Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
EGYÉB


Az Újhold Évkönyv szerkesztősége

100 000 forint 1987-ben két évre

Szerkesztői tiszteletdíjakra

Az évente két kötetet megjelentető antológiasorozat a legjobbnak tartott klasszikus és mai alkotók műveiből közöl válogatást. A bizottság évi 50 000 forinttal egészítette ki a három szerkesztő szerény kiadói tiszteletdíját.

Lélegzet irodalmi csoport

300 000 forint 1987-ben

Antológia kiadására

A főleg fiatal írókból álló csoport második antológiájának megjelentetéséhez kapta a támogatást (kézirat előkészítésére és a kész kötet terjesztésére). Az összeg felét a bevételből visszatérítik.

Vigilia Kiadóhivatal

960 000 forint 1986-ban
960 000 forint 1987-ben

Nyomdai költségekre

Az Actio Catholica kulturális folyóirata, a Vigilia a támogatás segítségével jobb minőségű papíron, tetszetősebb fedéllel jelenik meg. A támogatást két évre kérte, abban bízva, hogy ez alatt növelni tudja olvasótáborát és önfenntartóvá válik. Az első év alatt már nőtt is a bevétel, s a különbözetből (200 000 forintból) elkészült a Vigilia Repertóriuma, amely az elmúlt 50 év lapszámainak cikkjegyzékét tartalmazza.

Magyar Műhely

1920 dollár 1987-ben

A folyóirat jubileumi találkozójára

A párizsi folyóirat Ausztriában tartott találkozón ünnepelte meg 25 éves fennállását. Az alapítvány támogatásából annak a tizenkét alkotónak az ott-tartózkodását fedezte, akit a szerkesztőség Kassák Lajos-díjban részesített az elmúlt két és fél évtized alatt.

Erdélyi Miklósné Szenes Zsuzsa

319 000 forint

Az Erdély Miklós-hagyaték feldolgozása

A nagyhatású avantgárd művész az irodalomtól a képzőművészeten és a filmen át az építészetig számos műfajban alkotott maradandót. A szétszórt hagyaték felkutatásának és feldolgozásának dologi költségeihez járult hozzá a bizottság.

Csalog Zsolt

18 000 forint és
3 500 dollár 1987-ben

Budapesti riportokra

A New York-i Pantheon Books felkérésére a pályázó budapesti riport-montázst ír. A támogatást az előzetes mutatványfejezetek elkészítésére kapta.

Virág Ibolya

800 dollár 1987-ben

Esterházy- fordítás

A Párizsban élő fordító Esterházy Péter “Függő" című könyvének francia fordítására kapta a támogatást az alapítványtól.

Uniboek Kiadó

2500 dollár 1987-ben

Galgóczi-fordítás

A holland kiadó Galgóczi Erzsébet “Vidravas" című regényének fordítására kapott támogatást az alapítványtól.

ELTE Afrikai Kutatási Program

1 600 000 forint 1988-1989-re

Négy, Afrikáról szóló tanulmánykötetre

A pályázó “Africana—Budapest" címmel angol—francia nyelvű tanul-mánygyűjtemény-sorozatot készít. A támogatást szerzői-szerkesztői hono-ráriumokra, valamint nyomdai költségekre kapta.

Forgács Péter és Bán András

625 000 forint 1986-ban három évre

A családi vizuális dokumentumok gyűjtésére és feldolgozására

A pályázók a támogatásból amatőr fénykép- és filmfelvételeket vásárol-nak, másolnak és archiválnak.

Oxford-társaság

150 000 forint

Tanulmánykötetre

Az alapítvány támogatásával Oxfordban járt ösztöndíjasok egybekötve megjelentetik az ösztöndíj segítségével létrejött tanulmányokat.

Dr. Mezősi Gábor

200 dollár 1987-ben

Ökológiai számítógépes programra

A szegedi egyetem földrajzi tanszéke országos környezetgazdálkodási információs rendszer felépítésén dolgozik. A támogatást egy számítógépes programcsomag megvásárlására kapta.

Mohai Lajos

183 000 forint 1986-ban két évre

Eszperantó—magyar fordítóprogram kidolgozására

A fordítóprogram többek között lehetővé tenné a nemzetközi Teledata hálózatba való bekapcsolódást, melynek közvetítő nyelve az eszperantó. A Teledata adatbankjában jelentős európai kulturális eseményeknek, menetrendeknek, országok történelmének, földrajzának, kultúrájának stb. adatait fogják tárolni.

Dr. Kázmér Miklós

216 000 forint 1988-ban

Családnév-szótár

A családnevek történelmi adatait és nyelvi eredetét tartalmazó anyag elkészült, a szócikkek szerkesztését megkezdte. Az adatok rendezéséhez, másolásához, gépeléséhez a pályázó munkatársakat vesz igénybe, az ő díjazásukat fedezi a támogatás.

Monspart Judit

100 000 forint 1987-ben

A mezőgazdasági tájékoztatás hatékonyságának vizsgálata

A pályázó kérdőíves módszerrel vizsgálja, hogyan hasznosul a mezőgazdasági szakemberekhez különféle csatornákon eljutó információ. A támogatást az adatok számítógépes feldolgozásához kapta.

Károlyi-alapítvány

1500 dollár 1987-ben

Közigazgatási illetékekre

Az egyszeri támogatást a Károlyi-alapítvány működésének folytatásához szükséges jogi eljárások illetékére adta az alapítvány.
Következő fejezet >>
Tartalom>>