Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

12. IFJÚSÁGÜGY (öntevékeny ifjúsági kezdeményezések)


<<Tartalom
<<Előző fejezet

12.1. A Közgazdaságtudományi Egyetem Rajk László Szakkollégiuma 1986-ban 1 917 000 forintos és 2500 dolláros támogatásban részesült. Ebből alkotóházat hoz létre Lakiteleken, ahol egy régi iskolaépületet bocsátott a rendelkezésére a Bács-Kiskun Megyei Tanács. Az alkotótábort hallgatók, tanárok és fiatal diplomások, valamint volt kollégisták használhatják majd egyénenként és kollektíve. A tervek szerint az alkotóház népfőiskolai célokat is szolgál majd.

12.2. Az ELTE Jogász Társadalomtudományi Szakkollégiuma 1986-ban 1 200 000 forint támogatásban részesült a Századvég című kiadvány-sorozatához, a szakkollégisták szakdolgozatainak megjelentetéséhez, a kollégium évkönyvének kiadásához, pályázati díjakhoz, könyvek, folyóiratok beszerzéséhez és kollégiumi tanárok díjazásához.

12.3. Az ELTE Eötvös József Kollégiuma 1985-86-ban 1 500 000 forintos és 3000 dolláros támogatásban részesült szaktanárok alkalmazására, a nyelvoktatás fejlesztésére, a könyvtár bővítésére, pályázati díjakra, kiadványokra, valamint diákok külföldi tanulmányútjára.

12.4. A JATE Móra Ferenc Kollégiuma 1985-ben két tanévre összesen 720 000 forint támogatást kapott, ebből külön kurzusokat szervezett, s ezeknek munkájáról megküldte az első összefoglalót. A hallgatók kapcsolatot vettek fel prágai, vajdasági és varsói könyvtárakkal, Paszternak-verselemző kötetet terveznek, román és szerb nyelvtanfolyamot és irodalomtörténeti szemináriumot indítottak.

12.5. Az ELTE Medvetánc című társadalomelméleti folyóirata 1986-ban 1 516 000 forintos támogatásban részesült három évre a technikai színvonal emeléséhez (eddigi házilagos módszerrel és jelképes tiszteletdíjakért végzett munkával készült a lap), továbbá egy kétrészes angol nyelvű szám kiadásához, amely válogatás a szakmailag legkiemelkedőbb tanulmányokból. Ettől azt remélik, hogy elősegíti a fiatal magyar kutatók részvételét a nemzetközi tudományos életben.

12.6. Az ELTE Bölcsészkarának Jelenlét című művészeti folyóirata 1986ban 170 000 forint támogatásban részesült egy olyan antológia megjelentetéséhez, amely válogatást közöl az 1960-70-es évek eddig publikálatlan neoavantgarde irodalmából. A bevételből rendszeressé teszik a Jelenlét - utóbbi években akadozó kiadását.

12.7. Az IAESTE, a diákok műszaki tapasztalatcseréjével foglalkozó nemzetközi egyesület magyar bizottsága 3000 dollár támogatást kapott az 1985-ös évre. 324 dollárt költött a nemzetközi diákszervezet tagsági díjára, 550-et egy értekezleten való részvételre és 2030-at 56 nyári gyakornok zsebpénzére. (Kétszer annyi diákot utaztatott külföldre, mint 1984-ben.) A támogatás lehetővé tette, hogy a nemzetközi szervezet több bizottságába beválasszák a magyar műegyetemisták képviselőit. 1986-ban aztán az Alapítvány 3 évre 15 000 dollár támogatást adott a pályázónak. Ebből továbbra is fedezik a nemzetközi szervezettel tartott kapcsolat költségeit, továbbá megszervezik a magyar és külföldi mérnökhallgató-gyakornokok cseréjét. Így évente 280-300 hallgató 8-12 hetes külföldi üzemi gyakorlaton vehet részt fejlett ipari országokban.

12.8. A Magyar Közgazdászhallgatók Egyesülete 1985-86-ban 85 000 forint és 2000 dollár támogatásban részesült. A forint-támogatásból magyar vállalatokkal közösen külföldi diákokat fogadnak szakmai program keretében. A dollár-támogatásból magyar küldöttek nemzetközi közgazdász-diáktalálkozókon vesznek részt. Egyébként az Alapítvány 5000 dollár támogatást adott az amerikai közgazdászhallgatók egyesületének, s ezt a pénzt magyar diákok fogadására fordítják.

12.9. A szegedi egyetemi klub 1986-ban 400 000 forint támogatásban részesült színpadának hangés fénytechnikával való felszereléséhez. A körülbelül 2000 fős klub tevékenységében kiemelt szerepet játszik a film, az amatőr színházművészet és a jazz-zene. Rendezvényein nemcsak helyi, hanem fővárosi és külföldi előadók is részt vesznek.

12.10. Fabulya Lászlóné, a békéscsabai Megyei Művelődési Központ munkatársa két évre 200 000 Ft támogatást kapott honismereti diákakadémia szervezéséhez. Középiskolás diák-jelentkezőkből 50 fős csoportot válogatott ki, és 1986 januárjától 1987 decemberéig összesen 34 foglalkozáson előadásokat, önálló levéltári gyakorlatokat és szemináriumi vitákat szervez a helyi folklórról, az országos történelem fordulópontjairól és régészeti kutatásokról. Nyári táborok is szerepelnek a programban, a régészet, a néprajz, a történelem ill. a szociológia iránt érdeklődők részvételével.
Következő fejezet >>
Tartalom>>