Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
KÖNYVTÁRAK (továbbá egyéb nyilvános gyűjtemények)
Könyvvásárlás
126 000 dollár1985-1986- ban
kb. 100 000 dollár1987-ben
100 000 dollár1988-ra

Kedvezményes könyvvásárlás kiadóktól
Az alapítvány kedvezményes áron vásárol könyveket magyar könyvtáraknak amerikai kiadóktól. 1987-ben 30 000 dollár értékben 1052 kötet érkezett még az 1986-ban rendeltek közül, s “lapzártakor" érkezőben volt a 165 könyvtár által 1987-ben rendelt 4100 könyv, körülbelül 70 000 dollár értékben. Az 1988-as évre tervezett újabb 100 000 dollárból az alapítvány az Oxford University Presstől vásárol szótárakat, lexikonokat, valamint nyelvoktatási segédanyagokat. A könyveket a Magyar Könyvtárosok Egyesülete osztja szét a könyvtárak között.

Sabre-program

200 000 forint és
50 000 dollár 1987-ben

Ajándékkönyvek könyvtáraknak
Az amerikai könyvkiadók által létrehozott Sabre-alapítvány közreműködésével 61 200 ajándékkönyv érkezett Magyarországra, kisebb könyvtárak számára. A könyvek bolti ára másfél millió dollárt tett volna ki. A kö-
tetek raktározásának, szállításának, valamint magyarországi szétosztásának költségeit a Soros-alapítvány fedezte. 1987 végéig 32 000 kötetet osztottak szét középiskoláknak, kisebb könyvtáraknak, szakkönyvtáraknak, valamint rászoruló magánosoknak. Az 1988-as évben megszűnt az együttműködés a Sabre-alapítvánnyal, mert a könyvek átadása fejében összesen több mint 300 000 dollár összegű rezsiköltségre tart igényt. Az alapítvány ehelyett újabb terv megvalósításán munkálkodik, amelynek keretében könyvek, valamint orvosi műszerek és gyógyszerek érkeznek Magyarországra.

Magyar Könyvtárosok Egyesülete

200 000 dollár1985-ben
438 000 dollár1986-ban
400 000 dollár1987-ben
75 000 dollár1988-ra forinttérítéssel

Fénymásológép-program
1985-ben száztizenhárom könyvtár jutott az alapítvány segítségével gyorsmásológéphez, 1986-ban pedig száz gépet szerzett be az alapítvány három kategóriában: harmincat könyvtáraknak, ötvenötöt egyéb intézményeknek, főleg egyetemeknek és kutatóintézeteknek, tizenötöt pedig olyan középiskoláknak, amelyek részt vettek az alapítvány által támogatott kísérleti nyelvoktatási programban. Ez utóbbiak esetében a Művelődési Minisztérium fedezte a forintellenértéket. 1987-ben negyvenöt könyvtár és ötvenöt egyéb intézmény, főleg tanintézet számára szerzett be fénymásológépeket az alapítvány. A támogatásból mintegy hetvenötezer dollár mind 1986-ban, mind 1987-ben a már megvásárolt fénymásológépekhez szükséges fogyóeszközökre költött az alapítvány. 1988-ra csak fogyóeszközökre tervez támogatást.

Hangoskönyvtár-hálózat

100 000 dollár 1986-ban
100 000 dollár 1987-ben forinttérítéssel

Magnetofonkönyvek vakoknak
A könyvek magnetofonkazettára való átmásolását végző stúdiót már 1986-ban felállították, 1987-ben pedig újabb kilencvenezer kazetta és kétszázötven magnetofon érkezett Magyarországra. A hálózat pillanatnyilag ötven könyvtárból áll, egyenként átlagosan 200 művet tartanak, valamennyit több példányban. A program első része ezzel lezárult, további tárgyalások folynak azonban kazetták vásárlásáról és az 1988-ra tervezett “hangos folyóirat kiadásának támogatásáról".

Az MTA Könyvtára

2 100 000 forint és 50 000 dollár 1986-ban három évre

A könyvtár korszerűsítésére
A könyvtár a támogatásból mikrofilm-katalógust készít és négy számítógépet szerzett be.

Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár

120 000 forint 1985-ben két évre
435 000 forint 1987-ben két évre

Szociológiatörténeti füzetek
Az első támogatást Polányi Károly és Jászi Oszkár műveinek bibliográfiájára kapta a könyvtár. A Polányi-kötet 1986-ban jelent meg, a Jászi-kötet a szerkesztő angliai tanulmányútja miatt csak 1988-ra várható.
1987-ben négy kötethez adott támogatást a bizottság. 1988-ban tervezik megjelentetni Jászi Oszkár naplóját két kötetben, 1989-ben pedig Apáthy István műveinek bibliográfiáját életrajzi tanulmánnyal, valamint a “Magyar liberalizmus társadalomszemlélete" című szöveggyűjteményt, bevezető tanulmánnyal.

Új Magyar Központi Levéltár

700 000 forint (részben kölcsön) 1987-ben

A “Nemzetközi kulturális kapcsolatok 1945-1948" című kiadványra
Az iratanyag elsősorban a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium és a Külügyminisztérium illetékes ügyosztályainak dokumentumait, valamint kiemelkedő személyiségek, művészek, írók, tudósok személyes javaslatait tartalmazza. A bevételekből a pályázó 500 000 Ft-ot visszatérít a bizottságnak.

Országos Széchényi Könyvtár

6 900 000 forint és 65 000 dollár 1986-ban három évre forinttérítés nélkül

Könyvrestaurátor műhely
A műhely felszerelésén kívül egy restaurátor-tanfolyam költségeire (tanári tiszteletdíjak, ösztöndíjak) adta az alapítvány a támogatást. A program célja a történeti értékű kódexek és könyvek megmentése. Eddig ugyanis csak évi 10-15 könyv restaurálására futotta a hazai kapacitásból. A tanfolyam 1987-ben indult meg.

Országos Széchényi Könyvtár

10 000 dollár 1987-ben

A Hungarica-kéziratkataszter létrehozására
A program célja az európai és amerikai könyvtárakban található újkori hungaricum kéziratok feltárása és nyilvántartásuk elkészítése. A támogatásból a könyvtár egy-egy kutatója két-két hónapot tölt a Német Szövetségi Köztársaságban, Ausztriában és az Egyesült Államokban.

Fülep Katalin

1 300 dollár 1987-ben forinttérítés nélkül

Hungaricák hazahozatala
Az Országos Széchényi Könyvtár munkatársa a könyvtár megbízásából egy hónapot töltött Olaszországban és magyar származású világi és egyházi kutatók hagyatékának, tudományos gyűjteményeinek hazahozataláról tárgyalt, egyezett meg, továbbá két elhunyt kutató hagyatékát haza is hozta.

Országos Széchényi Könyvtár

5000 dollár 1987-ben forinttérítés nélkül

Szabó Zoltán hagyatékának hazahozatalára
Szabó Zoltán egykori parasztpárti politikus, a magyar szociográfiai irodalom kiemelkedő egyénisége, az 1947 utáni emigráció egyik központi alakja több ezer levelet és sok kiadatlan írást hagyott hátra. Szabó Zoltán özvegyének az a szándéka, hogy az anyagot az Országos Széchényi Könyvtárnak adja, azzal a feltétellel, hogy a könyvtár megbízottja még Franciaországban rendezi a kéziratokat, jegyzéket készít róluk, és előkészíti a szállítást.

Országos Széchényi Könyvtár

10 000 dollár 1987-ben forinttérítés nélkül

Könyvtárközi kölcsönzésre
Az alapítvány keretösszeget bocsátott a nemzetközi kölcsönzési kapcsolatokat intéző országos könyvtár rendelkezésére, a nemzetközi könyvtárközi kölcsönzéskor felszámított díjak fedezésére.

Országgyűlési Könyvtár

1 380 dollár 1986-ban, három évre
34 668 forint 1987-ben

Külkapcsolatokra
Az alapítvány a Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetségével fenntartott kapcsolatok költségeire és a vezetőség magyar tagjának külföldi konferenciákon való részvételére adta a támogatást.

Tiszán inneni Református Egyházkerület

750 000 forint 1986-ban, két évre

A Sárospataki Református Gyűjtemény rendezésére
A 300 000 egységből álló gyűjtemény új épületbe költözött, s most vált lehetővé a mindeddig elmaradt rendezés és katalogizálás. Megérkezett Sárospatakra Cs. Szabó László könyvtára Londonból. Ennek elhelyezésére és feldolgozására költötték a támogatás első felét.

Ráday-gyűjtemény

300 000 forint1985-ben
300 000 forint1986-ban
300 000 forint1987-ben

A Ráday-évkönyv megjelentetésére
A református egyház tudományos gyűjteménye a bizottság támogatásával jelentette meg 1985-ben évkönyvének harmadik, 1986-ban pedig negyedik-ötödik kötetét.
Az 1988-ban megjelenő hatodik kötet a korábbiakhoz hasonlóan elsősorban a második világháború körüli évekből közöl forrásértékű dokumentumokat, továbbá tanulmányokat tartalmaz erről a korszakról. A költségek valamelyest meghaladják a támogatás összegét, s a különbséget a bevételekből fedezi a gyűjtemény.

Ráday-gyűjtemény

275 000 forint1986-ban
825 000 forint1987-ben három évre

A református egyház gyűjteményének katalogizálására
Az első évi teljesítmény ismeretében (négyezer kötet feldolgozása) a bizottság újabb három évre szavazott meg támogatást a könyvtár huszonötezer kötetnyi anyagának és az egykori református iskolák negyven éve a gyűjtemény tulajdonában lévő könyvanyagának rendezéséhez. A második évben hétezer kötetet vettek katalógusba.

Országos Rabbiképző Intézet

620 000 forint

A könyvtár rendezéséhez
Az Európa legnagyobb judaica-gyűjteményének számító könyvtár siralmas állapotban van. Az anyag megmentésére és rendezésére az intézet nyolcéves programot dolgozott ki. A bizottság a munka megkezdéséhez adta a támogatást, de a további hozzájárulást attól teszi függővé, hogy sikerül-e a könyvtárnak előteremtenie a program teljes fedezetéhez hiányzó összeget.

Czeglédy Károly

900 000 forint 1986-ban három évre

A Scheiber-hagyaték rendezésére
A nyugalmazott egyetemi tanár és az MTA Könyvtára arra kapta a támogatást, hogy rendezze a néhai Schfiber Sándor professzornak, a Rabbiképző Intézet elhunyt igazgatójának hagyatékát. A világhírű judaica-gyűjtemény katalógusát Czeglédy Károly professzor és munkacsoportja bevezető tanulmány kíséretében külön kiadványban teszi majd közzé.

Petőfi Irodalmi Múzeum
600 000 forint1985-ben
350 000 forint1986-ban
300 000 forint1987-ben

Művek vásárlására, kiállításokra, katalógusra
Az első évben kapott támogatásból a múzeum megvett 35 tusrajzot a harmincas évek erdélyi magyar íróiról, kiállította, és könyvben is megjelentene őket. (300 000 Ft)
További 300 000 Ft-ból elkészítette a reneszánsz és a barokk irodalmát bemutató kiállítás katalógusát.
1986-ban három magyar írót ábrázoló festményeket, továbbá két író kéziratos hagyatékát vásárolta meg a támogatásból.
Az 1987-és támogatást a Kazinczy Ferencet és korát bemutató kiállítás katalógusára fordították.

Heves Megyei Levéltár

187 000 forint 1987-ben

Térképrekonstrukcióra
A levéltár 18. századi kéziratos térképek felnagyítására vállalkozott, és ettől új történeti és településföldrajzi adatokat vár. A támogatás a kétéves program első évére szól.

Egri Vármúzeum

150 000 forint1986-ban
120 000 forint1987-ben

Palóckutatás
A támogatás azt a célt szolgálta, hogy a négy észak-magyarországi megyében 20 éve folyó palóckutatások alapján átfogó néprajzi monográfia készüljön. Az összeget szerzői és lektori honoráriumokra, szerkesztési munkára, bibliográfia és különböző mutatók készítésére fordították.

Kecskeméti hangszergyűjtemény

200 000 forint 1987-ben

Hangszerek beszerzésére
Leskowsky Albert 700 darabból álló gyűjteménye a Kecskeméti Városi Tanács birtokában van. A támogatást kallódó magyar hangszerek, valamint külföldi népi hangszerek beszerzésére kapta.
Következő fejezet >>
Tartalom>>