Soros Alapítvány Évkönyv 1989
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
Könyvtárak és egyéb nyilvános gyűjtemények


Békés Megyei Levéltár

A Levéltár Kner Imre eddig nem közölt, művelődés- és irodalomtörténeti jelentőségű leveleinek közlésére kapott támogatást.
200.000.— Ft

Heves Megyei Levéltár

Az intézmény 18. századi kéziratos térképek modern átszer-kesztését kezdte meg azzal a céllal, hogy új régészeti, történeti, nyelvészeti, gazdaság- és településföldrajzi ismereteket tárjanak fel.
163.000.— Ft

Kecskeméti Hangszergyűjtemény

Leskowsky Albert 700 darabból álló hangszergyűjteménye a Kecskeméti Városi Tanács birtokában van. Az Alapítvány támogatásával eddig kallódó magyar, valamint külföldi népi hangszereket vásároltak. Idén beszerzésre és a gyűjtemény oktatási célú működtetésére kaptak támogatást
150.000.—Ft

Magyar Munkásmozgalmi Múzeum

Az 1990. évben a „Sztá-lin Rá-ko-si" című, az ötvenes évek dokumentumait, a hatalom működését bemutató kiállítás megrendezésére fordítják a támogatást.
800.000.— Ft

Magyar Országos Levéltár

A levéltár technikai felszereléseit korszerűsítő támogatásból mikrofilm-kamerát és 14 mikrofilm-leolvasót szereztek be.
26.000.— USD

MTA Könyvtári Bizottság

Az MTA Könyvtára négy éven át kap támogatást a francia forradalommal kapcsolatos kiterjedt kutatásaira.
Évi 13.000.—USD

Országos Rabbiképző Intézet

Az Intézet 8 éves programot dolgozott ki Közép-Európa legnagyobb judaika gyűjteményének megmentésére és rendezésére. A korábbi támogatás segítségével megkezdték a szakszerű katalogizálást és az új raktári rendszer kidolgozását. Új olvasótermeket rendeztek be, és kézikönyvtárat állítottak össze. Az újabb támogatást a gyűjtemény rendezési munkáira fordítják.
600.000.— Ft

Országos Széchényi Könyvtár

Az intézményben intenzíven folyik a magyar nemzeti könyvtár számítógépes fejlesztési programjának végrehajtása. A nemzetközi információcserébe való bekapcsolódás érdekében beszerzik a DOB IS/L IBIS nevű könyvtári programot, melynek kezelését a szakemberek leuveni kollégáik segítségével tanulják meg itthon, illetve Belgiumban. Az ehhez szükséges anyagi eszközöket biztosítja az Alapítvány.
520.000.—Ft
17.300.— USD forinttérítés nélkül

Országos Széchenyi Könyvtár (Sabre)

Az 1986-óta tartó - eleinte a Sabre Foundation-nal, 1989-től a Brother's Brother Foundation-nal közösen szervezett — ajándékkönyv program keretében 1989-ben 30 000 kötet amerikai kiadvány érkezett. A könyvek nagyobb része kórházi-klinikai, felsőoktatási, iskolai és nagyobb közművelődési könyvtárakba került, illetőleg a szakterületek kutatói részesültek belőlük.

OSZK — Hungarika

A pályázó intézmény az MTA Könyvtárával és a Petőfi Irodalmi Múzeummal közösen vállalkozott arra, hogy felkutatják az 1526 után keletkezett magyar nyelvű hungarikum-kéziratokat, és elkészítik a Hungarika-kézikatasztert. A hungarikák hazahozatalára és a kutatók külföldi útjainak költségeihez kaptak támogatást.
15.000.— USD forinttérítéssel

OSZK—Restaurátor Műhely

Az Alapítvány egyik fontos programja a könyvretusáló műhely berendezése, a legmodernebb eszközökkel való felszerelése, restaurátorok kiképzése. A műhely 1990-ben kapacitásának egy részét az egyházi könyvtárak restaurálásra szoruló értékeinek megmentésére fordítja rezsiköltségen számított árakkal.
1 millió Ft

Petőfi Irodalmi Múzeum

A „Petőfi Sándor és kora" című kiállítás katalógusának költségeihez kaptak támogatást
400.000.— Ft
Következő fejezet >>
Tartalom>>