Programértékelő dolgozatok címek szerint
A cigány tanulók tanulási esélyeinek javítását célzó programok a Magyar Soros Alapítványnál
A Soros Alapítvány roma oktatási programjainak hatásvizsgálata
A „Települési Egészségterv” program értékelése - Tartalomjegyzék
Közös ösztöndíjpályázat érettségit adó középiskolába járó roma gyerekek és patronáló tanáraik részére
Romák számára létrehozott Mentor- és Ösztöndíj Projekt – Magyarország
Település – közösség – életminőség; A Soros Alapítvány Települési egészségterv programjának tapasztalatai 1998-2002
Programértékelő dolgozatok címek szerint