Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet

SZOCIOLÓGIA (továbbá néprajz)


Művelődéskutató Intézet

1 000 000 forint 1986-ban három évre
500 000 forint 1987-ben

Szabadidő-kutatás

Az intézet arra kapta a támogatást, hogy megismételje 1972-es szabadidő-felmérését és összevesse az eredményeket. A 2200 fős országos minta adatait már 1987-ben felvették, s ezzel kimerítették a támogatást. Pótlólag mélyinterjúk készítéséhez kaptak félmillió forintos juttatást a bizottságtól 1988-ra.

Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem szociológia tanszék

700 000 forint 1985-ben
1 000 000 forint 1986-ban
1 300 000 forint 1987-ben

Modernizáció-kutatás

A tanszék kutatók fizetésére, egy kiadványsorozatra és adatfeldolgozásra fordítja a támogatást.

Gergely András, Cséfalvay Zoltán és Lichtenstein József

75 000 forint 1986-ban
75 000 forint 1987-ben

Palóckutatás

A három pályázó azt vizsgálja, hogyan változott egy hagyományos palócfalu társadalma és értékrendje az elmúlt fél évszázadban. A vizsgálat Nagyvisnyón zajlott le, ahol 1930-ban Szabó Zoltán és Fodor Ferenc gyűjtött anyagot a falusi lakosság életéről.

Pető Margit

174 000 forint 1986-87-re

Matyó folklórgyűjtés

A támogatás két évre havi 6000 forint ösztöndíjat és összesen 30 000 forint dologi költséget tartalmazott. Az első évben a pályázó népi történeteket, dalokat gyűjtőn és fényképeket készített, illetve gyűjtött, a második évben a matyó parasztházak történetét dolgozta fel.

Kun Zsigmond Népművészeti Múzeum

150 000 forint 1987-ben

A gyűjteményt ismertető kiadványra.

A 94 éves Kun Zsigmond óbudai lakásán lévő értékes népművészeti ma-gángyűjteményét a kerületi tanácsnak adományozta. A gyűjtemény túlnyomórészt népi kerámiákból, továbbá paraszti használati tárgyakból, kegytárgyakból áll. A népművészeti cseréptárgyak száma eléri az ezer darabot. A tanács tervbe vette egy kis méretű füzet kiadását, amely rövid ismertetőt tartalmaz a magyar népi kerámiákról, valamint Kun Zsigmond rövid vallomását a gyűjtemény történetéről, magyar, angol, német és orosz nyelven.

Csoma Gergely

282 000 forint 1987-ben két évre

Fotós és filmes néprajzi dokumentáció

Csorna Gergely egy évtized óta gyűjt néprajzi anyagot magyar falvak életéről. Eddig jegyzeteket és fényképfelvételeket készített, most filmdokumentációt is tervez. A támogatás havi 8000 forint ösztöndíjat és 90 000 forint dologi költségkeretet tartalmaz.

Pati-Nagy Bence

96 000 forint 1987-ben

Falusi temetők fotódokumentációja

Számos kultúrtörténeti értékű temető pusztulóban van. A még meglévő síremlékek dokumentálására kapott a fényképész pályázó havi 8000 forint ösztöndíjat egy évre. Ez az összeg a dologi kiadásokat is magában foglalja.

Endrődi Péter

144 000 forint 1987-ben két évre

Néprajzi fotóösszeállítás

A pályázó régi magyar falvak lakóinak életét fényképezi, a keresztelőtől a temetésig.

Nagy Ilona és Lammel Annamária

400 000 forint 1986-ban négy évre

Népi biblikus folklórkutatás

A pályázók “Parasztbiblia" című könyvük folytatásához gyűjtenek anyagot a magyar népi biblikus epika tárgykörében és egybevetik a profán folklórt a biblikus folklórral.

Dr. Oláh Andor

126 000 forint 1987-ben

A népi orvoslás kutatására

Oláh Andor több évtizede kutatja a népi gyógyászatot. Munkája kiterjed a népi pszichológiai megfigyelésekre és a pszichoszomatika körébe tartozó eljárásokra is. Filmfelvételeket is tervez helyretevők, kenőasszonyok működéséről.

Dr. Schwalm Pál

54 000 forint 1986-ban három évre

Német nemzetiségi néprajzkutatás

A nyugdíjas bajai tanár a havi 1500 forintos ösztöndíjat gyűjtőútjainak benzinköltségére fordítja.

Balázs Gusztáv

168 000 forint 1987-ben két évre

Cigány néptáncok összehasonlító vizsgálatára

A pályázó az ecsedi lápvidék cigányságának tánckultúráját tanulmányozza és egybeveti a szatmári táncanyaggal. A támogatás havi 7000 forintos ösztöndíjat jelent.

Bakos Zoltán

100 000 forint 1986-ban két évre

Graffiti-gyűjtés

A pályázó az elmúlt tíz év alatt mintegy 2500 színes diát készített fal-feliratokról a fővárosban. A támogatást a további adatgyűjtéshez, valamint az anyag rendszerezéséhez kapta. Az első évi részletet teljes egészében fotóanyagokra költötte.
Következő fejezet >>
Tartalom>>