Soros Alapítvány Évkönyv 2002
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet

Információs jogok és civil szervezetek
18 887 000 Ft


Az autonóm személyiség kibontakozásának, a magánszféra értékei megőrzésének, a közügyekben való tájékozott részvételnek alapvető feltétele, hogy az emberek kiismerjék az új információs technológiák előnyeit és veszélyeit, ismerjék jogaikat és jogérvényesítési lehetőségeiket és az ezt elősegítő technológiákat A nemzetközi tapasztalatok azt bizonyítják, hogy e tájékozottság és gyakorlat megszerzésének hatékony eszköze és terepe a civil szervezetek tevékenysége. A pályázat azon civil szerveződéseket és nonprofit szervezeteket kívánja támogatni, amelyek szószólói lehetnek e területnek, és aktív részt vállalnak a problémák tudatosításában, a lehetséges megoldások elterjesztésében.

99 pályázat érkezett, amelyből 24 részesült támogatásban.

Támogatott pályázatok

AIESEC Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülele Pécsi Helyi Bizottság, Pécs
E-Business Konferencia a Pécsi Tudományegyetemen
168 000 Ft
BME-UNESCO Információs Társadalom- és Trendkutató Központ, Budapesl
A privátszféra védelmét megerősítő és támogató weblap kialakítása kapcsolódó szolgáltalásokkal
www.ittk.hu/infinit/privacy
300 000 Ft
eDemokrácia Műhely, Kerepes-Szílasliget
Jogunk tudni közérdekű adatokhoz való hozzáférés, eDemokrácia Hírlevél kiadása
www.edemokracia.hu
1400 000 Ft
Friss Rádió Kft., Debrecen
Suttogó – információszabadság itthon és külföldön; Hol vannak a poloskák? – kódolás a XXI. Században
540 000 Ft
Hajósy Adrienne, Budapest
Környezetvédelmi adatbázis közzététele Interneten, ill. civil szervezetek részére az anyag CD-n történő rendelkezésre bocsátása
http://emil.alarmix.org/ecology
600 000 Ft
lndex.hu Informatikai Részvénytársaság, Budapest
Internetes szakmelléklet az információs jogokról – szabad keresés lehetőségével az archívumban, a Fórum segítségével interaktivitás biztosítása
www.index.hu/tech/jog
1 000 000 Ft
lnfinit.hu, Budapest
Információs önrendelkezési jog temalikus feldolgozása, online elérhetővé tétele
www.infinit.hu
860 000 Ft
IntoPoly Alapítvány az Elektronikus Demokráciáért, Budapest
Az USA-beli közszolgálati internet tartalmi és technikai struktúrái, szolgáltatásai
www.infopoly.info
800 000 Ft
lustitia Jogvédő Alapítvány, Pécs
Információs önrendelkezési jog érvényesülésének elősegítése és biztosítása a jogalkalmazó szervek eljárásai során
540 000 Ft
Jogismeret Alapítvány, Budapest
Nonprolit jogház, intézményi-jog rendszerének kialakítása
www.joghaz.hu
300 000 Ft
Landorhegy Alapítvány, Zalaegerszeg
Kiadvány és ismeretterjesztő sorozat az információs jogokról
www.extra.hu/landalap
385 000 Ft
Magyarországi Tartalomszolgáltatók Egyesülete, Budapest
Csatlakozás az ICRA nemzetközi szervezethez – a minősítő és címkézési rendszer honosítása, a felhasználó-oldali szűrési megoldások ellerjeszlése
www.mte.hu
1 200 000 Ft
Páneurópa Jogász Unió, Budapest
Az elektronikus kommunikáció új formáinak felhasználása a választók döntéseinek befolyásolásában
www.pju.hu
860 000 Ft
Reflex Környezetvédő Egyesület, Győr
A hazánkban működő lakossági tanácsadó irodák információs rendszerének bővítése módszertani kiadványokkal, kapcsolatépítő és képzési tréningekkel
www.reflex.gyor.hu
800 000 Ft
Regionális Érdekvédelem Alapítvány, Nyíregyháza
A munkavállalók személyes adatinak védelme – információs kampány
1 280 000 Ft
Romano Glaszo Cigány Egyesület, Budapest
A hátrányos helyzet és az információs forradalom
364 000 Ft
Stencil Kulturális Alapítvány, Budapest
Meggyőzés, manipuláció, vagy marketing? – Az EU-gondolat 'eladhatóságának' eszközei és feltételei a népszavazási kampányban – konferencia, hírlevél, tanulmány
www.beszelo.c3.hu
800 000 Ft
Szabad Rádiók Magyarországi Szervezete, Budapest
Az információszabadság előmozdítása a kisközösségi rádiók segítésével
www.kkapcsolat.hu/szabadradio
1 080 000 Ft
Szószóló Alapítvány a Betegek Jogaiért, Budapest
A beteg és az egészségügyi személyzet számára közérthető tájékoztató készítése az információs önrendelkezés, az egészségügyi adatkezelésben
www.szoszolo.hu
2 000 000 Ft
Szövetség Veszprémért, Veszprém
A közinformácíókhoz való hozzáférés feltétel- és eszközrendszerének modellszerű létrehozása és fenntartható fejleszlése
www.szovetseg.veszprem.hu
800 000 Ft
Technika az Emberért Alapítvány, Gödöllő
Nagy Testvér Díj magyarországi mutációja második díjátadása hu.bigbrotherawards.org
660 000 Ft
Tudatos Vásárlók Egyesülete, Budapest
Környezettudatos portál létrehozása a fogyasztók védelme, tudatossága, jogainak gyakorlása és jólinformáltsága érdekében
750 000 Ft
Zalai Népfőiskolai Egyesület, Zalaegerszeg
Eszköz a hatékonyabb jogérvényesítéshez – hozzáférhetőség biztosítása joganyagokhoz
www.nepfoiskola.hu/zala/kezdo.html
400 000 Ft
Zöld Pók Alapítvány, Budapest
Internetes biztonsággal, inlormációs önrendelkezéssel kapcsolatos kiadványsorozat fordítása, megjelentetése, workshop-sorozat szervezése
www.zoldpok.hu
800 000 Ft
Tartalom>>
Következő fejezet >>