Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

13. KÖZMŰVELŐDÉS


<<Tartalom
<<Előző fejezet

13.1. A Magyar Amatőrfilm és Videó Szövetség 1986-ban 5 évre 900 000 forint és 14 379 dollár támogatást kapott egy központi technikai bázis megteremtéséhez. A felszerelést a szövetség ingyen bocsátja öntevékeny művészeti együttesek rendelkezésére, az elosztást a szövetség munkatársai egy felügyelő bizottság irányítása alatt végzik, a technikai felügyeletet a Színházművészeti Főiskola, az MTV és a Mafilm egy-egy munkatársa látja el megbízás keretében. Az eszközök egy részét a hordozható videó-felszereléseket kölcsön kapják, más részét (átjátszó berendezés, vágóasztal) helyben használják az amatőrök.

13.2. A Patajiak Köre 1986-tól három évre 807 000 forintos támogatásban részesült. A dunapataji lakosok egy csoportja (92 alapítótag) másfél éves előkészítés után hozta létre közművelődési egyesületét, amely az Alföldön az első ilyen egyesület, létszámát tekintve az országban a legnagyobb. A pályázók a község korábbi egyesületi életének (gazdakör, iparos kör, olvasókör) hagyományait kívánják feléleszteni, a község minden társadalmi rétegének közösségi fórumot kívánnak biztosítani, úgy, hogy ne váljon szét a kultúrálódás, a szórakozás, a társasági pihenés, a helyi közösségi élet problémáinak megvitatása, az ismeretszerzés. A támogatást elsősorban a székház felszerelésére fordítják.

13.3. A Nemzeti Múzeum 1986-ban egy évre 100 000 forint támogatást kapott játszóházának fejlesztésére. A gyerekek a Múzeumban az úgynevezett játszónapokon ingyenes foglalkozásokon vesznek részt. A Múzeum 1986-ban megalakította a „Garabonciás Klub" nevű kultúrtörténeti játszóklubot, 9-16 éves gyerekeknek és ehhez kapott támogatást a Bizottságtól.

13.4. Az Encsi Városi Művelődési Központ 100 000 forint támogatást kapott 1987-re magyarországi és szlovákiai magyar kultúrcsoportok kapcsolatainak ápolására. Az encsiek és a kassai CSEMADOK magyar kulturális szervezet között rendszeres kapcsolat, különböző amatőr művészeti csoportok rendszeresen ellátogatnak egymáshoz.

13.5. A Közművelődési Információs Intézet 1986-ban 170 000 forint támogatást kapott egy ökológiai tanulmánykötet megjelentetéséhez. Egy sorozat első kötetéről van szó, s ez a „Nemzetközi Víztörvények" címen a rajnai környezetvédelemről 1983-ban megrendezett rotterdami találkozó anyagát tartalmazza. A sorozat később más témákat is feldolgoz, elsősorban a környezetvédelem iránt érdeklődő laikus közönség tájékoztatása céljából.

13.6. A Barcsay Gyermekképzőművészeti Kör 1985-ben három évre 1 195 000 forintos támogatást kapott tanfolyamaihoz, amelyeknek programjában rajzon és festészeten kívül művészettörténeti előadások, zenehallgatás, néprajzi gyűjtés is szerepel. A 130 gyereket foglalkoztató öt szakkör működési körülményei lényegesen javultak. A szakkör munkái 1986-ban a Magyar Kulturális Hét alkalmából a bécsi Pedagógiai Akadémián rendezett kiállításon is szerepeltek.

13.7. A kecskeméti Szórakaténusz Játékműhely és Múzeum 1986-ban két évre 300 000 forintos támogatást kapott muzeális értékű játékok felvásárlására és népi játékok felkutatására, így belés külföldi gyűjtőutakra.

13.8. A Bizottság 1986-ban két évre 400 000 forint támogatást adott az Etyeki Műhely nevű képzőművészeti szakkörnek. A harminc tagú etyeki csoport Csókos Györgyi képzőművész irányítása alatt kézműves tevékenységet folytat, gyűjtőmunkát végez, népi kézműves eszközöket rekonstruál és kiállításokat rendez.

13.9. Udvardi Lakos Endre népművelés-kutató 1986-ban három hónapra 22 500 forintos ösztöndíjat kapott, hogy elkészíthesse könyvét a művészeti nevelés módszertanáról. A kézikönyvet művelődési központok munkatársainak szánja.

13.10. Vaszkó Irén tanárnő 1986-ra 25 000 forintos támogatást kapott az Endrődi Tájház kulturális tevékenységének támogatásához. Hangszalagra interjúkat vesz fel idős parasztemberekkel, fényképeket, fénymásolatokat készít, népszokásokat gyűjt, „Téli esték" címmel csoportos megbeszéléseket szervez, s ezeken magnón lejátsza a magyar irodalom klasszikusainak néhány művét. Kiadásait eddig saját nyugdíjából fedezte.

13.11. Az ELZETT Művek Berettyóújfalusi Gyárának Bocskai Brigádja 1986-ban 50 000 forint támogatást kapott a „Bihari Vers és Prózamondó Verseny" megrendezéséhez. A támogatásból elsősorban a verseny díjait fedezték.

13.12. Guzsalyas Kör nevű pécsi Közművelődési Egyesület 1986-ban 50 000 forintos támogatást kapott a népi kézművesség, a néptánc, népzene, népi játék hagyományainak ápolásához. Az egyesület taglétszáma 114 fő, a tagság több mint fele gimnáziumi és egyetemi hallgató. A Bizottság szitamásoló-felszerelés vásárlásához adta a támogatást.

13.13. A „Gulliver" Szabadidős Társaság 1986-ban 200 000 forint támogatást kapott nyári sátortáborának megrendezéséhez. A nyári táborokon minden évben valamely történelmi korszakhoz kapcsolódó keretjátékot szerveznek, egy-egy „társadalmat" tanulnak meg. A pályázók önálló sátorfelszerelés beszerzésére kapták a Bizottság támogatását, hogy ne kelljen iskolai táborokhoz csatlakozniuk.

13.14. Rohály Gábor fogorvos 100 000 forint támogatást kapott népművészeti tábor megszervezéséhez. A pályázó mérnök-fiával és Szabó István szentgáli vésnökkel a családja tulajdonában lévő kővágóőrsi épületegyüttesben népművészeti alkotóközösséget alapított a Balaton-felvidéki faművesség hagyományainak felélesztésére. Harmadik éve rendezik meg a 8-10 napos alkotótáborukat 10-12 gyermek-résztvevőnek, akik ez alatt az idő alatt a népi életformát követve, paraszti munkát végezve ismerkedtek a környék hagyományaival. A jövőben szeretnék a nyári tábort 2-3-szor tíz napra bővíteni, és stabil (20 fős) kézműves közösséget kialakítani.

13.15. A TIT József Attila Szabadegyetemének Nyugdíjas Tagozata 1986ban 50 000 forintos támogatást kapott egy négy éves nyugdíjas kurzushoz. Ennek keretében az öregedés egészségügyi és pszichológiai kérdéseiről, a mindennapi életvitel kérdéseiről épp úgy szó esik, mint az antik világ történelméről, aktuális társadalmi kérdésekről, útiélményekről, stb.

13.16. A nagykanizsai Művelődési Központ Cigányklubja 1985-ben 70 000 forint támogatást kapott egy cigány népi együttes létrehozására, valamint gyűjtőcsoportjának, továbbá művészeti rendezvényeinek, háztartásvezetési és gyermekgondozási tanfolyamainak költségeire.

13.17. Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége 1986-ban összesen 650 000 forint támogatásban részesült. 200 000 forint értékben a Bizottság ösztöndíj-alapot bocsátott rendelkezésére tehetséges mozgássérültek továbbtanulásához. 100 000 forintot az egyesületi klubmozgalom fellendítésére ítélt oda; a Mozgássérültek l. Országos Kulturális Fesztiváljának győztesei számára 150 000 forintot ajánlott fel; további 200 000 forinttal pedig a budapesti ülőröplabda-világbajnokság költségeihez járult hozzá.

13.18. A Mozgássérültek Nagykanizsai Sportegyesülete 100 000 forintos támogatást kapott egy 1986-os Nemzetközi Ülőröplabda Kupa lebonyolításához, amelyre a teljes hazai élmezőny mellett három országból is hívtak csapatokat. Így 160 fő részvételével rendezték a versenyt és a támogatás a verseny teljes költségvetését fedezte.

13.19. Mozgáskorlátozottakról lévén szó itt említjük meg, hogy az Alfa Ipari Vállalat 600 000 forintos támogatást kapott egy olyan kísérleti műhely felszerelésére, amelyben mozgáskorlátozottak rehabilitációját segíti elő. A vállalatot a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Szövetsége hozta létre azzal a céllal, hogy minél több mozgáskorlátozott számára biztosítson munkalehetőséget. Alaptőkéje 1 millió forint, melyet társadalmi adományokból gyűjtöttek össze. A vállalat e tevékenysége nem nyereségorientált és állami forrásból sem kap hozzá támogatást. A műhelyben botok, kerekes székek és egyéb, Magyarországon nem kapható segédeszközök gyártását tervezik, s a támogatást nyersanyagokra és berendezésekre költik.
Következő fejezet >>
Tartalom>>