Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
LÉLEKTAN (továbbá pedagógia, mentálhigiéné)
A pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző Kara

120 000 forint

Két nemzetközi neveléstörténeti találkozó anyagának kiadására

1987 augusztusának és szeptemberének fordulóján egymás után rendezte meg a pécsi egyetem az óvodai pedagógusképzés történetével és a nemzetközi pedagógiai együttműködéssel foglalkozó értekezletet. A költségeket, így a kiadványok árát maguknak a résztvevőknek kellett fedezniük. A bizottság támogatása lehetővé tette, hogy a hazai fiatal kutatók részvételi díját részben elengedjék a rendezők.

Stephanie McCandless Reford

700 dollár

Útiköltség a pécsi értekezletre

A pécsi pedagógiai találkozó egyik amerikai résztvevője, McCandless Reford asszony az alapítvány támogatásából fedezte útiköltségét.

Erős Ferenc és társai

431 000 forint 1986-ban három évre

Pszichoanalízis-kutatás

Erős Ferenc, Bókay Antal és Szálai Júlia a pszichoanalízis és a magyar szellemi élet kapcsolatát kutatják. A támogatást anyaggyűjtésre, interjú készítésre, tanulmányírásra használják f el.

Dr. Székács István

12 000 forint 1987-ben

A pszichoanalízisről szóló cikkek fordítására

A pályázó németre fordíttatja a pszichoanalízis és a természettudományok kapcsolatáról, franciára a Róheim Gézáról szóló cikkét. Mindkettő egy-egy szakfolyóiratban jelenik meg.

Varga Károly

48 674 forint és 350 dollár 1987-ben

Chicagói előadásra és tanfolyamra

A budapesti szociológus és pszichológus előadást tartott a Management of Evolving Systems című chicagói értekezleten és részt vett egy humán erőforrás-tréningen. Az út eredményeit a fókuszolás nevű pszichoterápiás módszer hazai alkalmazásában kívánja hasznosítani. A forinttámogatást a repülőúthoz kapta.

MTA Szociológiai Kutató Intézete

1000 dollár 1987-ben

Könyvszállításra

A magyarországi szociálisgondozó-képzés megindítása érdekében Charles Guzetta professzor, a New York-i Hunter Egyetem tanára több ezer szakkönyvet ingyen bocsát az intézet rendelkezésére. Az alapítvány a Magyarországra való szállítás devizaköltségét vállalta magára.

Dr. Gondos Anna

211 000 forint 1987-ben

Családgondozó klub

A pályázók egy óbudai lakótelepen közösségi hálózat létrehozásával próbálkoznak. A támogatás két pszichológus havi 5000-5000 forintos ösztöndíját is tartalmazza. 1987-ben az óbudai gázgyár kihelyezett klubként adoptálta a családvédelmi klubot. Megindult egy tanfolyam hasonló érdeklődésű jövendő klubszervezőknek.

Másokat Segítő Gazdasági Társulás

1 070 000 forint és

900 dollár 1986-ban két évre

A Bliss-módszer bevezetése

A beszédképtelen gyermekek számára létrehozott grafikus jelrendszer elterjesztése érdekében 1987-ben négy tanfolyamon 95 embert képeztek ki, és több tanítási segédanyagot és jelképmagyarázó kiadványt jelentettek meg. Az alapítvány segítségével vásárolt videoberendezéssel két oktatási segédfilmet is készítettek. A második évben módszertani műhelyt hoznak létre, ebben oktatókat képeznek ki és beszédképtelen gyermekeket tanítanak meg a Bliss-módszerre.

Minerva Családsegítő Szolgálat

800 000 forint 1987-re

1 485 000 forint 1988-ra

Idegsérült gyermekek óvodája

A többévesre tervezett modellkísérlet első évére odaítélt keretet a pályázók túllépték. (Az 1988-ra megítélt támogatás ezt a hiányt is fedezi.) A különböző beszerzésekre (bútor, játék stb.) részben áremelkedések, részben alultervezés miatt többet költöttek. A tervezettnél súlyosabb állapotú gyerekeket vettek fel, ezért az óvónő mellé egy helyett három szakpedagógust alkalmaztak két műszakban. A pályázók a harmadik év végére új adaptációs terápiás modellt dolgoznak ki. 1988-ban számítógépes feldolgozást és a videós dokumentálást kezdenek. Az előbbi költségei nem, az utóbbi költségei szerepelnek a költségvetésben.

Tolerancia Családvédelmi Szolgálat

1 116 000 forint 1987-re
1 158 000 forint 1988-ra

Szocializációs nehézségekkel bajlódó családok segítése

A pályázók 1987-ben mintegy 800 ügyfelet fogadtak. Négy fogadónap van, ezeken 2—3 munkatárs tart ügyeletet és 1 -1,5 órát foglalkoznak egy-egy ügyféllel. Ezen kívül hetente hárem csoportos foglalkozást tartanak, családokat látogatnak, továbbá eljárnak tanácsnál, iskolánál. A támogatás nagyobbik fele hét munkatárs ösztöndíját fedezte, a többi a helyiség bérét és apróbb kiadásokat. A bizottság felkérte a pályázókat, hogy 1988-ban dolgozzák ki egy méltányos térítési rendszer körvonalait, s 1989-től bevételre is szert tegyenek.

Kürthy Erzsébet

1 324 000 forint 1987-ben

Fiatalok önsegítő klubja

A klub pszichológus, jogász és családgondozó részvételével olyan hátrányos helyzetű fiatalokkal foglalkozik, akiket a deviancia veszélye fenyeget. Igyekszik változtatni a tagok életvitelén, segítséget nyújt a beilleszkedéshez, a családi konfliktusok kezeléséhez. A program 1988-ban is folytatódik.

Rátay Csaba

50 000 forint 1986-ban két évre

Családgondozó tanfolyam

A pályázó Zemplénben családgondozói tanfolyamot szervez. Kísérleti módszer bevezetéséről van szó, magát a tankönyvet is Rátay doktor készítette el.

Hajnal Hajnalka, Földesi Béláné, Bíró Zsuzsa

40 260 forint 1987-ben

Útiköltség angliai tanulmányúthoz

A három óvónő munkahelyén, egy budapesti óvodában három éve fejlő-déslélektani vizsgálatok folynak egy nemzetközi kutatás keretében. A kutatók javasolták, hogy a brit és a magyar óvónők és tanulmányozzák egymás tapasztalatait. A három óvónőt egy cambridge-i óvoda látta vendégül.

Autista gyermekek óvodája

1 735 000 forint 1987-ben három évre

Speciális óvodai foglalkozásokra

A külvilággal való közvetlen kommunikációt elutasító gyermekek a pályázók elképzelése szerint speciális, toleráns bánásmóddal beilleszthetők a társadalomba. A támogatást a szervezők az óvoda bérleti díjára, felszerelésére és a személyzet munkabérére kapták.

Autizmus Kutatócsoport

984 000 forint két évre

A környezettől elzárkózó gyermekek tanulmányozása

A pályázók mintegy 150 család szociológiai vizsgálatát tervezik gyógypedagógus hallgatók bevonásával, hozzálátnak egy adatbank létrehozásához, szülők egyesületének megalapítását tervezik, továbbá egységes vizsgáló és kezelési módszerek kidolgozására vállalkoznak. A támogatás negyven százalékát ösztöndíjakra fordítják.

Granasztói Szilvia

400 000 forint 1987-ben

Művészeti műhely deviáns fiataloknak

A pályázó kisebb bűncselekmények miatt elítélt lányok nevelőintézetében dolgozik. Olyan művészeti műhely létrehozásához kapott támogatást, amelyben egyszerre folyik hasznos kézműipari ismeretek elsajátítása és művészeti terápia. A támogatás harmadrészét a pályázó ösztöndíjára, kétharmadát meghívott foglalkozásvezetők tiszteletdíjára, anyagvásárlásra és gépek, felszerelés vásárlására adta a bizottság.

Gádor Anna

750 dollár 1987-ben két évre

Pszichológiai tanfolyamra

A pályázó a “személyközpontú megközelítés" nevű terápiás módszer el-sajátítása céljából három franciaországi kurzusra kapott egyenként 250 dolláros költségkeretet.

Dr. Vékássy László

192 000 forint 1987-ben

Beszédhibák okainak kutatása

A kutatás célja a dadogás okainak feltárása. A pályázó feltevése szerint a dadogás érzékelési elégtelenségekre vezethető vissza. A két évi időtartamra szóló támogatást arra kapta, hogy kutatásához számítógépes szakember munkáját vehesse igénybe.

Fóris Karola

64 000 forint ösztöndíj 1987-re
38 000 forint dologi költségre

Táncterápia

1987-ben a Párizsban dolgozó pszichoterapeuta és táncművész 8 hónapon át tartott táncterápiás foglalkozásokat több budapesti elmegyógyintézetben. Az utólag megítélt dologi költség a módszer dokumentálásához szükséges videofelvételek költségét fedezte.
Következő fejezet >>
Tartalom>>