Soros Alapítvány Évkönyv 1987
Nyomtatóbarát változat

<<Tartalom
<<Előző fejezet
I. MELLÉKLET - PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK 1988-BAN


I. Irodalmi ösztöndíjra az irodalom, az irodalomkritika és az irodalomtudomány hivatásos és amatőr művelői egyaránt jelentkezhetnek. A pályázatnak tartalmaznia kell a megírandó irodalmi vagy kritikai mű vázlatos leírását és két neves pályatárs ajánlását. Az ösztöndíjakat külön irodalmi kuratórium ítéli oda a bizottság jóváhagyásával. Az ösztöndíj összege általában havi 5000-12 000 Ft, időtartama legfeljebb két év.
Beadási határidő: szeptember 30. és március 1.

II. Társadalomtudományi ösztöndíjra hivatásos és amatőr kutatók egyaránt pályázhatnak. A pályázatnak tartalmaznia kell a kutatási téma ismertetését és két neves pályatárs ajánlását. Az ösztöndíjakat külön társadalomtudományi kuratórium ítéli oda a bizottság jóváhagyásával. Az ösztöndíj összege általában havi 5000-12000 Ft, időtartama legfeljebb két év. Indokolt esetben a kutatók dologi kiadásaikhoz is kaphatnak támogatást.
Beadási határidő: szeptember 30. és március 1.

III. Szabadon választott témakörben forinttámogatásra intézmények, csoportok, magánszemélyek egyaránt pályázhatnak közművelődési, társadalomfejlesztő, közösségteremtő tervekkel, illetve minden olyan művészi és társadalomtudományi programmal, amely nem illik a két ösztöndíjpályázat kereteibe. A bizottság új és újító szellemű kezdeményezéseket vár, előnyben részesíti a fiatalok közösségi tevékenységét. Térítésmentes és visszafizetendő támogatás egyaránt szóba jöhet. A pályázatnak tartalmaznia kell a támogatandó cél világos leírását és a kért támogatás felhasználásának tervét, továbbá részletes és ellenőrizhető költségvetését. A pályázó ismertesse a pályázat tárgyához kapcsolódó tevékenységét és a támogatástól várható eredményeket. A támogatás elnyerése esetén a bizottság titkársága szerződést köt a pályázóval az összeg felhasználásáról. A támogatás segítségével végzett munka eredményéről a pályázónak az előre megállapított határidőre részletes beszámolót kell készítenie. Ebben a kategóriában folyamatosan lehet pályázni.
A bizottság nem foglalkozik jótékonysági adományokkal és magyarországi találmányokkal.

IV. Dollártámogatásra intézmények, csoportok és magánszemélyek egyaránt pályázhatnak, ha fontos kulturális, tudományos, társadalomfejlesztő, környezetjavító tevékenységükhöz forintfedezettel rendelkeznek, de a szükséges eszközöket vagy szolgáltatásokat csak konvertibilis valutáért tudnák megvásárolni. A pályázónak egészen kivételes esetektől eltekintve vállalnia kell, hogy az összeg forintellenértékét befizeti a bizottság bankszámlájára, és igazolnia kell, hogy rendelkezik a forintfedezettel. Ebben a kategóriában folyamatosan lehet pályázni.
A bizottság a dollártámogatások esetében csak javaslatot tesz, a döntést a Soros-alapítvány hozza meg. Ehhez a bizottság ajánlása esetén a titkárság külön angol nyelvű jelentkezési űrlapot ad a pályázónak. Általában magát a kívánt szolgáltatást vagy berendezést is a Soros-alapítvány rendeli meg. Ezért rendszerint szükség van rá, hogy a pályázó pontos árajánlatot szerezzen be a gyártó vagy a forgalmazó vállalattól.

V. Támogatás tudományos közlemények külföldi megjelentetéséhez (szakfolyóiratok által megkövetelt közlési díj fedezéséhez). A pályázóknak igazolniuk kell, hogy cikküket a külföldi szaklap közlésre elfogadta. Ebben a kategóriában folyamatosan lehet pályázni.

VI. Hozzájárulás fiatal szakemberek jelentős külföldi tudományos tanácskozásokon való részvételéhez. Minősített és nem minősített szakemberek egyaránt pályázhatnak hozzájárulásra jelentős külföldi tudományos rendezvényeken (kongresszusok, szimpóziumok, konferenciák, szeminárium stb.) való részvételükhöz. Pályázati feltételek:
40 évesnél fiatalabb életkor
két elismert pályatárs ajánlása
a rendezvény szervezői által elfogadott előadás, hozzászólás vagy személyre szóló meghívólevél.
A támogatás formái:
a) európai rendezvény esetén legfeljebb 600 USD
tengerentúli rendezvény esetén legfeljebb 1000 USD, vagy
b) útiköltség forintban Budapestről a rendezvény helyszínéig és vissza.
A pályázók vagy csak az ott-tartózkodáshoz (a), vagy csak a forintban kifizethető útiköltséghez (b) kérhetnek támogatást.
Beadási határidő: első félévi rendezvények esetében november 30., második félévi rendezvények esetében március 31.

VII. Az alapítvány külön keretet nyitott azoknak a 40 évesnél fiatalabb szakembereknek a részére, akik a Dubrovniki Egyetemközi Továbbképző Központ kurzusain és konferenciáin vesznek részt.
Pályázni folyamatosan lehet.

VIII. Rövidebb külföldi tanulmányutakhoz, szakmai továbbképzéshez olyan 45 évnél nem idősebb szakemberek kérhetnek támogatást, akiknek meghívásuk van külföldi kutatóintézménytől kutatásra vagy nemzetközi kurzusra, szemináriumra. A kinttartózkodás időtartama 2 héttől 3 hónapig terjedhet. Az alapítvány vagy a kinttartózkodás költségeihez nyújt legfeljebb 2000 USD összegű támogatást, vagy az útiköltséget fedezi. Beküldési határidő: első félévi tanulmányutakra november 30., második félévi tanulmányutakra március 31.
A fenti nyolc kategóriában a pályázati kérdőívet a bizottság titkárságán lehet beszerezni.

A MŰVELŐDÉSI MINISZTÉRIUMMAL KÖZÖSEN MEGHIRDETETT PÁLYÁZATOK

l. Oxfordi posztgraduális ösztöndíj
Az alapítvány tanévenként évi 10—15 kezdő diplomás szakember részére tíz hónapos oxfordi ösztöndíjat ajánl fel. Végzős egyetemisták és két évesnél nem régebbi diplomával rendelkezők pályázhatnak.

II. Oxfordi posztdoktorális ösztöndíj
Az alapítvány tanévenként 10 doktori címmel rendelkező vagy kandidátusi értekezésén dolgozó fiatal szakembernek hat hónapos oxfordi ösztöndíjat ajánl fel. Korhatár: 35 év.

III. Leuveni posztgraduális ösztöndíj
A belgiumi Leuven Katolikus Egyeteme tanévenként tizennégy Soros-ösztöndíjast fogad ebben a kategóriában. Karonként 2—2 olyan diplomás szakember számára van hely, aki legalább négy, legfeljebb tíz éve fejezte be egyetemi tanulmányait. A szóbanforgó hét kar a bölcsészettudományi, a filozófiai, a teológiai, az orvostudományi, a műszaki tudományi, a természettudományi és az agrártudományi. A kutatási témákat, amelyekre pályázni lehet, évente pontosan megjelöli a pályázati kiírás.

IV. Leuveni posztdoktorális ösztöndíj
Ebben a kategóriában a Leuveni Katolikus egyetem tanévenként és karonként egy-egy Soros-ösztöndíjat fogad tíz hónapra, s az előző bekezdésben említett karokon kívül egy művészettörténész is pályázhat tíz hónapos tanfolyamra. Ebben a kategóriában tehát összesen nyolc ösztöndíjat ítélnek oda. A pályázati kiírásban pontosan megjelölt kutatási témákra olyan doktori címmel rendelkező szakemberek pályázhatnak, akik még nem töltötték be 35. életévüket.

V. Bloomingtoni ösztöndíj
Az Indiana University tanévenként három, 35 évesnél fiatalabb magyar szakembert fogad tizenként hónapos továbbképzésre. Kettőt az amerikanisztika, egyet pedig a zsidó történelem és kultúra tárgykörében. Pályázati feltétel: egyetemi diploma és legalább kétéves szakmai gyakorlat.

VI. Yorki posztgraduális ösztöndíj
Az egyetem tanévenként egy Soros-ösztöndíjasnak ad helyet tizenkét hónapos továbbképző tanfolyamon a politikai filozófia tárgykörében. Végzős vagy legfeljebb két éve végzett filozófia, történelem szakos vagy jogász hallgatók jelentkezhetnek. A tényleges kurzus időtartama kilenc hónap, további három hónap jut az MA fokozat megszerzéséhez szükséges értekezés elkészítésére.

Az utóbbi hat pályázathoz a részletes tájékoztatást és a kérdőívet a Művelődési Minisztérium Nemzetközi Koordinációs és Dokumentációs Önálló Osztályán lehet beszerezni.
Postacím: 1884 Bp., Pf. 1.
Következő fejezet >>
Tartalom>>