Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Soros évkönyv 1991
Szerző:
Sorozatcím:
Soros évkönyvek
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1992
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
91 oldal
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
évkönyv, pályázat, ösztöndíj, támogatás
Állomány:
Soros évkönyvek
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
0237-3920
Raktári jelzet:
E

Soros évkönyv 1991

SOROS ALAPÍTVÁNY ÉVKÖNYV
1991

Soros Alapítvány 1991.

Soros György
elnök
Vásárhelyi Miklós
alelnök
Dr. Dornbach Alajos
alelnök

A kuratórium tagjai

Benda Kálmán
Gombár Csaba
Enyedi György
Vámos Tibor
Titkárság

Kardos László
igazgató
Quittner János
ügyvezető igazgató

Dr. Berzi László
jogtanácsos
programvezetők
Forgács Pál, Földvári Éva, Kurali Edit, Radvánszky Katalin, Rohonczi Edit,
Tildi Zsuzsanna, Vásárhelyi Judit
koordinátorok
Böszörményi-Nagy Katalin, Kárpátiné Kútvölgyi Éva,
Magyart Sándor, Májemé Szlávik Erzsébet, Öllős Gézáné, Sellyei Katalin,
Sándor Brigitta, Solti Magdolna, Tóth Viktória, Török Marianna

Budapest, I. Országház u. 9.
Postádra: 1525 Budapest, Pf. 34.
Telefax: 202-6211

The Soros Foundation Hungary New York
igazgató tanács

George Soros
Elnök

Philip Kaiser
William D. Zabél
Wassily Leontieff

titkárság


Elizabeth Lorant
Igazgató
James McLain
programvezető
Éva Zorándy
programvezető
Peter Hegelbach
program-koordinátor
Gerda Artes
pénzügyi vezető
Charles Benedek
ellenőr
Maria Ribár
asszisztens
The Soros Foundation — Hungary
888 Seventh Avenue—Suite 1901
New York, N. Y. 10106
Tel: (212)757-8560
Tlx: 4944822 SOROSNY
Fax: (212)974-0367

FÜGGETLEN ÖKOLÓGIAI KÖZPONT

Vásárhelyi Judit
igazgató

1035 Budapest, Miklós tér 1. (Selyemgombolyító) Telefon: 168-62-29

kelet-nyugat menedzserképző Intézet
(east-west management instttute)

Ránki Zsuzsa
ügyvezető igazgató

Harsányi Ildikó
asszisztens

1137 Budapest, Szent István krt. 4.1/3a. Telefon: 132-56-42


KÉPZŐMŰVÉSZETI DOKUMENTÁCIÓS KÖZPONT — MŰCSARNOK

Mészöly Susanne
ügyvezető igazgató

Szekeres Andrea
ügyvezető igazgatóhelyettes

Péterfi Krisztina
programfelelős

1146 Budapest, Olof Palme sétány 1. Telefon: 142-5379

A Kuratórium munkáját idén is több szakértői bizottság segítette. Ezek közül némelyik évek óta működik, mások tagjait egyes pályázati programra kéri fel a Kuratórium. 1991-ben az alábbi szakértői bizottságok működtek:

Bölcsész Bizottság
Hanák Péter, Komoróczy Géza, Litván György, Radnóti Sándor, Rév István, Szilágyi János György, Szörényi László

Esztétikai Bizottság
Lukács László, Poszler György, Török Endre

Képzőművészeti Bizottság
Beké László, Hegyi Lóránd, Kovalovszky Márta, Németh Lajos, Néray Katalin

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAKAT ELBÍRÁLÓ BIZOTTSÁG
Buda Béla, Enyedi György, Flerkó Béla, Hermán Ákos, Marosi Ernő, Komoróczy Géza, Köves András, Nyíri Tamás, Rozsnyai Bálint, Soós Gyula, Szentpéteri István, Vida Gábor

Szépirodalmi Bizottság
Domokos Mátyás, Lator László, Mészöly Miklós

Történész Bizottság
Benda Kálmán, Juhász Gyula, Laczkó Miklós

Zenei Bizottság
Körber Tivadarné, Kroó György, Láng István, Soproni József, Strém Kálmán, Újfalussy József, Vargyas Lajos

TARTALOM
1.
A Soros Alapítvány díjai
2.
Kelet-Nyugat Menedzser Intézet Alapítvány
3.
Nemzetközi Diákinformációs Központok
PROGRAMOK
4.
Külföldi ösztöndíjak
5.
Bölcsész Reform Program
6.
Tudományos rendezvényeken való részvétel támogatása
7.
Inter-University Dubrovnik — Prágában
8.
Fénymásológép-program
9.
Angoltanárok az USA-ban
10.
Kiegészítő ösztöndíj támogatás
11.
Középiskolás program
12.
Orosztanárok átképzése
13.
„ÚT 91” Program
14.
Iskolai tejakció
15.
East-East Program
16.
Képzőművészeti Dokumentációs Központ
17.
Független Ökológiai Központ (FÖK)
ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATOK
18.
Társadalomtudományok
19.
Természettudomány
20.
Folyóiratok támogatása
21.
Angol nyelvi programok
22.
Lélektan
23.
Közművelődés
24.
Színház, zene, vizuális művészet
25.
Közoktatás, iskolaügy
26.
Ifjúságügy
27.
Csereprogramok
28.
Egészségügy
29.
Egyéb
MELLÉKLETEK
I.
KÜLFÖLDI KONFERENCIA-RÉSZVÉTELHEZ ADOTT TÁMOGATÁSOK
II.
RÖVID KÜLFÖLDI TANULMÁNYÚTHOZ ADOTT TÁMOGATÁSOK
III.
TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK KÜLFÖLDI MEGJELENETETÉSÉHEZ ADOTT TÁMOGATÁSOK
IV.
TOVÁBBKÉPZÉS - MÓDSZERTANT TANÍTÓ ANGOLTANÁROK AZ USA-BAN
V.
KIEGÉSZÍTŐ ÖSZTÖNDÍJ TÁMOGATÁS
VI.
ÖSZTÖNDÍJ AMERIKAI KÖZÉPISKOLÁKBAN TANULÓ GIMNAZISTÁKNAK
VII.
OROSZTANÁROK ÁTKÉPZÉSE
VIII.
ESZTÉTIKAI ÖSZTÖNDÍJAK
IX.
FÉNYMÁSOLÓGÉP-PROGRAM
X.
AZ ISKOLATEJ-AKCIÓ PÉNZÜGYI MUTATÓI
30.
PÉNZÜGYI ADATOK
FÜGGELÉK
31.
Alapítványi szerződések és összefüggéseik, 1984-1992
Kiadványok