Műelemzés XIX.sz-i romantikus művekről
Benke László
5.000
12
  Regény
Berkovits György
5.000
12
  Regény
Bihari Sándor
8.000
12
  Verseskötet
Bodor Ádám
7.000
24
  Regény
Buda Ferenc
7.000
24
  Cigány népmesék és baskír eposz fordítása
Bécsy Ágnes
5.000
24
  Berzsenyi lírai motívumrendszere
Bálint Zsolt
5.000
12
  Hesse fordítások, esszék
Csaplár Vilmos
6.000
24
  Regény
Csengey Dénes
5.000
24
  Regény
Csiki László
5.000
24
  Regény
Császár István
6.000
24
  Regény
Czakó Gábor
6.000
24
  Regény
D.Magyari Imre
7.000
12
  Monográfia Örkény Istvánról
Elek István György
6.000
12
  Társadalomelmélet elemzés (esszé)
Esterházy Péter
8.000
24
  Regény
Farkas Béla (Osztojkán Béla)
6.000
24
  Esszékötet a cigánykérdésről. Novelláskötet. Verseskötet
Ferencz Győző
5.000
12
  Verseskötet
Fráter Zoltán
6.000
12
  Monográfia Áprily Lajos életművéről
Fülöp László
5.000
12
  A magyar regény története 1890-1920
Földényi László
7.000
12
  Esszékötet; egy művészetelmélet vázlata
Geher István
6.000
24
  Esszékötet Shakespeare műveiről
György Péter
6.000
24
  Monográfia Kassák Lajosról
Gállos Orsolya
6.000
12
  Tanulmány a mai szlovén regényről.E.Kocbek írói pályája
Halasi Zoltán
5.000
12
  Műfordítás (Mai litván költők)
Hegyi Béla
5.000
12
  Külföldön élő magyar írók, tudósok pályaképe
Imre László
5.000
12
  Monográfia Arany János balladáiról
Kalász Márton
6.000
24
  Regény
Karátson Gábor
6.000
24
  Művészet-filozófiai mű
Kelemen Lajos
5.000
12
  A mai magyar költők középnemzedékének kritikai értékelése
Kertész Imre
8.000
24
  Regény
Kertész Ákos
6.000
24
  Regény
Kiss Benedek
6.000
12
  Verseskötet gyerekeknek
Koltai Tamás
6.000
18
  Az Ember tragédiája bemutatóinak története
Kroó András
5.000
24
  Regény
Kuklis Iván
5.000
24
  Szellemi irányzatok 1848-1918
Kőbányai János
5.000
12
  Regény
Lakatos István
8.000
24
  Regény
Lax Éva
5.000
12
  Monteverdi levelezésének fordítása
Lezsák Sándor
5.000
+50.000 dologi kiadásra
24
  Írószövetség történet, 1945-60.
László-Bencsik Sándor
5.000
24
  Irodalmi szociográfia
M.Pásztor József
5.000
24
  A szórványmagyarság irodalmi élete a XX.században
Margócsy István
6.000
24
  A mai magyar költészet poetikai átalakulása
Marsall László
7.000
24
  A Genezis története
Molnár Eszter
6.000
24
  Krúdy és Kosztolányi novelláinak fordítása angol nyelvre
Mosonyi Aliz
5.000
12
  Dráma; mesekönyv
Nádudvari Anna
5.000
24
  Regény
Olasz Sándor
6.000
12
  Gide- és Proust inspirációk Németh László életművében
Petőcz András
5.000
12
  Monográfia a vizuális költészetről
Polner Zoltán
5.000
3
  Ember- és állatrontások Csongrád megyében
Pálinkás György
6.000
12
  Építészet-centrikus esszéregény
Reisinger János
5.000
24
  Az Ószövetség a magyar irodalomban
Révai Gábor
6.000
12
  Hegel Vallásfilozófiájának fordítása
Rácz Péter
5.000
12
  Verseskötet
Sarusi Mihály
6.000
24
  Regény
Saád Katalin
6.000
12
  Regény
Schweitzer Pál
5.000
12
  Ady szerelmi költészete
Sebeők János
5.000
24
  Két regény
Simonffy András
8.000
24
  Regény
Somlyó György
8.000
24
  Regény
Szabadi Judit
8.000
24
  Életérzés, sors és stílus a magy.szecesszió irodalmában 1880-1914.
Szajbély Mihály
5.000
18
  Kismonográfia Csáth Gézáról
Szakolczay (Varga) Lajos
6.000
+ 30.000 dologi kiadásra
24
  A nyugati magyar irodalom története és könyvészete
Szilágyi Józsefné
5.000
24
  Önéletrajzi visszaemlékezések
Szilágyi Ákos
6.000
24
  Regény
Székely Magda
6.000
12
  Verseskötet
Szász Imre
8.000
24
  Regény
Sárándi József
5.000
12
  Regény
Takács Imre
6.000
24
  Nagy László élete és munkássága
Takács Zsuzsa
6.000
12
  Verseskötet
Tar Sándor
6.000
24
  Novelláskötet és szociográfia kötet
Temesi Ferenc
7.000
12
  Regény
Tóth Bálint
5.000
12
  Dráma; vallomás versekben
Tóth László
5.000
12
  A komáromi magyar színjátszás története
Tábor Ádám
6.000
12
  Verseskötet. Esszék a magyar avantgard irodalomról
Utassy József
8.000
12
  Verseskötet
Vasadi Péter
5.000
12
  Verselemző prózai mű
Veres András
5.000
24
  Politikai értékek a 60-as évek magyar irodalmában
Virágh László
6.000
12
  Zene és költészet
Váczi Tamás
5.000
12
  Tard község szociográfiája
Vári Attila
8.000
24
  Egy erdélyi magyar értelmiségi család
Zalán (Lipák) Tibor
6.000
12
  Dráma, filozófiai mesekönyv és kísérleti hangjátékkötet


A Bizottság a Kuratórium által javasoltakon kívül az alábbi pályázóknak ítélt meg ösztöndíjat:

Angyalosi Gergely
5.000
18
  Francia szemiotika
Kovács Zsuzsa
5.000
18
  Török költészet a hódoltság kori Magyarországon
Pála Károly
5.000
18
  Eszmetörténet és műfajelmélet Karinthy Frigyesnél
Turcsány Péter
6.000
24
  Verses elbeszélés
Vészits Andrea
6.000
15
  Regény
Vígh Árpád
6.000
16
  Általános magyar stilisztikaNév
Az ösztöndíj havi összege (Ft)
Időtartama
hónap
A pályázat tárgya
András László
6.000
24
  Regény
Annus József
6.000
24
  Regény
Apáti Miklós
5.000
12
  Regény
Baka István
6.000
24
  Verseskötet, dráma, műfordítás
Balaskó Jenő
6.000
12
  Verseskötet
Balázs József
6.000
24
  Regény
Bari Károly
5.000
24
  Magyarországi és erdélyi cigányok epikus hagyományai
Bella István
5.000
24
  Műfordítás
Belohorszky Pál
6.000
24
  Esszé-monográfia Juhász Ferencről. Műelemzés XIX.sz-i romantikus művekről
Benke László
5.000
12
  Regény
Berkovits György
5.000
12
  Regény
Bihari Sándor
8.000
12
  Verseskötet
Bodor Ádám
7.000
24
  Regény
Buda Ferenc
7.000
24
  Cigány népmesék és baskír eposz fordítása
Bécsy Ágnes
5.000
24
  Berzsenyi lírai motívumrendszere
Bálint Zsolt
5.000
12
  Hesse fordítások, esszék
Csaplár Vilmos
6.000
24
  Regény
Csengey Dénes
5.000
24
  Regény
Csiki László
5.000
24
  Regény
Császár István
6.000
24
  Regény
Czakó Gábor
6.000
24
  Regény
D.Magyari Imre
7.000
12
  Monográfia Örkény Istvánról
Elek István György
6.000
12
  Társadalomelmélet elemzés (esszé)
Esterházy Péter
8.000
24
  Regény
Farkas Béla (Osztojkán Béla)
6.000
24
  Esszékötet a cigánykérdésről. Novelláskötet. Verseskötet
Ferencz Győző
5.000
12
  Verseskötet
Fráter Zoltán
6.000
12
  Monográfia Áprily Lajos életművéről
Fülöp László
5.000
12
  A magyar regény története 1890-1920
Földényi László
7.000
12
  Esszékötet; egy művészetelmélet vázlata
Geher István
6.000
24
  Esszékötet Shakespeare műveiről
György Péter
6.000
24
  Monográfia Kassák Lajosról
Gállos Orsolya
6.000
12
  Tanulmány a mai szlovén regényről.E.Kocbek írói pályája
Halasi Zoltán
5.000
12
  Műfordítás (Mai litván költők)
Hegyi Béla
5.000
12
  Külföldön élő magyar írók, tudósok pályaképe
Imre László
5.000
12
  Monográfia Arany János balladáiról
Kalász Márton
6.000
24
  Regény
Karátson Gábor
6.000
24
  Művészet-filozófiai mű
Kelemen Lajos
5.000
12
  A mai magyar költők középnemzedékének kritikai értékelése
Kertész Imre
8.000
24
  Regény
Kertész Ákos
6.000
24
  Regény
Kiss Benedek
6.000
12
  Verseskötet gyerekeknek
Koltai Tamás
6.000
18
  Az Ember tragédiája bemutatóinak története
Kroó András
5.000
24
  Regény
Kuklis Iván
5.000
24
  Szellemi irányzatok 1848-1918
Kőbányai János
5.000
12
  Regény
Lakatos István
8.000
24
  Regény
Lax Éva
5.000
12
  Monteverdi levelezésének fordítása
Lezsák Sándor
5.000
+ 50.000 dologi kiadásra
24
  Írószövetség történet, 1945-60.
László-Bencsik Sándor
5.000
24
  Irodalmi szociográfia
M.Pásztor József
5.000
24
  A szórványmagyarság irodalmi élete a XX.században
Margócsy István
6.000
24
  A mai magyar költészet poetikai átalakulása
Marsall László
7.000
24
  A Genezis története
Molnár Eszter
6.000
24
  Krúdy és Kosztolányi novelláinak fordítása angol nyelvre
Mosonyi Aliz
5.000
12
  Dráma; mesekönyv
Nádudvari Anna
5.000
24
  Regény
Olasz Sándor
6.000
12
  Gide- és Proust inspirációk Németh László életművében
Petőcz András
5.000
12
  Monográfia a vizuális költészetről
Polner Zoltán
5.000
3
  Ember- és állatrontások Csongrád megyében
Pálinkás György
6.000
12
  Építészet-centrikus esszéregény
Reisinger János
5.000
24
  Az Ószövetség a magyar irodalomban
Révai Gábor
6.000
12
  Hegel Vallásfilozófiájának fordítása
Rácz Péter
5.000
12
  Verseskötet
Sarusi Mihály
6.000
24
  Regény
Saád Katalin
6.000
12
  Regény
Schweitzer Pál
5.000
12
  Ady szerelmi költészete
Sebeők János
5.000
24
  Két regény
Simonffy András
8.000
24
  Regény
Somlyó György
8.000
24
  Regény
Szabadi Judit
8.000
24
  Életérzés, sors és stílus a magy.szecesszió irodalmában 1880-1914.
Szajbély Mihály
5.000
18
  Kismonográfia Csáth Gézáról
Szakolczay (Varga) Lajos
6.000
+ 30.000 dologi kiadásra
24
  A nyugati magyar irodalom története és könyvészete
Szilágyi Józsefné
5.000
24
  Önéletrajzi visszaemlékezések
Szilágyi Ákos
6.000
24
  Regény
Székely Magda
6.000
12
  Verseskötet
Szász Imre
8.000
24
  Regény
Sárándi József
5.000
12
  Regény
Takács Imre
6.000
24
  Nagy László élete és munkássága
Takács Zsuzsa
6.000
12
  Verseskötet
Tar Sándor
6.000
24
  Novelláskötet és szociográfia kötet
Temesi Ferenc
7.000
12
  Regény
Tóth Bálint
5.000
12
  Dráma; vallomás versekben
Tóth László
5.000
12
  A komáromi magyar színjátszás története
Tábor Ádám
6.000
12
  Verseskötet. Esszék a magyar avantgard irodalomról
Utassy József
8.000
12
  Verseskötet
Vasadi Péter
5.000
12
  Verselemző prózai mű
Veres András
5.000
24
  Politikai értékek a 60-as évek magyar irodalmában
Virágh László
6.000
12
  Zene és költészet
Váczi Tamás
5.000
12
  Tard község szociográfiája
Vári Attila
8.000
24
  Egy erdélyi magyar értelmiségi család
Zalán (Lipák) Tibor
6.000
12
  Dráma, filozófiai mesekönyv és kísérleti hangjátékkötet

A Bizottság a Kuratórium által javasoltakon kívül az alábbi pályázóknak ítélt meg ösztöndíjat:
Angyalosi Gergely
5.000
18
  Francia szemiotika
Kovács Zsuzsa
5.000
18
  Török költészet a hódoltság kori Magyarországon
Pála Károly
5.000
18
  Eszmetörténet és műfajelmélet Karinthy Frigyesnél
Turcsány Péter
6.000
24
  Verses elbeszélés
Vészits Andrea
6.000
15
  Regény
Vígh Árpád
6.000
16
  Általános magyar stilisztika
Következő fejezet >>
Tartalom>>