Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
III. MELLÉKLET - IRODALMI ÖSZTÖNDÍJASOK 1987-BEN

A nyertesek neve

Az ösztöndíj


havi összege
(Ft)

időtartama
(hónap)

A pályázat tárgya


  Ablonczy László

6.000,-

12

Sütő András pályaképe

  Alexa Károly

7.000,-

18

A magyar irodalom és irodalmi közélet

  Blaskó Jenő

6.000,-

12

Freskó befejezése, filmforgatókönyv és tudo mányos összefoglaló

  (már részesült támogatásban

6.000,-

12

Verseskötet és verses történelmi freskó)

  Balassa Péter

6.000,-

12

Verseskötet, önéletrajzi prózakötet

  (már részesült támogatásban

6.000,-

18

Tudománykritika és modern regény – tanulmány)

  Balázsovics Mihály

6.000,-

12

Verseskötet, önéletrajzi prózakötet

  Bárdos László

6.000,-

12

Babits Ady-képe című tanulmány

  (már részesült támogatásban

5.000,-

24

Babits Ady-képe című tanulmány)

  Beke Mihály András

6.000,-

24

A romániai magyar irodalmi szociográfia (1945-1985)

  Bekéné Nádor Orsolya

5.000,-

24

A csehszlovákiai magyar nyelvű könyvkiadás története

  Benkő Attila

6.000,-

12

Verseskötet gyerekeknek, illetve felnőtteknek

  Bojtár B. Endre

5.000,-

24

A 19. századi lengyel irodalom Ukrajna-képe

  Békés Pál

6.000,-

24

Tranzit című regény és egy rövid írásokból álló kötet

  Bán Zsusza

5.000,-

24

Mai témájú regény

  Christine Lynn Molinari

5.000,-

20

Magyar művek angol fordítása

  Csanády János

5.000,-

24

Poétai önéletrajz

  Csordás Gábor

6.000,-

24

Mai szerb és horvát költők antológiája

  Dezsényi Katalin

8.000,-

12

Henry Roth: Call it Sleep című regényének fordítása

  Dobai Péter

8.000,-

12

Regény – Buda visszavívása (1686)

  Füzi László

6.000,-

24

A mai magyar irodalom helyzettudata

  Garaczi László

6.000,-

24

Budapest szerviz munkacímű, a nyolcvanas években játszódó regény

  Gutai Magda

6.000,-

12

Verseskötet

  Györe Balázs

6.000,-

24

Családregény

  Hankiss Ágnes

6.000,-

6

Esszéregény befejezése

  (már részesült támogatásban

6.000,-

24

Esszéregény)

  Heltai Gyöngyi

6.000,-

12

Tanulmánykötet: Bulgakov színháza

  Horváth István

2*6.000,-

12

József Attila prózáinak kritikai kiadása

  Járvorszky Béla

7.000,-

12

Észak-Európa nemzetiségi arculata – irodalmi riport

  Kántor Péter

6.000,-

24

Mozaikregény versben. Fordításkötet angol nyelvű költők verseiből

  Kemény Gábor

5.000,-

12

Monográfia a nyelvi kép stilisztikájáról

  Kenedi János

7.000,-

24

Szabó Zoltán hagyatékának felkutatása és rendezése

  Kertész Imre

8.000,-

24

Regény – Káddis címmel

  (már részesült támogatásban

8.000,-

24

Regény – Kudarc címmel)

  Kiss Mihály

6.000,-

24

Erdélyi irodalomkritikai gondolkodás (1920-1944)

  Kiss Pintér Imre

6.000,-

24

Monográfia Ady Endréről

  Kovács István

6.000,-

24

Önéletrajzi regény

  Könczöl Csaba

6.000,-

24

M.M. Bahtyin élete és munkássága – monográfia

  Köntös-Szabó Zoltán

5.000,-

24

Erdélyi családregény

  Kőbányai János

6.000,-

12

Szociográfiai regény egy zsidó család sorsáról

  Kukorelly Endre

6.000,-

24

Esszéregény a hetvenes évekről

  Kulin Ferenc

7.000,-

18

Batthyány (dráma), Kölcsey (monográfia),
Reformkori nemzeteszme (tanulmány)

  Lengyel Péter

8.000,-

24

Regényírás

  (már részesült támogatásban

8.000,-

24

Regényírás)

  Magyar Fruzsina

7.000,-

12

A dráma esélyei ma Magyarországon – tanulmány

  Marno János

6.000,-

12

Hangjátéksorozat, József Attila-monográfia

  Marosi Gyula

6.000,-

24

Elbeszéléskötet - összeállítás és két kisregény

  Martinkó András

6.000,-

24

Három tanulmány

  Mályusz Elemérné Császár

6.000,-

24

Tanulmány: magyar polgárosodás a színház tükrében

  Márton Klára

6.000,-

12

Ifjúsági regény

  Megyesi Gusztáv

7.000,-

24

Mai tárgyú regény

  Mészáros Tamás

7.000,-

12

Tanulmánykötet a Katona József Színházról

  Mészőly Miklós

8.000,-

24

Tanulmánykötet

  (már részesült támogatásban

8.000,-

24

Regény)

  Monostori Imre

6.000,-

12

Német László Tanú-korszakának fogadtatása

  Márton László

6.000,-

18

Regény: Átkelés az üvegen

  Nagy András

7.000,-

24

Esszéregény a századelő értelmiségéről

  Nagy Gáspár

7.000,-

24

Esszékötet

  Oravecz Imre

6.000,-

24

Regény a század elején Amerikába kivándorolt parasztokról

  Papp János

24.000,-

(dologi kiadások)

Dutka Ákos összes verseinek összegyűjtése, kismonográfia életművéről

  Pályi András

6.000,-

24

Regény: Egy színházi ember élete azötvenes évektől

  Petri György

8.000,-

24

Önéletrajzi ihletésű korrajz

  Reisinger János

8.000,-

24

“Újszövetség a magyar irodalomban”

  (már részesült támogatásban

8.000,-

24

“Ószövetség a magyar irodalomban”)

  Saád Katalin

6.000,-

12

Kisregény befejezése

  (már részesült támogatásban

6.000,-

12

Kisregény “Csupaszon” címmel

  Sebes Katalin

6.000,-

18

Sólem Áléchem: Vándorcsillagok - fordítás

  Székács Vera (Réz Ádámné)

6.000,-

18

G.G. Maryuez: “Szerelem kolerás időkben” fordítása

  Szilágyi György

8.000,-

3

Tanulmánykötet Bódy Gáborról

  Szöllősy Judit

5.000,-

24

A századforduló magyar kisprózája (angol fordítás, tanulmány)

  Tokaji Nagy Erzsébet

5.000,-

12

A Magyar Műhely repertóriuma

  Tóth Gábor Ákos

6.000,-

12

Színpadi mű (Pszichodráma)

  Tóth Margit

6.000,-

18

Wesselényi István könyvének kiadása

  Varga Imre

5.000,-

24

Beszélgetések a szomszédos országokból áttelepült magyarokkal

  Vargyas lajos

8.000,-

24

Kodály Zoltán kiadatlan följegyzéseinek sajtó alá rendezése

  Vathy Zsuzsa

7.000,-

24

Mai tárgyú regény

  Wilhelm Gábor

6.000,-

24

Válogatás írás nélküli népek költészetéből és bevezető tanulmány

  Zsámboki Mária

6.000,-

18

A professzionalizmus elemzése: esszé, interjúk
Következő fejezet >>
Tartalom>>