Soros Alapítvány Évkönyv 1986
Nyomtatóbarát változat

9. EGYÉB TÁRSADALOMTUDOMÁNY (irodalomtudomány, filozófia)


<<Tartalom
<<Előző fejezet

9.1. A Szegedi Egyetem 1. sz. Irodalomtörténeti Tanszéke 3800 dollár értékű számítógépet kapott az Alapítványtól a régi magyar költészet emlékeinek teljes feldolgozásához. Eddig az 1600 előttről fennmaradt mintegy másfélezer verset dolgozta fel huszonnégy szempont szerint.

9.2. A Petőfi Irodalmi Múzeum 1985-ben 300 000 forint támogatást kapott, hogy megvásárolhasson egy váratlanul előkerült értékes gyűjteményt, Zsögödi Nagy Imre 35 elveszettnek hitt tusrajzáról van szó, amelyet a művész az 1930-as évek végén készített az Erdélyi Helikon íróiról, köztük Áprily Lajosról, Dsida Jenőről, Gulácsy Irénről, Jékely Zoltánról, Tamási Áronról. A múzeum 1986-os kerete kimerült, és ezért kért támogatást a Bizottságtól. Az anyagból 1986 végén már kiállítás nyílt a Múzeumban.

9.3. A Petőfi Irodalmi Múzeum egyúttal még egy 300 000 forintos támogatást kapott Reneszánsz és barokk című kiállításához. Ebből fedezi a kiállításokat részletesen bemutató, gazdag képanyagot is tartalmazó katalógus előállítását.

9.4. Dr. Bereczkei Tamás filozófia előadó 18 hónapra havi 2000 forintos ösztöndíjat kapott a szociáldarwinizmus, a szociálbiológia, az evolúcióelmélet tanulmányozásához. Ezen kívül külföldi könyvek vásárlására 200 dolláros támogatásban is részesült.

9.5. Balogh Tibor, a Szegedi Egyetem adjunktusa megírta a tanulmányt Piaget-ről, amelyhez 1985-ben 38 000 forint összegű támogatást kapott. Munkájáról másfél oldalas jelentésben számolt be és megküldte a 47 oldalas tanulmány egy példányát.

9.6. Jánossy András filozófus 67 000 forintot kapott útiköltségre, hogy Kanadában elkészítse kandidátusi értekezését. A terv meghiúsult és a pályázó még a tanulmányok megkezdése előtt hazautazott. A helyi egyetem ugyanis nem tartotta meg ígéretét, és kevesebb juttatást adott volna Jánossynak, mint amennyiből megélhetett volna.
Következő fejezet >>
Tartalom>>