Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Soros évkönyv 1995
Szerző:
Sorozatcím:
Soros évkönyvek
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1996
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
231 oldal
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
évkönyv, pályázat, ösztöndíj, támogatás
Állomány:
Soros évkönyvek
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
1216-8521
Raktári jelzet:
E

Soros évkönyv 1995

TARTALOM
I.
OKTATÁSI És IFJÚSÁGI PROGRAMOK
1.
KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM
A Közoktatás-fejlesztési program általános költségvetésének keretéből felhasznált pályázati támogatások
1.1
Információs forradalom az oktatásban
Verseny '95
1.2
Hátrányos helyzetűeket segítő pedagógiai program
Hátrányos helyzetű gyerekeket oktató és nevelő intézmények korszerű taneszközökkel való ellátásának támogatása
A szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő és oktató intézmények személyi feltételeinek javítása
Pályázat a hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő és oktató általános és középfokú iskolák pedagógusai számára az oktatás hatékonyságát javító tantervek, tankönyvek megírásának, kiadásának támogatására
Hátrányos helyzetű gyerekek szakmai-gyakorlatioktatásának támogatása
A szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek továbbtanulásának támogatása
1.3
Kisgyermekkori fejlesztés
A korai segítségnyújtásban dolgozók munkájánaktámogatása
Az óvodapedagógus-képzés megújítása
A tanító- és tanárképzés megújítása
3–12 éves korú gyermekekkel foglalkozó pedagógusok munkájának segítése
Szakmai csoportok és független szakértők
A szolgáltatást kérő pedagógusok
A 3–12 éves gyermekekkel foglalkozó fejlesztő pedagógusok képzése
Gyermek- és személyiségközpontú alternatívák az óvodában
Gyermek és személyiségközpontú alternatívák a 6–12 éves korú gyermekek fejlesztésében
A kisgyermekkori fejlesztés szakmai központjainak támogatása
Állampolgári kezdeményezéssel életre hívott intézmények speciális igényeinek korlátozott támogatása
1.4
Kisebbségi oktatási programok
1.5
Demokráciára nevelés
1.6
Környezeti nevelés program
Környezet- és természetvédelmi táborok, erdei iskolák, terepgyakorlatok támogatása
Az iskola és önkormányzat (vagy más helyi intézmény/szervezet) együttműködésén alapuló környezeti nevelési programok támogatása
Az iskola közvetlen környezetére, helyiadottságaira alapozott környezeti nevelési program
1.7
Oktatásügyi vezetés fejlesztése program
Oktatásügyi vezetőképzési programok, tananyagok és taneszközök fejlesztésének támogatása
Az oktatásügyi vezetőképzésben részt vevő oktatók képzésének és a stratégiai pozícióban lévő oktatásügyi vezetők egyéni képzésének támogatása
Az oktatási vezetés fejlesztését szolgáló nemzetközi kooperáció támogatása
Oktatási vezetőképzéssel, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos szakmai rendezvények támogatása
Az oktatásügyi vezetés javítását célzó helyi szervezetfejlesztő projektek támogatása
Az oktatásügyi vezetés fejlesztését szolgáló szakmai szervezetek támogatása
1.8
Társadalomismeret program
1.9
Oktatás és nyilvánosság program
„Ilyenek vagyunk..." verseny és füzet
1.10
Szakmai szervezetek program
1.11
Közösségi iskolák
1.12
Közoktatási információs hálózat
1.13
Tankönyv-, taneszközfejlesztési program
2.
REGIONÁLIS IFJÚSÁGI PROGRAMOK
2.1
„IF YOU...” – középiskolások csoportostevékenységeinek támogatása
2.2
ÚT '95 csoportos diákutazási program
2.3
Ösztöndíjprogram középiskolás diákoknak:
5 hónapos ösztöndíjak
Center for Cultura Interchange, USA
OpenDoor, USA
Brooks
Egész tanéves ösztöndíjak
Anglia
Assist, USA
Rotary Club International Exchange, USA
5 hetes ösztöndíjak
Choate Rosemary Hall, USA
West Ghester University USA
Syracuse
2.4
Iskolai egészségnevelési program
2.5
„DISPUTA" (Vitakultúra) program
2.6
Óvodafejlesztő (Step by Step) program
2.7
Amerikai vendégtanár program
II.
FELSŐOKTATÁS ÉS ÖSZTÖNDÍJAK
1.
INTÉZMÉNYI PROGRAMOK
1.1
HESP Higher Education Support Program(Felsőoktatást támogató program)
1.2
Egyetemi és főiskolai csereprogramok támogatása
1.3
Nemzetközi továbbtanulási információs központok
2.
KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK
2.1
Külföldi posztgraduális és kutatói ösztöndíjprogramok
2.2
Általános program
BOLOGNAI EGYETEM, Olaszország
LONDONI EGYETEM, Anglia
OXFORDI EGYETEM, Anglia (Regionális program)
LEICESTERI EGYETEM, Anglia
LEUVENI EGYETEM, Belgium
OXFOPD COLLEGES HOSPITALITY SCHEME (Regionális program)
VIRTUAL UNIVERSITY (Regionális program)
NATIONAL MUSEUM OF AMERICAN HISTORY SMITHSONIAN INSTITUTE
2.3
Külföldi ösztöndíj-kiegészítő támogatás(Supplementary Grant)
2.4
Ösztöndíj kiegészítés külföldi művészeti képzéshez(Special Studies Grant)
3.
TANULMÁNYUTAK És KONFERENCIÁK
3.1
Rövid külföldi tanulmányutak
3.2
Orvosi kutató- és tanulmányutak
Program in Diagnostic Ultrasound
Felnőtt radiológusok amerikai továbbképzése
Salzburg Cornell Seminars
3.3
Konferenciaprogram
4.
TUDOMÁNYOS PUBLIKÁCIÓK KÜLFÖLDI MEGJELENTETÉSE .
III.
KULTÚRA ÉS MŰVÉSZETEK
1.
KÖNYVTÁRTÁMOGATÁSI PROGRAM
Community Information Service
Kedvezményes lapelőfizetés
2.
KÖNYVKIADÁS-TÁMOGATÁSI PROGRAM
3.
FOLYÓIRAT- És LAPTÁMOGATÁSI PROGRAM
4.
KULTURÁLIS MENEDZSMENT PROGRAM.
5.
ELEKTRONIKUS MÉDIA PROGRAM:
6.
A SOROS ALAPÍTVÁNY DÍJAI
7.
KULTÚRA És MŰVÉSZETEK PROGRAM
8.
KULTURÁLIS És MŰVÉSZETI KAPCSOLATOK PROGRAM
9.
RESTAURÁLÁSI PROGRAM
10.
SZÍNHÁZI STÚDIÓ-PRODUKCIÓKAT TÁMOGATÓ PROGRAM
IV.
EGÉSZSÉGÜGY
1.
EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERFEJLESZTÉSI PROGRAM
2.
EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSMENT MEGÚJÍTÁSA
2.1
Hospice, Otthoni szakápolás
3.
EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGFEJLESZTÉS
4.
MODELLKÍSÉRLET A FŐVÁROSI HAJLÉKTALANOK TBC-SZŰRÉSÉRE-GYÓGYÍTÁSÁRA, UTÓGONDOZÁSÁRA
5.
A MENEKÜLTEK EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁNAK JAVÍTÁSA
6.
A BETEGEK JOGAINAK ÉRVÉNYESÍTÉSE
7.
PREVENCIÓS (EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ) PROGRAM:
8.
FOGYATÉKOS GYERMEKEK KORAI SZŰRÉSE, HABILITÁCIÓJA
9.
„FÜGGETLEN ÉLETVITEL” PROGRAM
10.
„HÍDVERÉS” – A TERMÉSZETGYÓGYÁSZATI ELJÁRÁSOK INTEGRÁLÁSA
11.
DROG-ALKOHOL PROGRAM
11.1
Gyógyászati adományok
V.
SZOCIÁLIS PROGRAMOK
1.
HELP TO HELP PROGRAM-SEGÍTSÉG A SEGÍTŐKNEK
2.
EGYÜTTMŰKÖDÉS A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLATTAL
3.
TEJAKCIÓ, ISKOLAI ÉTKEZÉSI TÁMOGATÁS
VI.
CIVIL TÁRSADALOM
1.
ROMA PROGRAM
2.
EAST-EAST PROGRAM
3.
KISEBBSÉGI, ETNIKAI PROGRAM
4.
ÚJ TÁRSADALMI KEZDEMÉNYEZÉSEK
VII.
A SOROS ALAPÍTVÁNY-I HÁLÓZATFÜGGETLEN PROGRAMIRODÁI
1.
BUSINESS BASICS ALAPÍTVÁNY
2.
NONPROFIT INFORMÁCIÓS És OKTATÓ KÖZPONT
3.
SOROS ALAPÍTVÁNY KORTÁRS MŰVÉSZETI KÖZPONT
4.
FÜGGETLEN ÖKOLÓGIAI KÖZPONT
A SOROS ALAPÍTVÁNY ÁLTALMEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK
BIZOTTSÁGOK, SZAKKURATÓRIUMOK,MUNKATÁRSAK

Kiadványok