Soros Alapítvány Évkönyv 1990
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
KÖZMŰVELŐDÉS


Ady Társaság Alapítványa
A Társaság 1989 decemberi megalakulása óta négy előadást tartott műsorral egybekötve, többek között Vezér Erzsébet, Rodai Zádor, Göncz Árpád, Konrád György és mások részvételével. Diákok részére irodalomtörténeti és szépirodalmi pályázatokat terveznek kiírni.
350.000-Ft

Autista Óvoda — Szirmai Gábor
A Lares Alapítvány keretében működő, nehezen kezelhető, autisztikus gyermekek óvodája 1983 óta vállalja a súlyos beilleszkedési, alkalmazkodási és kommunikációs zavarokkal küzdő óvodáskorú gyermekek gyógyítását, nevelését. Az óvoda pszichoterápiás szemlélettel, a család aktív bevonásával dolgozik. 1990 márciusától ambuláns rendelést, tanácsadó szolgálatot szerveznek, és változatlanul fogadnak főiskolásokat szakmai gyakorlatra.
1.668.480-Ft

Bihari Irodalmi Társaság — Berettyóújfalu
A Bihari Vers- és Prózamondó Verseny megrendezéséhez kaptak ismét támogatást propaganda-anyagokra, díjakra és tiszteletdíjakra.
100.000-Ft

Cigány Kulturális és Közművelődési Egyesület — Pécs
A pécsi egyesület legfontosabb feladatának a cigány fiatalok nevelését, oktatását, művelődési igényeik felkeltését tekinti. Ennek érdekében ifjúsági klubokat szerveznek, és elindítottak egy népfőiskolai kollégiumi programot, ahol a fiatalok havonta egy-egy hétvégén kaphatnak fontos ismereteket neves előadóktól. A meghívott oktatók költségeinek fedezésére fordítják a támogatást.
70.000 – Ft

Cserépfalvi Kiadó
A kiadó Poétika sorozata fiatal, kötet nélküli, a publikálás lehetőségével nem rendelkező költők számára nyújtana megjelenési lehetőséget. Műveiket füzetszerű formában, 30 forint alatti áron tudják kiadni, ehhez azonban támogatók segítsége szükséges.
250.000 – Ft

Gaál Imre Stúdió
A stúdió Budapest XX. kerületében, ingerszegény, lakótelepi környezetben élő fiatalokból alakult. Vizuális kísérleteiket számos hazai és külföldi tárlaton, konferencián mutatták már be. A támogatásból a munkájukhoz szükséges eszközöket — zománc kemence, szitanyomó felszerelés — vásárolnak.
210.000 – Ft

Héttorony Kft.
Az Alapítvány támogatást nyújtott Romániában értékesítendő könyvek szállításának és árának részbeni fedezéséhez azzal a megkötéssel, hogy a könyvek eladásából befolyt összeg a Kriterion Alapítványt illeti meg. A Könyvkiadó ezen kívül támogatásunkkal kiadja Perneczky Géza „A háló" című művét.
3.500.000 – Ft

Országos Diákszínjátszó Egyesület
Diákszínjátszó fesztivál megszervezésére kaptak támogatást, amelyen a határainkon túl élő magyar csoportok is részt vesznek.
250.000 – Ft

Radnóti Miklós Gimnázium — Dunakeszi
A gimnáziumban nagy gondot fordítanak a színvonalas szabadidős programok biztosítására, melynek feladata a hátrányos helyzetű gyerekek lehetőségeinek növelése is, hiszen beiskolázási körzetükben a tanulók 70%-a ilyen. Oktatáson kívüli közművelődési programjaikat támogatta az Alapítvány.
100.000 – Ft

Szegedi Ifjúsági Iroda
Az iroda ifjúsági rnentálhygiénés tevékenységet folytat, valamint „Mérték" címen két lapot ad ki a fiatalok szerkesztésében. A lap példányszámának emeléséhez kapták a támogatást.
70.000.-Ft

Tájak, Korok, Múzeumok Egyesület
A pályázó egyesület „Kárpátalja műemlékei" címmel kötetet jelentet meg 350 színes, illetve fekete-fehér illusztrációval.
300.000-Ft

Vaszkó Irén és Dr. Kardos Mihály
A pályázók az Endrődi Tájházban folyó kulturális tevékenységükre kapták a támogatást. A falu közösségösszetartó kultúráját kívánják megmenteni, összegyűjtik a jeles napokra való népszokásokat, és 'Téli esték' címmel beszélgetéseket szerveznek, ahol a magyar irodalom klasszikusait kívánják bemutatni.
20.000 – Ft

Vitéz János Tanítóképző Főiskola — Budapest
Immár hagyományai vannak a Zsámbékon megrendezett Tanítóképzős Zenei tábornak — idén hatodik alkalommal gyűltek össze az óvónőképzők és tanítóképzők hallgatói. A tábor programjában központi helyen szerepel a közös éneklés irányítása (karvezetés), dalosjátékok és gyermektáncok tanulása, módszertani lehetőségek ismertetése. Ez évben a program szorosan kapcsolódott a kárpátaljai hagyományok megismeréséhez, s a Kárpátaljai Kulturális Szövetség meghívására három napot a helyszínen töltöttek a tábor lakói.
100.000 – Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>