Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Soros évkönyv 1998
Szerző:
Sorozatcím:
Soros évkönyvek
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1999
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
360 oldal
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
évkönyv, pályázat, ösztöndíj, támogatás
Állomány:
Soros évkönyvek
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
1216-8521
Raktári jelzet:
E

Soros évkönyv 1998

TARTALOM


KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI ÉS IFJÚSÁGI PROGRAMOK
KÖZOKTATÁS-FEJLESZTÉSI PROGRAM
A Közoktatás-fejlesztési program általános keretéből felhasznált pályázati támogatások
Kistérségi közoktatási együttműködés
Gazdasági kultúra fejlesztése
Számítógépes iskola a nyílt társadalomért
Multimédia-oktatási anyagok fejlesztésének támogatása
Hozzájárulás a Jefferson-programhoz
Iskolai könyvtár megújuló szerepkörben
Informatikai szakértői csoportok
Verseny '98
Záró konferencia
Egyéb támogatott pályázatok
Kistérségi informatikai program
Regionális rendszergazda program
Hátrányos helyzetűeket segítő program
Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket oktató, nevelő középfokú iskolák mellett működő alapítványok kiegészítő támogatása
Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekeket oktató, nevelő általános és középfokú iskolákpedagógusainak továbbképzése
Hátrányos helyzetű gyerekek szakmai-gyakorlati oktatásának támogatása
Pedagógusok munkáját segítő módszertani kiadványok megjelenésének támogatása
Szociálisan hátrányos helyzetű tanulókat segítő speciális programok támogatása
Középfokú ösztöndíj
Halmozottan hátrányos helyzetű, fogyatékos gyermekeket segítő szervezetek támogatása
Nevelőotthonok támogatása
Alapítványi iskolák támogatása
Egyéb támogatások
Működő programrész
Utcagyerekek program
Utcagyerekekkel foglalkozó szervezetek támogatása
Kisgyermekkori fejlesztés program
Alternatív pedagógiai program alapján működő iskolák támogatása
Modellintézmények támogatása
Egyéb támogatott pályázatok
Működő programok
LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE ÓVODAI ÉS ISKOLAI PROGRAM
Hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozó óvodák és iskolák
Tolerancia program
Tolerancia pályázat
Tanártovábbképzési programok
Társadalmi kezdeményezések a közoktatásban
ROMA OKTATÁSI PROGRAMOK
Közös ösztöndíjpályázat középiskolában tanuló roma diákok és patronáló tanáraik számára
Nyári táborok
Roma oktatási hálózat
Roma oktatási konferencia
Év végi ösztöndíj 6-7. osztályos roma fiataloknak
Továbbtanulási ösztöndíj középiskolában tanuló roma fiataloknak
Pedagógiai innováció támogatása roma gyerekeket nevelő, oktató intézményekben
Roma származású fiatalok pályaválasztását és pályaorientációját segítő szakmai programok támogatása
Egyéb támogatott pályázatok
Solt Ottília díj
Vizuális nevelés
Vizuális nevelés, mozgóképkultúra, médiaismeret oktatás fejlesztése
Vizuális nevelési tanártovábbképző program
Országos vizuális nevelési információs központ
Soros Média Műhely
Demokráciára nevelés
Demokráciára nevelés gyakorlatának támogatása
Környezeti nevelés program
Környezeti nevelési táborok és terepgyakorlatok
Óvodai környezeti nevelés
Környezeti nevelési mintaiskolák
„Borúra derű" pályázat
Iskola és önkormányzat környezeti nevelési együttműködése
Humánökológia a tanárképzésben
Egyéb támogatott pályázatok
Oktatásügyi vezetés fejlesztése program
Tananyag, taneszköz pályázat
Oktatásügyi vezetők képzése
Nemzetközi együttműködések
Szakmai rendezvények
Önfejlesztő iskolák
Társadalomismeret program
Társadalomismeret
Helytörténeti, honismereti kiadványok támogatása
AKG tankönyvsorozat - grafikai pályázat
Oktatás és nyilvánosság program
Diákújságírók versenye
Pedagógiai lapok támogatása
Megyei lapok támogatása
Soros oktatási füzetek
Egyéb támogatások
Működő programrész
Szakmai szervezetek
Közösségi oktatás és iskola program
Kistelepülési közösségi program
Egyéb támogatás
Gyakorlóiskolák
Közoktatási Információs Hálózat
Tankönyv-, taneszköz-fejlesztési program
Tankönyv-, taneszközfejlesztés
Hitel tankönyvkiadóknak
TanDem
MásKép tankönyvdíj
Kritikai gondolkodás fejlesztése program
Vendégtanárév az USA-ban
I*EARN tanárok és diákok nemzetközi kommunikációs hálózata
Külföldi ösztöndíjprogram hátrányos helyzetű középiskolások szamára
ASSIST - American Secondary Schools for International Students
Rotary - Rotary Club International Exchange, USA
CCI - Center for Cultural Interchange, USA
Angliai ösztöndíj
Summer Programs - Öthetes nyári programok
Csereprogram a szegedi Deák Ferenc Gimnázium és Brooks között
CCI Summer Program - Öthetes nyári program az Alapítvány finanszírozásában
Iskolai Egészségnevelés
Iskolai egészségnevelési nyílt napok
Egyéb támogatás
Szakmai napok
Disputa (vitakultúra) program
Út '98 csoportos diákutazási program
„If you" - középiskolások csoportos tevékenységének támogatása
If you... Társadalmi tényfeltáró program
FELSŐOKTATÁSI, KUTATÓI ÉSÖSZTÖNDÍJPROGRAMOK
FELSŐOKTATÁSI PROGRAMOK
„Mobilitás a felsőoktatásban" - tanulmány a felsőfokú továbbtanulás meghatározóiról 1998-ban
1. INTÉZMÉNYI PROGRAMOK
HESP Higher Education Support Program (Felsőoktatást támogató program)
Új szakkollégiumi programok
1. Szakkollégiumi intézménytámogatás
2. A szakkollégiumi hálózat bővítése
3. Szakkollégiumi programok támogatása
4. Szakkollégiumi beruházás támogatása
5. Szociális ösztöndíj szakkollégisták részére
Egyetemi és főiskolai csereprogramok támogatása
Nemzetközi továbbtanulási információs központok
2. KÜLFÖLDI ÉS BELFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAK
Külföldi posztgraduális és kutatói ösztöndíjprogramok
Általános program
Bolognai Egyetem, Olaszország
Leicesteri Egyetem, Anglia
Leuveni Egyetem, Belgium
A Fulbright Bizottsággal közös ösztöndíjprogram
A Soros Alapítvány és a Párizsi Magyar Intézet közös programja
A Welzmann Intézettel közös kutatói program
Újságíró-gyakornoki program
Bristoli Egyetem, Anglia
Egyéb külföldi ösztöndíjak
Egyéves amerikai tanulmányút egyetemisták részére (Undergraduate Exchange Program)
Oxfordi ösztöndíj program
Oxford Colleges Hospitality Scheme
Cambridge Hospitality Scheme
Belföldi kutatói ösztöndíj program (Research Support Scheme)
Belföldi doktorandusz program
Kiegészítő támogatás külföldi tanulmányi ösztöndíjhoz (Supplementary Grant)
Ösztöndíj-kiegészítés külföldi művészeti képzéshez (Special Studies Grant)
3. TANULMÁNYUTAK ÉS KONFERENCIÁK
Belföldi és külföldi szakmai tudományos rendezvényeken való részvétel támogatása
Rövid belföldi vagy külföldi tanulmányúton, szakmai továbbképzésen való részvétel támogatása
Egyhetes tanfolyamok szakorvosoknak (Salzburg Medical Seminars)
4. CIVIL KEZDEMÉNYEZÉSEK
Civil kezdeményezések a felsőoktatásban
KULTÚRA ÉS MŰVÉSZETEK
Könyvtár-támogatási program
Részvétel külföldi konferencián
Telekommunikációs technikai fejlesztés
Könyvtárak összehangolt állománygyarapítása
Könyvtári Internet-oktatói tanfolyam
Kedvezményes könyvtári lapelőfizetés
Journal Donation Project
Library of Congress
Könyvkiadás-támogatási program
Olvasóbarát könyvkiadási program
Elsőkötetes szerzők
Forgóeszközhitel könyvkiadóknak
Külföldi szerzők műveinek magyar nyelvű kiadása
Folyóirat- és laptámogatási program
Kulturális menedzsment program
A Soros Alapítvány díjai
Életrajzi monográfia
Kultúra és művészetek program
Zenei rendezvények támogatása
Zenei CD-program
Civil kultúra program
Restaurálási program
Stúdiószínházi program
Színházi stúdióprodukciók támogatása
Befogadószínházi pályázat
Soros Stúdiószínházi Napok
Előadó-művészeti képzés program
Kulturális és művészeti kapcsolatok program
East Translates East program
EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS PROGRAMOK
EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERFEJLESZTÉSI PROGRAM
Általános program
Egészségügyi menedzsment hatékonyságának javítása
Egészségügyi minőségfejlesztés
Hospice program
Napi sebészet
Hajléktalanok egészségügyi helyzetének javítása
Szenvedélybeteg hajléktalan embereket segítő szolgálatok kialakítása
Hajléktalan tüdőbetegek kiszűrése, gyógyítása, utógondozása modellkísérlet
Konferencia a hajléktalanságról
Betegjogi program
Közösségi egészségmegőrzés
Községi egészségterv
A fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítását elősegítő programok
Az önálló életvitelközpontok országos hálózatának kialakítása
Kitagolás (kiscsoportos lakóotthonok szervezésének támogatása)
Cochlea implantációt követő komplex rehabilitáció hallássérült gyermekeknél
A felnőtt afáziás betegek logopédiai rehabilitációja
Részvétel és tolerancia
Leszakadó rétegek egészségügyi ellátásnak javítása
Pszichoterápiás járóbetegrendelés
Drogfogyasztással összefüggő ártalmak csökkentése
Új kezdeményezések az egészségügyben
Civil programok az egészségügyben
SZOCIÁLIS PROGRAMOK
Szupervíziós program
Kistelepülések szociális gondjainak enyhítése
Általános Szociális program
Foglalkoztatási programok
Közhasznú foglalkoztatás ösztönzése
Munkanélküliség mérséklését szolgáló helyi kezdeményezések támogatása
Együttműködés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
CIVIL TÁRSADALOM
Romaprogram
Ösztöndíjpályázat felsőoktatásban tanuló roma fiatalok számára
Roma jogvédő szervezetek
Roma médiaprogram
Roma szerveződések jövedelemteremtő tevékenysége
Kisebbségi és többségi társadalom együttműködése
Általános romaprogram
Kisebbségi, etnikai program
Civil kezdeményezések támogatása
Századvég Politikai Iskola támogatása
Dial-up (kapcsolt vonali) Internet-hozzáférés és ingyenes web-lap
East-East program
Soros - COLPI közös támogatás
Városi könyvtárak informatikai fejlesztése
Számítástechnikai eszközök kölcsönzése
FÜGGETLEN PROGRAMIRODÁK
Business Basics (BB) Vállalkozásfejlesztő Alapítvány
Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány, Soros-NIOK Iroda
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ
Független Ökológiai Központ
A SOROS ALAPÍTVÁNY ÁLTAL MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK 1998-BAN
BIZOTTSÁGOK, SZAKKURATÓRIUMOK, MUNKATÁRSAK

Kiadványok