Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Soros évkönyv 2000
Szerző:
Sorozatcím:
Soros évkönyvek
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2001
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
186 oldal
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
évkönyv, pályázat, ösztöndíj, támogatás
Állomány:
Soros évkönyvek
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
1216-8521
Raktári jelzet:
E

Soros évkönyv 2000

Kiadja a Soros Alapítvány
1023 Budapest, Bolyai utca 14.
Telefon: 315-0315
Felelős kiadó: a Soros Alapítvány igazgatója
Felelős szerkesztő: Mankovits Adrienne
A kiadványt gondozta: Rózsa Gábor nyomdája
ISSN 1216-8521
HU ISSN 1216-8521

TARTALOM
A SOROS ALAPÍTVÁNY DÍJAI
OKTATÁSI PROGRAMOK
Oktatási nyitott keret
Belföldi doktorandusz program (PhD disszertáció megírásának támogatása)
Belföldi szakmai továbbképzési ösztöndíj
Külföldi posztgraduális és kutatói ösztöndíjprogram
Leicesteri Egyetem, Anglia
Leuveni Egyetem, Belgium
Fulbright-Soros közös ösztöndíjprogram
Új szakkollégiumi programok
Szakkollégiumi intézménytámogatás (meghívásos pályázat)
Szociális ösztöndíj szakkollégisták részére (meghívásos pályázat)
Szakkollégiumi hálózat bővítése (nyílt pályázat)
Felsőoktatási Együttműködési és Programinnovációs Pályázat (FEPP)
Gyermekközpontú pedagógiák elterjesztése a közoktatási rendszerben
Önfejlesztő középiskolai kollégiumok
Egyéb kollégiumi programhoz kapcsolódó pályázatok
Általános romaprogram
Év végi jutalomösztöndíj jól tanuló 6-7. osztályos roma gyerekek számára
Beiskolázási támogatás érettségit adó középiskolában tanuló roma fiatalok részére
Közös ösztöndíjpályázat érettségit adó középiskolába járó roma diákok és patronáló tanáraik részére
Ösztöndíjpályázat felsőoktatásban tanuló roma fiatalok számára
Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyerekek nevelésében, oktatásában
Roma kultúra oktatása a pedagógusképzésben
Roma tanulók szakképzése
Roma nyári tábor
Pedagógus szakmai szervezetek támogatása
Reading and writing for critical thinking (RWCT) program
Tanártovábbképzés
Tanárképzés
Civil kezdeményezések az oktatásban
INFORMÁCIÓS PROGRAMOK
East Translates East program
Forgóeszközhitel könyvkiadóknak
Electronic Information for Libraries (EIFL) Direct
Könyvtár-támogatási program
Kedvezményes könyvtári lapelőfizetés
Könyvtári internet program
Iskolai informatikai program
Kistérségi számítástechnikai program
Hozzájárulás a Jefferson-programhoz
Új on-line és off-line kommunikációs formák - Az elektronikus publikáció interaktív lehetőségei
I*EARN (International Education and Resource Network) tanárok és diákok nemzetközi kommunikációs hálózata
Diáktanácsadó Központok
Roma média program
KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI PROGRAMOK
Stúdiószínházi program
Színházi stúdióprodukciók támogatása
Befogadószínházi pályázat
Soros Stúdiószínházi Napok
Kulturális menedzsment program
Zenei rendezvények támogatása
Életrajzi monográfiák
Kultúra és művészetek
Kulturális és művészeti kapcsolatok - Cultural Link program
JOGI PROGRAMOK
Jogi programok nyitott kerete
Emberi jogi és korrupcióellenes program
Roma jogvédelem
Betegjog, betegcsoportok
CIVIL PROGRAMOK
East-east Network program
Foglalkoztatási programok
40 évesnél idősebb közép- vagy felsőfokú végzettségűek közhasznú foglalkoztatásának támogatása
Közhasznú foglalkoztatás támogatása a kistelepüléseken
Munkanélküliek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő nonprofit szervezetek fejlesztésének támogatása
Közösségi ház program
Együttműködés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
„EURÓPAI UNIÓ"
Számítástechnikai eszközök kölcsönzése
Elnöki keret
EGESZSÉGMEGŐRZÉSI PROGRAMOK
Egészségmegőrzési nyitott keret
Szenvedélybetegek ellátásának javítása
Fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítását elősegítő programok
Önrendelkező Élet mozgalom támogatása
Kitagolás (kiscsoportos lakóotthonok szervezésének támogatása)
Leszakadó rétegek egészségi állapotának javítása
Utcai szociális munka támogatása (nyílt pályázat)
Leszakadó rétegek gyermekei egészségügyi állapotának komplex javítása (meghívásos pályázat)
Roma egészségügyi és rehabilitációs program
Hospice program
Települési egészségterv
Felsőoktatásban tanuló érzékszervi és mozgássérült fiatalok segítése
FÜGGETLEN PROGRAMIRODÁK
BB (Business Basics) Vállalkozásfejlesztő Alapítvány
Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány, Soros-NIOK Iroda
Független Ökológiai Központ
MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK 2000-BEN
BIZOTTSÁGOK, SZAKKURATÓRIUMOK, MUNKATÁRSAK

Kiadványok