Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

7. ZENETUDOMÁNY


<<Tartalom
<<Előző fejezet

7.1. Sárosi Bálint népzenekutató 1987-88-ra havi 8000 forint ösztöndíjat kapott a hangszeres népzenéről szóló monográfiájának megírásához. A népzenekutatás eddig a népdalra koncentrált, a magyar népzene hangszeres ágával csak újabban kezdenek komolyabban foglalkozni. A támogatás idejére Sárosi Bálint munkahelyen kívüli elfoglaltságait a minimumra csökkenti.

7.2. Lendvai Ernő, a Művelődéskutató Intézet tudományos kutatója 192 000 forintos támogatásban részesült két évre, hogy megírja az új magyar zene „nyelvtanát" Kodály néhány módszertani megjegyzéséből kiindulva. A munka elsősorban zeneelméleti jellegű, de a zenepedagógiában és az előadóművészetben is hasznosítható eredményekkel kecsegtet.

7.3. Erdélyi Sándor a váci zeneiskola tanára két évre havi 8000 forintos ösztöndíjat kapott a hazai vonóshangszer-kultúra kutatására. A tudományos tevékenységen kívül a pályázó javaslatokat dolgoz ki a vonóshangszerek gyártására és hegedűoktatás módszereire.

7.4. Párkai Istvánné, Szabó Helga általános iskolai zenetanár két évre havi 8000 Ft-os ösztöndíjat kapott egy „Zenei Nyelvkönyv"-sorozat anyagának elkészítésére. A zenei anyag a magyar népzenétől a világ népeinek zenéjéhez, majd általuk a zeneirodalom remekműveihez vezet el.

7.5. Halmos Béla, a Zenetudományi Intézet munkatársa két évre összesen 168 000 forintnyi támogatást kapott egy hangszeres népzenei monográfia elkészítéséhez, amely Ádám István, a híres széki prímás zenekarának teljes repertoárját tartalmazza.

7.6. Az MTA Zenetudományi Intézetének Dallamtörténeti Munkacsoportja a középkori összehasonlító kutatásaihoz szükséges mikrofilmtár kialakításához 4000 dollár támogatásban részesült, s a teljes összeget mikrofilmvásárlásra használta fel.

7.7. Malina János zenetörténész 1986-ban második éve kapott havi 3000 Ft ösztöndíjat egy három éves programhoz, amelynek keretében elkészíti a hazai reneszánsz előadók bibliográfiáját, tanulmányt készít a korabeli fafúvós technikáról és szövegkezelésről, továbbá útbaigazító könyvet ír a reneszánsz zene mai előadóinak.

7.8. Dr. Volly István nyugdíjas tanár és zenekutató egy évre 50 000 Ft támogatásban részesült vallásos népi énekek gyűjtéséhez. Korábban Pásztory Ditta támogatta havi rendszeres segéllyel, de az ő halála után a segély folyósítása megszakadt.

7.9. Kozma András és Szálai Péter összesen 117 000 forint támogatást kaptak 1985-ben, hogy elutazhassanak Indiába. 1985 augusztusától a magyarindiai kulturális megállapodás keretében kétéves indiai ösztöndíjas tanulmányúton vesznek részt, ennek során az indiai zenét tanulmányozzák.
Következő fejezet >>
Tartalom>>