Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
I. sz. Melléklet


PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

I. Irodalmi ösztöndíjra az irodalom, az irodalomkritika és az irodalomtudomány hivatásos és amatőr művelői egyaránt jelentkezhetnek. A pályázatnak tartalmaznia kell a megírandó irodalmi, vagy kritikai mű vázlatos leírását és két neves pályatárs ajánlását. Az ösztöndíjakat az Irodalmi Kuratórium ítéli oda a Bizottság jóváhagyásával. Az ösztöndíj összege általában havi 5-10 000 Ft, időtartama legfeljebb két év.
Beadási határidő: szeptember 30. és március 1.

II. Társadalomtudományi ösztöndíjra hivatásos és amatőr kutatók egyaránt pályázhatnak. A pályázatnak tartalmaznia kell a kutatási téma ismertetését és két neves pályatárs ajánlását. Az ösztöndíjakat a Társadalomtudományi Kuratórium ítéli oda a Bizottság jóváhagyásával. Az ösztöndíj összege általában havi 5-10000 Ft, időtartama legfeljebb két év. Indokolt esetben a kutatók dologi kiadásaikhoz is kaphatnak támogatást.
Beadási határidő: szeptember 30. és március 1.

III. Szabadon választott témakörben forint-támogatásra intézmények, csoportok, magánszemélyek egyaránt pályázhatnak közművelődési, társadalomfejlesztő, közösségteremtő tervekkel, illetve minden olyan művészi és társadalomtudományi programmal, amely nem illik a két ösztöndíjpályázat kereteibe. A Bizottság új és újító szellemű kezdeményezéseket vár, előnyben részesíti a fiatalok közösségi tevékenységét. Térítésmentes és visszafizetendő támogatás egyaránt szóba jöhet. A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatandó cél világos leírását és a kért támogatás felhasználásának tervét, továbbá részletes és ellenőrizhető költségvetését. A pályázó ismertesse a pályázat tárgyához kapcsolódó tevékenységét és a támogatástól várható eredményeket. A támogatás elnyerése esetén a Bizottság Titkársága szerződést köt a pályázóval az összeg felhasználásáról.
A támogatás segítségével végzett munka eredményéről a pályázónak az előre megállapított határidőre részletes beszámolót kell készítenie. Ebben a kategóriában folyamatosan lehet pályázni.
A Bizottság nem foglalkozik jótékonysági adományokkal és magyarországi találmányokkal.

IV. Dollártámogatásra intézmények, csoportok és magánszemélyek egyaránt pályázhatnak, ha fontos kulturális, tudományos, társadalomfejlesztő, környezetjavító tevékenységükhöz forint-fedezettel rendelkeznek, de a szükséges eszközöket vagy szolgáltatásokat csak konvertibilis valutáért tudnák megvásárolni. A New York-i Soros Alapítvány külön keretet nyit orvosi műszerek, készülékek, vizsgálati eszközök, valamint — elsősorban a tudományos kutatóintézetek, felsőoktatási intézmények, levéltárak részére — sokszorosító, gyorsmásoló (xerox) gépek beszerzésére. A pályázónak egészen kivételes esetektől eltekintve vállalnia kell, hogy az összeg forintellenértékét befizeti a Bizottság bankszámlájára, és igazolnia kell, hogy rendelkezik a forint-fedezettel. Ebben a kategóriában folyamatosan lehet pályázni.
A Bizottság a dollár-támogatások esetében csak javaslatot tesz, a döntést a Soros Alapítvány hozza meg. Ehhez a Bizottság ajánlása esetén a Titkárság külön angol nyelvű jelentkezési űrlapot ad a pályázónak. Általában magát a kívánt szolgáltatást vagy berendezést is a Soros Alapítvány rendeli meg. Ezért rendszerint szükség van rá, hogy a pályázó pontos árajánlatot szerezzen be a gyártó vagy a forgalmazó vállalattól.

V. Támogatás tudományos közlemények külföldi megjelentetéséhez: A New York-i Soros Alapítvány külön keretet állított fel a szakfolyóiratok által megkövetelt közlési díj fedezésére. A pályázóknak igazolniuk kell, hogy cikküket a külföldi szaklap közlésre elfogadta. Erre a támogatásra a természettudományok művelői is pályázhatnak. Ebben a kategóriában folyamatosan lehet pályázni.

VI. Hozzájárulás fiatal szakemberek jelentős külföldi tudományos tanácskozásokon való részvételéhez:
Minősített és nem minősített szakemberek egyaránt pályázhatnak hozzá-járulásra jelentős külföldi tudományos rendezvényeken (kongresszusok, szimpózionok, konferenciák, szeminárium stb.) való részvételükhöz.
Pályázati feltételek:
- 40 évnél fiatalabb életkor
- két elismert pályatárs ajánlása
- a rendezvény szervezői által elfogadott előadás, hozzászólás vagy személyre szóló meghívólevél.

A támogatás formái:
a) európai rendezvény esetén legfeljebb 500 USD tengerentúli rendezvény esetén legfeljebb 1000 USD, vagy
b) útiköltség forintban Budapestről a rendezvény helyszínéig és vissza.
A pályázók vagy csak az ott-tartózkodáshoz (a), vagy csak a forintban ki-fizethető útiköltséghez (b) kérhetnek támogatást.
Beadási határidő: első félévi rendezvények esetében december 15., második félévi rendezvények esetében április 30.
Az Alapítvány külön keret nyit — szintén 40 éven aluliak részére — a dubrovniki Egyetemközi Továbbképző Központ (Inter-University Centre for Postgraduate Studies) kurzusain és konferenciáin való részvétel támogatására.
Pályázni folyamatosan lehet.

VII. Rövidebb külföldi tanulmányutakhoz, szakmai továbbképzéshez olyan 40 évnél nem idősebb szakemberek kérhetnek támogatást, akiknek meghívásuk van külföldi kutatóintézménytől kutatásra vagy nemzetközi kurzusra, szemináriumra. A kint-tartózkodás időtartama 2 héttől 3 hónapig terjedhet. Az Alapítvány vagy a kint-tartózkodás költségeihez nyújt legfeljebb 2000 USD összegű támogatást, vagy az útiköltséget fedezi. Beküldési határidő: első félévi tanulmányutakra december 15., második félévi tanulmányutakra április 30.

A fenti hét kategóriában a pályázati kérdőívet a Bizottság titkárságán lehet beszerezni.

A Művelődési Minisztériummal közösen meghirdetett pályázatok

Az Alapítvány és a Művelődési Minisztérium tanévenként az alábbi három pályázatot hirdeti meg:
1. Oxfordi poszt-graduális ösztöndíj:
Az Alapítvány tanévenként évi 10—15 kezdő diplomás szakember részére tízhónapos oxfordi ösztöndíjat ajánl fel. Végzős egyetemisták és két évesnél nem régebbi diplomával rendelkezők pályázhatnak. A képzés, a szállás, az ellátás és az utazás költségein kívül az Alapítvány havi 100 font zseb-pénzzel is ellátja a pályázat nyerteseit.
Beküldési határidő: február 15.

2. Oxfordi poszt-doktorális ösztöndíj:
Az Alapítvány tanévenként 10 doktori címmel rendelkező vagy kandidátusi értekezésén dolgozó fiatal szakembernek 6 hónapos oxfordi ösztöndíjat ajánl fel. Korhatár: 35 év. A szálláson, az ellátáson és az útiköltségen kívül az Alapítvány havi 100 font zsebpénzzel is ellátja a pályázat nyerteseit.
Beküldési határidő: február 15.

3. Általános külföldi ösztöndíj:
Az Alapítvány évi legalább 15 — elsősorban fiatal — szakembernek 3-tól 10 hónapig terjedő tanulmányútra ajánl fel ösztöndíjat. Erre a támogatásra nemcsak tudományos szakemberek, hanem művészek is pályázhatnak, ha az utóbbi három évben nem voltak három hónapnál hosszabb külföldi tanulmányúton. Az utazás, a szállás és az ellátás költségein kívül az Alapítvány az Egyesült Államokban havi 500, Európában havi 300 USD költőpénzzel is ellátja a pályázat nyerteseit.

Az utóbbi három pályázathoz a részletes tájékoztatást és a kérdőívet a Művelődési Minisztérium Nemzetközi Koordinációs és Dokumentációs Önálló Osztályán lehet beszerezni.
Postacím:1884 Bp., Pf. 1.
Következő fejezet >>
Tartalom>>