Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Soros évkönyv 1992
Szerző:
Sorozatcím:
Soros évkönyvek
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1993
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
89 oldal
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
évkönyv, pályázat, ösztöndíj, támogatás
Állomány:
Soros évkönyvek
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
1216-8521
Raktári jelzet:
E

Soros évkönyv 1992
Soros Alapítvány 1992.
Soros György
elnök
Vásárhelyi Miklós
alelnök
Dr. Dornbach Alajos
alelnök

A kuratórium tagjai

Benda Kálmán
Gombár Csaba
Enyedi György
Vámos Tibor
Titkárság

Kardos László
igazgató
Quittner János
ügyvezető igazgató

Dr. Berzi László
jogtanácsos
PROGRAMVEZETŐK
Debreczeni Júlia, Dusnoki Tibor, Forgács Pál, Földvári Éva, Kurali Edit, Magyari Sándor, Radvánszky Katalin, Rohonczi Edit, Török Marianna

KOORDINÁTOROK
Böszörményi-Nagy Katalin, Erdős Krisztina, Kárpátiné Kútvölgyi Éva,
Májerné Szlávik Erzsébet, Öllös Gézáné, Sellyei Katalin, Sándor Brigitta,
Solti Magdolna, Tildi Zsuzsanna, Tóth Viktória

Budapest, I. Országház u. 9.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 34
Telefon: 202-6211
Fax: 175-7767


THE SOROS FOUNDATION — HUNGARY
NEW YORK 1992.

George Soros
elnök

Philip Kaiser
William D. Zabél
Wassily Leontieff

Titkárság


Elizabeth Lorant
Igazgató
James McLain
programvezető
Éva Zorándy
programvezető
Gerda Artes
pénzügyi vezető
Sarah Klaus
programvezető
Peter Hegelbach
programvezető
Maria Ribár
asszisztens
The Soros Foundation — Hungary
888 Seventh Avenue — Suite 1901
New York, N. Y. 10106
Tel.: (1-212)887-0660
Tlx: 4944822 SOROSNY
Fax: (1-212)974-0367


FÜGGETLEN ÖKOLÓGIAI KÖZPONT

Vásárhelyi Judit
igazgató

1035 Budapest Miklós tér 1.
Telefon: 168-6229, 250-0420 Telefax: 250-1546
SOROS ALAPÍTVÁNY KORTÁRS MŰVÉSZETI KÖZPONT

Mészöly Suzanne
ügyvezető igazgató

Szekeres Andrea
ügyvezető igazgatóhelyettes

Péterfi Krisztina
programfelelős

Kőrösvölgyi Zoltán
programfelelős

Műcsarnok, Palme Ház
Levélcím: 1406 Budapest, Pf. 35
Telefon: 155-0964
Telefax: 175-8939

A Kuratórium munkáját az 1992-es évben is több szakértői bizottság segítette.
Ezek közül némelyik évek óta működik, mások tagjait egyes pályázati programokra kéri fel a Kuratórium.
1992-ben az alábbi szakéitól bizottságok működtek:

AZ EAST-EAST PROGRAM SZAKKURATÓRIUMA
Kiss Gy. Csaba (elnök), Bretter Zoltán, Kósa László

AZ EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ PROGRAM ÁLLANDÓ SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁGA
Antal Z. László, Buda Béla, Makara Péter

A FELSŐOKTATÁSI REFORMPROGRAM SZAKKURATÓRIUMA
Hanák Péter, Komoróczy Géza, Litván György (elnök), Radnóti Sándor, Rév István,
Szilágyi János György

A HELP TO HELP PROGRAM SZAKKURATÓRIUMA
Ferge Zsuzsa (elnök), Göncz Kinga, Kemény István

A KÖNYVKIADÁSI PROGRAM SZAKKURATÓRIUMA
Balassa Péter, Laczkó Miklós, Poszler György (elnök), Radnóti Sándor, Török Endre

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJ PÁLYÁZATOKAT ELBÍRÁLÓ BIZOTTSÁG ÉS ÁLLANDÓ SZAKÉRTŐIK
Buda Béla, Chikán Attila, Dávidházi Péter, Flerkó Béla, Herman Ákos, Kelemen Károly,
Komoróczy Géza, Litván György, Ludassy Mária, Marosi Ernő, Patkós András, Valki László,
Vida Gábor (elnök)

RÖVID KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚT ÉS KONFERENCIA PÁLYÁZATOKAT ELBÍRÁLÓ ÁLLANDÓ SZAKÉRTŐI BIZOTTSÁG
Borhidi Attila, Lévay Béla, Mihály György, Somogyi Béla, Vámos Tibor
(természettudományok) Hajdú Ferenc, Szűcs János, Verebély Tibor
(orvostudomány)
György Péter, Litván György, Szálai Erzsébet (társadalomtudományok, 1992. második felétől)

SZÉPIRODALMI BIZOTTSÁG
(Soros Díjak) Domokos Mátyás, Lator László, Mészöly Miklós
A TÉNYFELTÁRÓ ÚJSÁGÍRÁS PROGRAM SZAKKURATÓRIUMA
Bencsik Gábor (elnök), Horvát János, Lázár Ervin, R. Székely Júlianna, Ruffy Péter, Szűcs Gábor

TÖRTÉNÉSZ BIZOTTSÁG
(Soros Díjak)
Benda Kálmán, Juhász Gyula, Laczkó Miklós

AZ ÚT '92 PROGRAM BÍRÁLÓ BIZOTTSÁGA
Pécsi Ágnes, Sári Lajos, Szőnyi György Endre

TARTALOM
1.
BEVEZETŐ
OKTATÁS, KUTATÁS
2.
Külföldi ösztöndíjak
3.
Külföldi ösztöndíj-kiegészitő támogatás
4.
Egyetemi tanulmányi csereprogramok támogatása
5.
Tudományos publikációk külföldi megjelentetése
6.
Felsőoktatási reform program
7.
Nemzetközi információs központok diákok számára
8.
Középiskolás külföldi ösztöndíjas programok
9.
ÚT '92 program
10.
Angol Nyelvoktatás
11.
Iskolai számítógépes program
12.
Egészségnevelés
13.
Egyéb
CIVIL TÁRSADALOM
14.
Tényfeltáró újságírás
15.
Lap- és folyóirattámogatás
16.
„Média” program
17.
Emberi jogok és etnikai konfliktusok
18.
„Help to help” program
19.
Liberális szerveződések
20.
Századvég Politikai Iskola
21.
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete
22.
Közösségi iskola
23.
Council of International Programs
24.
The Support Center Program
KÖRNYEZETVÉDELEM
25.
A Független Ökológiai Központ (FÖK) 1992. évi tevékenysége
EGÉSZSÉGÜGY
26.
Egészségmegőrzőprogram
27.
Iskolai tejakció
28.
Egészségügyi műszerprogram
29.
EKG hálózat
30.
Orvosi kutató- és tanulmányutak
31.
Gyógyászati adományok
32.
Egyéb
KULTÚRA
33.
A Soros Alapítvány díjai
34.
„Library of Congress” program
35.
Könyvkiadási program
36.
Századvég Kiadó
37.
Egyéb könyvkiadási támogatás
38.
Könyvklubok
39.
Könyvadományok
40.
Előadóművészet
41.
Soros Alapítvány Kortárs Művészeti Központ
42.
Konferenciák, rendezvények támogatása
43.
Kiállítások
44.
Egyéb
45.
Fénymásológép program
KÜLFÖLDI UTAZÁS
46.
Rövid külföldi tanulmányutak
47.
Részvétel külföldi konferenciákon
48.
EAST-EAST PROGRAM
MELLÉKLETEK
I.
Külföldi ösztöndíj-kiegészítő támogatás
II.
ÚT '92 program
III.
Fénymásoló program
IV.
Rövid külföldi tanulmányúthoz adott támogatások
V.
Külföldi konferencia-részvételhez adott támogatások
FÜGGELÉK - PÉNZÜGYI ADATOK
A Soros Alapítvány által nyújtott támogatások 1992-ben
A Titkárság működési költségei 1992-ben
Kiadványok