Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Soros évkönyv 1997
Szerző:
Sorozatcím:
Soros évkönyvek
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1998
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
évkönyv, pályázat, ösztöndíj, támogatás
Állomány:
Soros évkönyvek
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
1216-8521
Raktári jelzet:
E

Soros évkönyv 1997

TARTALOM
KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK
1.
Közoktatás-fejlesztési program
2.
A közoktatás-fejlesztési program általános keretéből felhasznált pályázati támogatások
3.
Kistérségi együttműködés elősegítés
4.
Tanárképzés fejlesztésének támogatása
5.
Gazdasági kultúra fejlesztése
6.
Számítógépes iskola a nyílt társadalomért
7.
Iskolai könyvtárak hardver- és szoftverállományának fejlesztése
8.
Hozzájárulás a Jefferson-programhoz
9.
Csatlakozás a Jefferson-programhoz
10.
Egyéb támogatott pályázatok
11.
Hátrányos helyzetűeket segítő program
12.
Halmozottan hátrányos helyzetű gyermekeket nevelő és oktató intézmények, szervezetek, csoportok segítése
13.
A szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket oktató, nevelő általános és középfokú iskolák pedagógusainak továbbképzése
14.
Hátrányos helyzetű gyerekek szakmai-gyakorlati oktatásának támogatása
15.
Középiskolai ösztöndíj hátrányos helyzetű gyerekeknek
16.
Hátrányos helyzetű gyerekeket oktató és nevelő iskolák mellett működő alapítványok kiegészítő támogatása
17.
Felsőfokon továbbtanulni szándékozó szociálisan hátrányos helyzetű középiskolások ösztöndíj-támogatása
18.
Nevelőotthonok támogatása
19.
Alapítványi iskolák támogatása
20.
Egyéb támogatott pályázatok
21.
Kisgyermekkori fejlesztés
22.
Pedagógusképzés
23.
Alternatív pedagógiai program alapján működő iskolák támogatása
24.
Civil szervezetek
25.
Modellintézmények
26.
Egyéb támogatott pályázatok
27.
Lépésről lépésre óvodai és iskolai program
28.
Óvodai program
29.
Iskolai program
30.
Modellintézmények
31.
Felsőoktatás
32.
Toleranciaprogram
33.
Roma oktatási program
34.
Közös ösztöndíjpályázat középiskolában tanuló roma diákok és patronáló tanáraik számára
35.
Év végi ösztöndíj 6-7. osztályos roma diákoknak
36.
Továbbtanulási ösztöndíj középiskolában tanuló roma fiataloknak
37.
Hálófeszítés
38.
Konzultációs csoport
39.
Táborok a patronáló tanárok, programkészítők és a diákok részére
40.
Egyéb támogatott pályázatok
41.
Vizuális nevelés
42.
Demokráciára nevelés
43.
A demokráciára nevelés gyakorlatának támogatása
44.
Egyéb támogatott pályázatok
45.
Környezeti nevelés program
46.
Iskola és önkormányzat környezeti nevelési együttműködése
47.
Környezet és természetvédelmi táborok, terepgyakorlatok támogatása
48.
„Egy Iskola-egy falu" program
49.
Humánökológia a tanárképzésben
50.
Egyéb támogatott pályázatok
51.
Oktatásügyi vezetés fejlesztése program
52.
Az oktatásügyi vezetés fejlesztését szolgáló tananyagok, taneszközök fejlesztésének támogatása
53.
Stratégiai pozícióban lévő oktatásügyi vezetők egyéni képzésének támogatása
54.
Az oktatásügyi vezetés fejlesztését szolgáló nemzetközi együttműködések támogatása
55.
Az oktatásügyi vezetés fejlesztését szolgáló szakmai rendezvények támogatása
56.
Önfejlesztő iskolák
57.
Önfejlesztő iskolák hálózati ponttá válása
58.
Szakértői tanfolyam
59.
Történelem- és társadalomismeret
60.
Oktatás és nyilvánosság program
61.
Diákújságírók versenye
62.
Pedagógiai lapok támogatása
63.
Soros oktatási füzetek
64.
Egyéb támogatott pályázatok
65.
Szakmai szervezetek
66.
Közösségi iskolák
67.
Gyakorlóiskolák
68.
Közoktatási Információs Hálózat
69.
Tankönyv-, taneszköz-fejlesztési program
70.
MásKép tankönyvdíj
71.
TanDem
72.
Tartós tankönyv kísérlet
73.
Hitel tankönyvkiadóknak
74.
Egyéb támogatott pályázatok
75.
Amerikai vendégtanár program
76.
Vendégtanárév az USA-ban
77.
I*EARN tanárok és diákok nemzetközi kommunikációs hálózata
78.
Külföldi ösztöndíjprogram hátrányos helyzetű középiskolások számára
79.
Iskolai egészségnevelés
80.
Disputa (vitakultúra) program
81.
Út '97 csoportos diákutazási program
82.
"If You" - középiskolások csoportos tevékenységeinek támogatása
83.
If you - Társadalmi tényfeltáró program
FELSŐOKTATÁSI, KUTATÓI ÉS ÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK
84.
FELSŐOKTATÁSI PROGRAMOK
1. INTÉZMÉNYI PROGRAMOK
85.
HESP Higher Education Support Program (Felsőoktatást támogató program)
86.
Szakkollégiumok támogatása
87.
Egyetemi és főiskolai csereprogramok támogatása
88.
Nemzetközi továbbtanulási információs központok
2. KÜLFÖLDI ÉS BELFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK
89.
Külföldi posztgraduális és kutatói ösztöndíjprogramok.
90.
Általános program
91.
Bolognai Egyetem, Olaszország
92.
Oxfordi ösztöndíjprogram
93.
Leicesteri Egyetem, Anglia
94.
Leuveni Egyetem, Belgium
95.
Oxford Colleges Hospitality Scheme
96.
Cambridge Hospitality Scheme
97.
Undergraduate Exchange
98.
A Soros Alapítvány és a Párizsi Magyar Intézet közös programja
99.
A Weizmann Intézettel közös kutatói program
100.
Újságírógyakornoki program
101.
A Fulbright Bizottsággal közös ösztöndíjprogram
102.
Belföldi Doktorandusz Ösztöndíj PhD disszertáció megírásának támogatása
103.
Külföldi ösztöndíj-kiegészítő támogatás (Supplementary Grant)
104.
Ösztöndíj-kiegészítés külföldi művészeti képzéshez (Special Studies Grant)
3. TANULMÁNYUTAK ÉS KONFERENCIÁK
105.
Rövid külföldi tanulmányutak
106.
Egyhetes tanfolyamok szakorvosoknak
107.
Konferenciaprogram
108.
Nemzetközi kutatást támogató program (RSS)
KULTÚRA ÉS MŰVÉSZETEK
109.
Kultúra és művészetek támogatása
110.
Könyvtár-támogatási program
111.
Könyvtárak összehangolt állománygyarapítása
112.
Könyvtári automatizálás
113.
Képzés
114.
Kedvezményes könyvtári lapelőflzetés
115.
Library of Congress
116.
Olvasóbarát könyvkiadási program
117.
Elsőkötetes szerzők művei megjelentetésének támogatása
118.
Forgóeszközhitel könyvkiadóknak
119.
Translation program - Külföldi szerzők műveinek magyar nyelvű kiadása
120.
Folyóirat- és laptámogatási program
121.
Kulturális menedzsment program
122.
A Soros Alapítvány díjai
123.
Életrajzi monográfia
124.
Kultúra és művészetek program
125.
Zenei rendezvények támogatása
126.
Kulturális és művészeti kapcsolatok program
127.
Restaurálási program
128.
Színházi stúdióprodukciókat támogató program
129.
Soros Stúdiószínházi Napok
130.
Előadóművészeti képzés program
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAMOK
131.
Egészségügyi rendszerfejlesztési program
132.
Általános program
133.
Egészségügyi rendszer- és egészségügyi gazdasági kutatások
134.
Egészségügyi menedzsment hatékonyságának javítása
135.
Egészségügyi minőségfejlesztés
136.
Napi sebészet
137.
Agysebészet
138.
Mintarégió program
HAJLÉKTALANOK EGÉSZSÉGÜGYI HELYZETÉNEK JAVÍTÁSA
139.
Hajléktalan tüdőbetegek kiszűrése, gyógyítása, utógondozása modellkísérlet
140.
Hajléktalanok számára lábadozó helyiségek kialakítása
141.
Hajléktalanok számára fogorvosi ellátás megszervezése
142.
Anya-gyermek szállókon játékterek kialakítása
143.
Betegjogi program
144.
Közösségi egészségmegőrzés
A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ÉLETMINŐSÉGÉNEK JAVÍTÁSA
145.
Az önálló életvitel központok országos hálózatának kialakítása
146.
Kitagolás (fogyatékos személyek kiemelése tömegintézményekből kiscsoportos lakóotthonokba)
147.
Cochlea implantációt követő folyamatos egyéni hallás- és beszédrehabilitáció hallássérült gyermekeknél
148.
A felnőtt afáziás betegek logopédiai rehabilitációja
149.
„Hídverés" - természetgyógyászati eljárások integrálása
150.
Részvétel és tolerancia
151.
Pszichoterápiás járóbetegrendelés
152.
Leszakadó rétegek egészségügyi ellátásának javítása
153.
Egészségkárosodottak Tanácsa
SZOCIÁLIS PROGRAMOK
154.
Help to Help - Segítség a segítőknek
155.
Szupervíziós program
156.
Közhasznú foglalkoztatás ösztönzése
157.
Együttműködés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
CIVIL TÁRSADALOM
158.
Romaprogram
159.
Ösztöndíjpályázat felsőoktatásban tanuló roma fiatalok számára
160.
Roma jogvédő szervezetek
161.
Roma médiaprogram
162.
Roma származásúak gazdasági programjai
163.
Általános roma program
164.
Etnikai, kisebbségi program
165.
Civil kezdeményezések támogatása
166.
Századvég Politikai Iskola támogatása
167.
Visegrád közép-európai hírlaprovat program
168.
Dial-up (kapcsolt vonali) Internet-hozzáférés támogatása
169.
East-East program
170.
Korrupcióellenes program
FÜGGETLEN PROGRAMIRODÁK
171.
Business Basics (BB) Vállalkozásfejlesztő Alapítvány
172.
Nonproflt Információs és Oktató Központ Alapítvány, Soros-NIOK Iroda
173.
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ
174.
Független Ökológiai Központ
175.
A SOROS ALAPÍTVÁNY ÁLTAL MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK 1997-BEN
176.
BIZOTTSÁGOK, SZAKKURATÓRIUMOK, MUNKATÁRSAK

Kiadványok