Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
TERMÉSZETTUDOMÁNY


Bolyai János Matematikai Társulat

150 000 forint

A nemlineáris rezgésekről tartott 11. nemzetközi értekezlet költségeire

Az értekezleten 238 szakember vett részt, és a támogatást öt észak-amerikai vendég szállásköltségére költötték. A bizottság további 50 000 forinttal támogatta az értekezleten elhangzott előadások kiadását.

Bolyai János Matematikai Társulat

470 000 forint (részben kölcsön) 1987-ben

Számítógép vásárlására

1988-ban a társulat rendezi a matematikaoktatási világkongresszust. A gépet, a mintegy 2000 fős kongresszus anyagainak feldolgozására, és a leendő kötet szerkesztésére használják fel. A támogatásból 320 000 forintot visszatérítenek.

Weisz Iván

39 981 forint 1987-ben

Útiköltségre

A pályázó egyéves kutatómunkára kapott ösztöndíjat Colombóba, az Ohio Állami Egyetem matematika tanszékétől.

Eötvös Loránd Fizikai Társulat

200 000 forint 1987-ben

Nemzetközi konferenciára

A pályázó szervezte meg egy új tudományterület, a molekuláris elektronika és a bioszámítógépek kutatóinak első európai nemzetközi konferenciáját. Ennek költségeihez járult hozzá a bizottság.

Szentesi István

192 000 forint 1987-ben két évre

Ismeretterjesztő genetikai tanulmánykötet

Az autodidakta pályázó tíz éve foglalkozik különböző genetikai kutatásokkal. Betegségének súlyosbodása miatt munkaviszonyát megszüntette, és arra készül, hogy eddigi kutatásainak eredményeit rendszerezi és ismeretterjesztő könyvet ír az anyag alapján. Munkájához két évre havi 8000 forint ösztöndíjat kapott a bizottságtól.

Angster Judit és Miklós András

600 000 forint 1987-ben két évre

Orgonasípok akusztikai vizsgálata

Angster Judit családjának, a neves orgonaépítő dinasztiának ismeretanyagát hasznosítja, részben a családi dokumentumok, részben pedig édesapja, az Angster orgonagyár utolsó műszaki vezetője segítségével. A két fizikus pályázó azt reméli, hogy az ajaksípok akusztikai tulajdonságaira felállított modelljüket mérésekkel igazolni is tudják. Ennek elsősorban a számítógépes zeneszerzés szempontjából volna jelentősége. A támogatás a pályázók ösztöndíját, szakértői díjakat, a laboratórium bérleti díjat és a dologi kiadásokat fedezi.

Demény Attila

300 dollár forinttérítéssel

Ausztriai földtani kutatásra

A pályázó a kőszeg—rohonci tektonikai ablak, és az alpesi Penninikum szerkezetének összevetésére vállalkozott, s egy hónapos tanulmányutat tett Ausztriában.

Dr. Gábris Gyula

500 000 forint 1988-ra

Afrika expedíció

1987 decemberében Teleki Sámuel felfedező útjának centenáriumán több hazai intézmény szakembereinek részvételével expedíció indult Kelet-Afrikába tudományos kutató- és gyűjtőmunkára. Kenya, Tanzánia, Ruanda, Burundi és Zaire területén 6 hónap alatt mintegy 12 000 kilométert tesznek meg. A tíz kutató fejenként 50 000 forint támogatást kapott a bizottságtól: ez a támogatás várhatólag két hónappal meghosszabítja az expedíció kinttartózkodását.

Végh Miklós

36 196 forint 1987-ben

Útiköltségre

A pályázó Siracuse városában kétéves ösztöndíjjal vendégkutatói munkát végez a New York Állami Egyetem biokémiai tanszékén.
Következő fejezet >>
Tartalom>>