Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
KÖZMŰVELŐDÉS


Közművelődési Alap

87 000 dollár 1985-1986-ban
60 000 dollár 1987-ben forinttérítéssel

Videoberendezések közművelődési intézményeknek

Az alapítvány még 1985-ben állapodott meg a kormány közművelődési alapjával, hogy videokészülékeket vásárol művelődési házak részére. Az alap rendelkezésére álló forintösszeg így jóval több berendezésre volt elegendő, mintha a hazai piacon kellett volna készülékeket vásárolnia. A kedvezményezetteket pályázat alapján választották ki. 1987-ben az alapítvány újabb 60 000 dollárt ítélt oda az alapnak, s ebből az összegből videokamerákat, képmagnókat és editáló egységeket vásárol 59 közművelődési intézménynek. A Közművelődési Alap a forinttérítésen kívül 134 képmagnó vásárlásával vesz részt a programban.

Gödöllői Művelődési Központ

64 000 forint 1987-ben

Diák történészek stúdiója

A stúdióban középiskolás diákok és egyetemi hallgatók a közelmúlt történetét kutatják. Elsősorban a történelmi események tanúit keresik fel, s interjúkat készítenek velük. A támogatás kétharmada dologi költségeket fedez, egyharmadát a foglalkozásvezetők tiszteletdíjára fordítják.

Patajiak köre

807 000 forint 1986-ban három évre

A községi kör működésére

A kilencvenkét dunapataji lakos által létrehozott közművelődési egyesület elsősorban székházának felszerelésére költi az évi 269 000 forintot.

Téka együttes

515 000 1987-ben

Népzenei foglalkozásokra és kiadványokra

Az együttes nyári táborokat szervez és tájékoztató füzetet ad ki. Ezeknek költségeire kapta a bizottságtól a támogatást.

Örley István baráti kör

50 000 forint 1987-ben

Az Örley-díjakra

A Magyar Írók Szövetségének Örley-köre hetente szervez felolvasóestet és időnként egyéb irodalmi rendezvényeket. A kör által alapított díj egy-egy év kiemelkedő verses kötetét, prózakötetét és tanulmánykötetét jutalmazza; esetenként valamely egyéb művészeti ágban különdíjat adományoznak. A díjakat a tagok javaslatának figyelembevételével egy évente újraválasztott háromtagú kuratórium ítéli oda.

Budai-11 baráti kör

168 000 forint 1987-ben

A Karinthy emlékrendezvényekre

Az egyesületet a főváros XI. kerületében lakó művészek, sportolók, közéleti személyiségek hozták létre, a támogatást a kör keretében megalakult Karinthy Emlékbizottság kapta az író “Barabbás" című novellájából készülő zenés darab elkészítésére, valamint a Karinthy emlékére kiírt képzőművészeti pályázat és szavalóverseny díjaira.

Bajcsy-Zsilinszky Endre baráti társaság

105 000 forint 1987-ben

Levéltári kutatásra, pályadíjakra és irodalmi estekre

Az 1986-ban alakult társaság a náciellenes ellenállás vezetőjének emlékét ápolja és kulturális tevékenységet fejt ki. A levéltári kutatás tárgya Bajcsy-Zsilinszky tevékenysége, a dijakkal a mártír politikusokról szóló egyetemi szakdolgozatokat kívánják jutalmazni.

Honismereti és társadalompolitikai klubok tanácsa

310 000 forint

Rendezvényekre, nyári táborokra

A klubtanács 25 fővárosi és vidéki klub munkáját hangolja össze. A klubok nyári konferenciatáborának szervezéséhez, a vidéki klubok támogatásához, valamint technikai eszközök vásárlásához kapta a támogatást.

Népművészeti baráti kör

300 000 forint 1987-ben

Népművészeti Almanach

A pályázó 1985-ben Művészeti tárlót létesített, amelyben képző-, ipar és népművészek mutatják be alkotásaikat. A tárlót és a művészeket ismerteti a 3000 példányban megjelenő almanach, amelyhez a bizottság a támogatást adta.

Kecskeméti Népművészeti Szervezet

200 000 forint 1987-ben

Népművészeti műhelyek felszerelésére, foglalkozásokra

Az Országos Népművészeti Egyesület Bács-Kiskun megyei szervezete egy volt tanyasi iskolában tart fenn műhelyt. Kéziszerszámok vételére, valamint csoportos foglalkozások szervezésére kapta a támogatást.

Berzsenyi Dániel Társaság

100 000 forint 1984-ben

Művészeti rendezvényekre, kiadványokra

Az 1904-ben létrehozott irodalmi és művészeti társaság többszöri megszűnés után 1985-ben kaposvári székhellyel alakult újjá. Kiadványokat jelentet meg, esteket rendez, népfőiskolákba küld előadókat.

Apáczai Csere János Nevelési Központ (Pécs)

200 000 forint

Művelődési programokra

A Pécs egyik lakótelepén működő kultúrközpont oktatási és közösség-teremtési programokra kapta a támogatást.

Békéscsabai diákakadémia

évi 100 000 forint 1986-1987-re

Honismereti foglalkozásokra

Fabulya Lászlóné, a békéscsabai művelődési ház munkatársa ötvenfős csoportnak előadásokat, közös foglalkozásokat, vitákat szervezett a hazai történelem tárgykörében.

A Sárréti Múzeum baráti köre

180 000 forint 1987-re

Néprajzi kiadványokra

A Szeghalom város által fenntartott múzeum és a hozzá kapcsolódó baráti kör a környék történeti, irodalmi, néprajzi emlékeit gyűjti, és kiadványsorozatot jelentet meg. A bizottság három kötet megjelentetéséhez adott támogatást.

Barcsay gyermek-képzőművészeti kör

175 000 forint és 352 000 forint felszerelésre 1985-1986-ban
205 000 forint és 250 000 forint terembérre 1986-1987-ben
205 000 forint és 250 000 forint terembérre 1987-1988-ban
8 000 forint havi ösztöndíj három évre, a szakkör vezetőjének

Képzőművészeti szakkör és szakiskolai előkészítő

A második év rendkívül sikeres volt, a Képző-és Iparművészeti Szakközépiskolába a szakkör 34 jelentkező tagja közül 21-ét felvettek (ez az összes felvetteknek csaknem egyharmada). Közben azonban a házigazda, az Almássy téri művelődési ház pénzügyi nehézségei miatt eladta a szakkör termét. A terembérlethez a szakkörnek is hozzá kell járulnia, és évi 250 000 forintot kapott a célra.

Etyeki Műhely

400 000 forint 1986-ban két évre

Képzőművészeti szakkör

A harminc tagú csoport Csókos Györgyi képzőművész irányítása alatt kézműves tevékenységet folytat, gyűjtőmunkát végez, népi kézműves eszközöket rekonstruál és kiállításokat rendez.

Pongrácz Éva

120 000 forint 1987-ben

Cigánygyermekek képzőművészeti kiállítására

A cigány gyermekek pécsi képzőművészeti szakkörét vezető tanárnő kétéves ösztöndíjat kapott, hogy létrehozza az állandó kiállítást.

Udvardi-Lakos Endre

22 500 forint 1988-ra

Kézikönyv a művészeti nevelés módszertanáról

A pályázó népművelőknek, valamint egyetemi és főiskolai hallgatóknak készít kézikönyvet. A munka első része elkészült, a további részek megírására a pályázó fizetés nélküli szabadságot vett igénybe, és erre az időre (három hónapra) havi 7500 forint ösztöndíjat kapott a bizottságtól.

Berettyóújfalui szavalóverseny

50 000 forint 1986-ra
50 000 forint 1988-ra

Szervezési költségekre

A bizottság első ízben egy Berzsenyi Dániel szavalóverseny, másodízben pedig egy Kazinczy Ferenc szava lóverseny költségeihez járult hozzá.

Szórakaténusz játékműhely

300 000 forint 1986-ban két évre

Muzeális értékű játékok vásárlására

A támogatás összegéből a kecskeméti játékmúzeum munkatársai gyűjtőutakat tesznek, többek között szomszédos országokban is.

Vesebetegek Országos Egyesülete

724 000 forint 1987-ben két évre

Egyesületi lap költségeire

A lap a terápiával és az ajánlott életmóddal kapcsolatos információt juttatja el a művese-kezelésre szoruló betegekhez. A bizottság csak maximális keretösszeget szavazott meg, és a titkárság még tárgyal az egyesülettel arról, hogyan lehetne csökkenteni a költségeket.

Liska Tiborné

360 000 forint 1988-ra

Érszűkületesek klubja

A többnyire operált betegekből álló klub kirándulásokhoz, gyógytornász foglalkoztatására, úszási lehetőség megteremtésére, jogi tanácsadásra, valamint berendezési tárgyakra kapta a támogatást.
Következő fejezet >>
Tartalom>>