Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
ZENETUDOMÁNY


MTA Zenetudományi Intézet

4000 dollár 1986-ban
250 dollár 1987-ben

Dallamtörténeti mikrofilmtár

Az intézet dallamtörténeti kutatócsoportja a támogatásból külföldi archívumoktól mikrofilmeket vásárolt, és a középkori zenével kapcsolatos nemzetközi összehasonlító kutatások egyik legnagyobb európai dokumen-tációs bázisát hozta létre. Az 1987. évi pótlólagos támogatásra azért volt szükség, mert a számlát vezető pénzintézet téves kimutatásokat közölt a pályázóval, és így a mikrofilmrendelések túllépték a keretet.

Malina János

192 000 forint 1985-1987-ben

Reneszánsz zenei kutatás

A havi nyolcezer forintos ösztöndíj segítségével a zenetörténész pályázó elkészítette a magyar reneszánsz zenei előadók bibliográfiáját, tanulmányt írt a korabeli fafúvós technikáról, továbbá útbaigazítást fogalmazott meg a reneszánsz zene mai előadóinak.

Grabócz Márta

60 000 forint 1987-ben

Modern zenetörténeti kutatásra

A fiatal zenetörténész két kutatási tervhez kapott egy évre ösztöndíjat. Portrévázlatokat és stíluselemzést készít az 1945 utáni zenetörténet köréből, továbbá hang- és kottaarchívumot hoz létre a nemzetközi elektronikus zeneirodalom anyagából.

Lendvai Ernő

192 000 forint 1986-1987-re

Az új magyar zene strukturális elemzése

A Művelődéskutató Intézet tudományos munkatársa a havi 8000 forintos ösztöndíj segítségével angol nyelvű cikkben elemezte Bartók zenéjének struktúráját és ötszáz oldalas angol nyelvű könyvet írt a modern magyar zene “nyelvtanáról".

Petrassevics Nikifor

97 600 forint 1987-ben

Görögkatolikus egyházi zenekutatás

A nyugdíjas görögkatolikus lelkész tanulmánysorozatot készít a magyarországi görögkatolikus egyházi zenéről. Tizenkét tanulmánya már a Zenetudományi Intézet archívumában van, további négy elkészítéséhez kapott most ösztöndíjat és 40 000 forint költségtérítést a bizottságtól.

Strém Kálmán

96 000 forint 1987-ben

Tanulmány a zenei menedzselés rendszeréről

A Művészeti Alap zenei szakosztályának igazgatója arra vállalkozott, hogy tanulmányt készít a zenei intézményrendszer működéséről és felméri egy hatékonyabb menedzselési rendszer lehetőségeit. Erre kapott havi 8000 forint ösztöndíjat.

Böjti János

96 000 forint 1987-ben

Muszorgszkij levelezésének feldolgozása

A pályázó Muszorgszkij leveleinek és a zeneszerzővel kapcsolatos doku-mentumoknak az összegyűjtésére, fordítására és kötetbe rendezésére kapta az egyéves ösztöndíjat. Erre az időre fizetés nélküli szabadságot vett ki a munkahelyén.

Sárosi Bálint

192 000 forint 1986-ban két évre

Népzenekutatás

A neves kutató havi 8000 forint ösztöndíjat kapott a hangszeres népzenéről szóló monográfiájának megírásához. A népzenekutatás eddig a népdalra koncentrált, a magyar népzene hangszeres ágával csak újabban kezdenek komolyabban foglalkozni.

Erdélyi Sándor

192 000 forint 1986-ban két évre

Vonóshangszerek kutatására

A pályázó a havi 8000 forintos ösztöndíj segítségével tanulmányt ír a vonóshangszerek készítésének múltjáról és mai gyakorlatáról, és javaslatokát dolgoz ki a vonóshangszerkészítés technikájára és szervezetére, valamint oktatási segédeszközöket tervez.

Simon Géza Gábor

290 000 forint 1987-ben két évre

Magyar dzsessztörténeti monográfia

A pályázó két évtizedes kutatómunka eredményeit kívánja könyvben összegezni. Ehhez kapott két évre havi 10 000 forint ösztöndíjat és 50 000 forintot dologi kiadásokra. E két évre fizetés nélküli szabadságot vett ki munkahelyén.
Következő fejezet >>
Tartalom>>