Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

5. SZOCIOLÓGIA (továbbá néprajz)


<<Tartalom
<<Előző fejezet

5.1. A Művelődéskutató Intézet 3 évre 1 millió forintos támogatást kapott, hogy megismételhesse 1972-es szabadidő-felmérését és összehasonlíthassa az eredményeket.

5.2. A Bizottság az 1986-87-es évben 1 millió forinttal támogatja a Közgazdaságtudományi Egyetem Szociológiai Tanszékét. Az előző tanévben 700 000 Ft volt a támogatás összege.

5.3. Az MTA Értékszociológiai Műhelye 100 000 forintos hozzájárulást kapott a „Values and Societies" című értékszociológiai konferencia költségeihez. A Műhely részt vett egy nagyszabású értékszociológiai vizsgálatban, s a vizsgálat vezető kutatóit és más nemzetközi szakembereket hívtak meg Budapestre a konferenciára.

5.4. Gergely András szociológus, Cséfalvay Zoltán tudományos segédmunkatárs és Dr. Lichtenstein József bírósági fogalmazó 1986-ban két évre 150 000 forint támogatást kapott kutatásához, amelynek tárgya egy tradicionális palócfalu társadalmiés értékrendjének változása az elmúlt 50 évben. A vizsgálat Nagyvisnyón folyik, ahol 1930-ban Szabó Zoltán és Fodor Ferenc gyűjtött anyagot.

5.5. Az egri Dobó István Vármúzeum 150 000 forintos támogatásban részesült, hogy 20 éve folyó palóc-kutatásának eredményeként komplex néprajzi monográfiát állítson össze. Az összeget szerzői és lektori honoráriumokra, szerkesztési munkára, bibliográfia és különböző mutatók készítésére fordítják.

5.6. Erdélyi János és Zsigmond Dezső egy évre összesen 144 000 forintnyi ösztöndíjat kapott, hogy a Heves ill. Tolna megyei Kajdacson és Gyöngyösön szociográfiai vizsgálatot folytasson a helyi közéletről. Kajdacson egy tanácselnök leváltása. Gyöngyösön egy önjelölt tanácstag bukása a kiindulópont.

5.7. Nagy Ilona és Lammel Annamária folkloristák négy évre 400 000 forint támogatásban részesültek, hogy Parasztbiblia c. könyvük folytatásához anyagot gyűjtsenek a magyar népi biblikus epika tárgykörében és a profán folklórt egybevessék a biblikus folklórral.

5.8. Pető Margit iparművész általános iskolai tanár 174 000 forintos támogatást kapott két évre a matyóság múltját feltáró gyűjtőmunkájához. Általános iskolai munkája mellett - esetenként alkotói szabadság igénybevételével - végzi tevékenységét, s a tárgyi dokumentumokat a Néprajzi Múzeumnak adja át.

5.9. Endrődi Péter 1987-88-ra havi 6000 forintos ösztöndíjat kapott a gyimesi csángókról szóló fotóösszeállításának elkészítéséhez. Két éve fényképezi a gyimesi csángókat, munkája az erdélyi népcsoport életének egészére kiterjed, a keresztelőtől a temetésig.

5.10. Móser Zoltán bicskei kollégiumi nevelőtanár 1987-re havi 6000 forint ösztöndíjat kapott néprajzi tanulmányok elkészítéséhez. A Magvető kiadó megbízásából készít ismeretterjesztő népzenei tanulmányt.

5.11. Dr. Schwalm Pál bajai nyugdíjas tanár a német kisebbség néprajzának kutatásához három éven át havi 1500 forint ösztöndíjban részesül. Az öszszeget gyűjtőútjainak benzinköltségére fordítja. 1986-ban huszonkét községben járt gyűjtőúton.

5.12. Bakos Zoltán 1986-ban két évre 100 000 forint támogatást kapott grafittik fényképezésére. Az elmúlt tíz év alatt mintegy 2500 színes diát készített falfeliratokról a fővárosban. A támogatás a további adatgyűjtést, valamint az anyag rendszerezését szolgálja.

5.13. Kovács Ákos etnográfus 1986-ban egy évre 100 000 forintos támogatást kapott Magyarországi Tetoválások című tudományos dolgozatának elkészítéséhez és a tetoválásokról szóló kiállítási anyag összegyűjtéséhez. A pályázó a vizuális anyag gyűjtése mellett különböző szociológiai vizsgálatokat is végez.

5.14. Kunt Ernő muzeológus 30 000 forint támogatást kapott, hogy angolra fordíttassa a magyar parasztság halálképéről készült tanulmányát. A tanulmány az Indianai Egyetem kiadójának megbízásából készült.
Következő fejezet >>
Tartalom>>