Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

16. ÉPÍTÉSZET (valamint műemlékvédelem)


<<Tartalom
<<Előző fejezet

16.1. Wirth Péter építész és munkacsoportja öt évre 2 400 000 forintos támogatást kapott a magyarországi zsinagógák kutatásaira, kataszterének összeállítására, értékelésére, valamint hasznosítási javaslatok kidolgozására. A munkát hat építész és egy művészettörténész végzi.

16.2. Baróti István, Dudits Pál, Sirák Péter és Solymosi Ferenc orgonaművészeknek a Bizottság Magyarország orgonáinak szakszerű felméréséhez, teljeskörű műemlékvédelmi nyilvántartás elkészítéséhez nyújt támogatást. Baróti István és társai 1985-86-ra 331 000 forintot, 1986-87-re 379 000 forintot kaptak. A program 3 éves. Az első évben hat megyében befejeződött az orgonák felmérése, az anyagot a Zenetudományi Intézet átvette és szakszerűnek tartja. Az első év alatt 929 orgona adatait írták le (diafelvételeket is készítettek), továbbá 50 harmóniumról készítettek jegyzeteket.

16.3. A „Bercsényi 28-30", az építészhallgatók lapja a bizottságtól nyomdai költségekre kapott 128 000 forintos támogatást 3 különkiadvány megjelentetéséhez.

16.4. Az Építőművészek folyóirata, a „Magyar Építőművészet" 300 000 forintos támogatásban részesült 1985-re. A szerkesztőség azt közölte, hogy állami támogatása megszűnt, és hároméves átmeneti időszak után tervezi önfenntartóvá tenni a lapot. Évi 100 000 forinttal tervezte csökkenteni a deficitet. 1985-ben azonban a lap deficitje 1,5 millió forint volt (240 000 forinttal több, mint 1984-ben). Igaz két számmal több jelent meg (hét) és számonként a veszteség 30 000 forinttal csökkent (230 000 forintra). Az eredeti elképzelés, hogy tudniillik, a lap 3 év leforgása alatt önnfenntartó legyen teljesen irreálisnak bizonyult, ezen kívül az állami szubvenció nemhogy meg nem szűnt, de egyenesen nőtt. A Bizottság nem követelte vissza az 1985-ben odaítélt összeget, de a lap további támogatásától elzárkózott.

16.5. Kákonyi Gábor építészmérnöknek a Bizottság megszavazta egy Amerikába szóló menettérti repülőjegy árát. A pályázó két és féléves ösztöndíjat kapott a University of Massachusettes építészeti tanszékén. Kákonyi Gábor az az Építésügyi és Városfejlesztési Minisztérium számára végez kutatómunkát a tájépítészetről és közben városépítészetből megszerzi a Master of Science fokozatot.
Következő fejezet >>
Tartalom>>