Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

15. VIZUÁLIS MŰVÉSZETEK (film, fotó, képzőművészet)


<<Tartalom
<<Előző fejezet

15.1. A Hungarofilm külkereskedelmi vállalat 1986-ban öt évre 20 000 dolláros keretet kapott az Alapítványtól magyar filmek Egyesült Államokbeli nem-kereskedelmi forgalmazásához. 15-18 magyar filmet vetítenek le különböző egyetemeken, múzeumokban, művészmozikban. A filmek angol nyelvű feliratozása Belgiumban készül, ennek költségét fizet az Alapítvány, a Hungarofilm részletekben törleszti a forint-ellenértéket. A magyarországi munkálatokra a Hungarofilm 500 ezer Ft kölcsönt kapott a Bizottságtól. Az Alapítvány 1986-ban erre a célra 4241 dollárt költött.

15.2. Az Alapítvány segítséget ajánlott fel a budapesti Balázs Béla filmstúdiónak is a fiatal alkotók kísérleti és dokumentumfilmjeinek nem kereskedelmi bemutatásához. Az országos sorozat megnyitóját a New York-i Modern Művészeti Múzeumban tartották, 1985 novemberében: ennek költsége 5300 dollár volt. 1986 februárjában az Alapítvány fedezte a Balázs Béla Stúdió két rendezőjének, Tóth Jánosnak és Szirtes Andrásnak kanadai útiköltségét (3000 dollár): a montreali filmfesztiválon vettek részt.

15.3. Ugyancsak 1986-ban az Alapítvány 25 000 dolláros támogatást nyújtott Gothár Péter legújabb filmjének forgatásához. A filmet Amerikában vették fel, s az Alapítvány támogatása a magyar résztvevők ott-tartózkodását és útiköltségét fedezte. Cserébe a Hungarofilm kötelezte magát, hogy a támogatás forint-ellenértékét az Alapítvány által kijelölendő amerikai kulturális személyiségek magyarországi ellátására fordítja.

15.4. Ember Judit filmrendező 1986-ban 36 703 forintos támogatásban részesült New York-i útjának útiköltségére. A Museum of Modern Art „Új rendezők, új filmek" című fesztiválján vett részt „A Határozat" című dokumentumfilmjével.

15.5. A Bizottság csatlakozott annak a rendezvénysorozatnak a szponzoraihoz, amely Bódy Gábor, a tragikus körülmények között elhunyt rendező életművét mutatta be 1987 januárjában. Beke László és Peternák Miklós erre a célra 100 000 forint támogatást kapott. A sponzorok, így a Filmfőigazgatóság, a MOKÉP, a Műcsarnok, a Hungarofilm stb. hozzájárulása nem fedezte teljes egészében a csaknem 900 000 Ft-os rendezvénysorozat kiadásait, ezért fordultak a szervezők a Bizottsághoz.

15.6. Kardos Sándor filmoperatőr 9000 dollár értékben kapott felszerelést fényképarchívumához. Ennek segítségével teljes egészében feldolgozza és hozzáférhetővé teszi az anyagot.

15.7. Forgács Péter és Bán András művészettörténész 1986-ban három évre 635 000 forintos támogatást kapott családi vizuális dokumentumok gyűjtéséhez és feldolgozásához. A támogatásból amatőr fényképés filmfelvételeket vásárolnak, másolnak és archíválnak.

15.8. Ilku János fényképész 1986-ban egy évre 56 000 forint támogatást kapott egy fotódokumentációs anyag elkészítésére. A fekete-fehér fotódokumentáció a Duna budai és pesti partvonaláról szól majd, és rögzíti a főváros építészeti és természetrajzi állapotát a 80-as években.

15.9. A Balázs Béla Filmstúdió 1985-ben 40 000 dolláros támogatást kapott, hogy külön szekcióként videoműhelyt hozzon létre. A szekció tagjai három félprofesszionális, és egy professzionális felvevő egységet, valamint egy montírozó berendezést kaptak az Alapítványtól.

15.10. A Pannónia Filmstúdió kecskeméti műterme egy három éves program első évére (1985-86) 250 000 Ft-os, második évére (1986-87) 191 000 Ft-os támogatást kapott. Az első évben két külföldi és egy magyar rajzfilmes ösztöndíjára nemzetközi animációs táboruk prospektusára, az ügyintéző fizetésére és postaköltségre fordították a támogatást. A Bizottság a második évre odaítélt összeget egy belga és egy francia filmes ösztöndíjára, valamint a zágrábi animációs fesztivál öt magyar résztvevőjének útiköltségére adta.

Képzőművészet

15.11. 1985-ben az Alapítvány és a Műcsarnok megállapodása alapján Budapesten kortárs magyar képzőművészeti dokumentációs központ jött létre egy tíz tagú nemzetközi testület irányítása alatt (a testület tagjainak fele magyar). Fennállásának másfél éve alatt a testület három ülést tartott, felvett a központba egy művészettörténészt, vásárolt egy írógépet és egy fénymásolót. A központ eddig hét magyar képzőművész munkásságáról ké-szített dokumentációt, továbbá tíz művész dokumentációja most készül. A dokumentáció egy példányát a washingtoni National Gallery of Art-hoz is eljuttatják. A központ felszerelésére az Alapítvány a tervezett 20 000 dollárból 1986-ban 4500 dollárt költött, s ezen kívül az ülésekkel kapcso-latos útiés napidíjköltség is az Alapítványt terheli. A Központ forint-kiadásaira 700 000 forint állt rendelkezésre, s ebből 450 000 forintot költöttek el.

15.12-25. A Bizottsághoz számos képzőművész is nyújtott be pályázatot, a Bizottság el is bírálta azt a néhányat, amely a pályázat tárgya miatt sür-gős döntést igényelt. Minthogy már 1984-ben megkezdődtek a dokumentá-ciós központ létrehozásának előkészületei, 1985-től a Titkárság nem foga-dott el új képzőművészeti pályázatokat. Az Alapítvány ugyanis a Központ programjára és külön képvásárlásokra kívánta korlátozni tevékenységét a képzőművészetek terén. A már benyújtott képzőművészeti pályázatokat azonban a dokumentációs központ tanácsadó testülete 1986-ban elbírálta, és az alábbi ösztöndíjakat ítélte oda.

Ádám Zoltán, festőművész70 000 Ft
Baksa Soós János, zenész, festőművész80 000 Ft
Barabás Márton, festőművész70 000 Ft
Bullás József, festőművész70 000 Ft
Bernát András, festőművész-hallgató70 000 Ft
Egyed László, festőművész70 000 Ft
Gulyás Gyula80 000 Ft
Halász Károly80 000 Ft
Halbauer Ede50 000 Ft
Havasi Ildikó és Vasvári László Sándor90 000 Ft
Hepp Edit80 000 Ft
Mazzag István, festőművész-hallgató70 000 Ft
Molnár Péter, grafikus50 000 Ft
Szilágyi Lenke70 000 Ft

Egyéb képzőművészeti programok:

15.26. A székesfehérvári István Király Múzeum 1986-ban 200 000 forintos támogatást kapott az „Idézőjelben" című kiállítás katalógusának előállítására. A múzeum régészeti, néprajzi tevékenysége mellett a modern magyar képzőművészet kutató és bemutatóhelye is. 1986 májusától augusztusáig tartotta nyitva a 16 művész anyagából válogatott kiállítást.

15.27. Klaniczay Júlia és Galántai György 3 évre (1985-87) évi 240 000 forintos támogatást kapott marginális képzőművészeti archívumának fejlesztésre. 1986-ban az archívum 118 festményről (kiállítások, hangszerek, vetítések, előadások, művészeti estek) készített, illetve gyűjtött dokumentumokat, és ezeknek jegyzékét átadta az MTA Művészettörténeti Kutató-csoportjának. Művészbélyeg-gyűjteményéből a Szépművészeti Múzeumban önálló kiállítást rendezett és részt vett a bolognai világkiállításon. Három képtári kiállításhoz, két tanulmányhoz adott anyagot, továbbá dokumentumcsere-megállapodást kötött a pécsi Janus Pannonius Múzeummal, a New York-i Franklin Furnace archívummal és a Museum of Modern Art-tal.

15.28 Mengyán András, az Iparművészeti Főiskola docense 1986-ban 256 700 forintos támogatást kapott a Műcsarnokban rendezett kiállításához, amely a képzőművészetet hangés filmeffektusokkal kombinálta. A kiállítás műszaki költségeit a Műcsarnok fedezte, a művész 170 000 forintot fordított a kiállításra, a Bizottság a katalógus, a plakátok, a meghívók előállításához, valamint videofelvételek és filmanyagok készítéséhez nyújtott támogatást.
Következő fejezet >>
Tartalom>>