Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

8. LÉLEKTAN (továbbá pedagógia, mentálhigiéne)


<<Tartalom
<<Előző fejezet

8.1. A Művelődéskutató Intézet 1986-ban 800 000 forint kölcsönt kapott Mérei Ferenc pszichológus Lélektani Naplójának kiadásához. Az első három kötet már megjelent, ezek utánnyomásához, valamint a negyedik és az ötödik kötet megjelentetéséhez kapott kölcsönt a pályázó a Bizottságtól. A IV. kötet 1986-ban látott napvilágot.

8.2. Erős Ferenc, Bókay Antal és Szálai Júlia három évre 431 000 forint támogatást kaptak a pszichoanalízis és a magyar szellemi élet kapcsolatának kutatására. A támogatást anyaggyűjtéshez, interjúkészítéshez, tanulmányíráshoz és kiadáshoz használják fel.

8.3. Dr. Vékássy László gyógypedagógus két évre összesen 192 000 forintos ösztöndíjat kapott egyes beszédhibák okainak és következményeinek kutatásához. Főállását erre az időre szünetelteti.

8.4. Pethő Bertalan idegorvos, a SOTE Pszichiátriai Klinikájának docense 1986-ban egy évre 80 000 forint támogatást kapott a társadalmi beilleszkedés zavarainak pszichopatalógiai és társadalmi okairól szóló könyvének megírásához. A Bizottság az 1984 óta folyó munka utolsó fázisát támogatja, a pályázó 1987 végéig fizetés nélküli szabadságon van.

8.5. Rátay Csaba pszichológus 1986-ban 66 000 forintos támogatást kapott egy zempléni családgondozói tanfolyam céljaira. Kísérleti módszer bevezetéséről van szó, magát a tankönyvet is Rátay doktor készítette el.

8.6. Katona Imréné dr. Balogh Magda tanár, a budapesti Ságvári Endre Ifjúsági Nevelőotthon igazgatója 1986-ban 140 000 forint támogatást kapott a 14-18 éves állami gondozott leányok személyiségkorrekcióját, szocializációját szolgáló foglalkozásaihoz. Zenei, játékés mozgásterápiáról, valamint kreatív terápiás tevékenységekről van szó (textil, agyag, korong). Az anyagi támogatást egyrészt eszközökre, másrészt a kutatói, elemzési, dokumentálási, feldolgozási költségekre fordítja.

8.7. Urbanekné László Judit a Minerva Családsegítő Szolgálat vezetője 100 000 forint egyszeri támogatást és egy öt éves program első évére további 700 000 forint hozzájárulást kapott egy új óvodai modell megteremtéséhez, amely halmozottan fogyatékos gyerekek társadalmi rehabilitációját célozza. A Bizottság támogatása az éves működési költségek 60 százalékát fedezi.

8.8. Kürthy Erzsébet 1987-re 1 324 000 forint támogatást kapott hátrányos helyzetű fiatalok gondozására. Csoportja, amelyben pszichológus, jogász, pedagógus és családgondozó dolgozik együtt, olyan hátrányos helyzetű, marginális társadalmi státusú fiatalokkal foglalkozik, akik „bandákba" szerveződve a deviancia felé sodródnak. A csoport tagjai a fiatalok életvitelén igyekeznek változtatni; a munkába álláshoz, a tanuláshoz, a szórakozáshoz, a családi problémák kezeléséhez nyújtanak segítséget és pszichológiai tanácsadást vállalnak.

8.9. Fóris Karola Párizsban dolgozó pszichoterapeuta és táncművész 1987-re 64 000 forintos támogatást kapott 8 hónapos magyarországi tartózkodásához. A magyar körtánc téralakzatait és ritmusvariánsait, ill. a táncterápiában való felhasználásuk lehetőségét tanulmányozta, továbbá hazai szakembereknek bemutatta a táncterápia és más ún. „új terápiák" felhasználását a veszélyeztetett fiatalok kezelésében.

8.10. A Másokat Segítő Gazdasági Társulás 1986-ban két évre 1 070 000 forint és 900 dollár támogatást kapott a Bliss-módszer hazai bevezetésére. A Másokat Segítő GT a Lares Humánszolgáltató Kisszövetkezet és a Fotoelektronikai Ipari Szövetkezet nem profit-orientált közös vállalkozása, s egyik célja, hogy Magyarországon elterjessze a beszédképtelen emberek számára kialakított grafikus jelképrendszert. Eddig kb. 110 gyógypedagógust, orvost, logopédust, szülőt képeztek ki különböző tanfolyamokon. A Bizottság egy módszertani műhely létrehozásához adta a támogatást, ahol halmozottan sérült beszédképtelen gyerekeket és serdülőket oktatnak majd, és amely tudományos központ is lesz.

8.11. A Csecsemőotthonok Módszertant Intézete 18 422 forintos támogatást kapott az alapításának negyvenedik évfordulóján rendezett ünnepi tudományos üléshez. A támogatás a Pikler—Lóczy társaság francia elnökének, Genevieve Appellnek budapesti útját fedezte.
Következő fejezet >>
Tartalom>>