Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Soros évkönyv 1993
Szerző:
Sorozatcím:
Soros évkönyvek
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1994
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
évkönyv, pályázat, ösztöndíj, támogatás
Állomány:
Soros évkönyvek
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
Raktári jelzet:
E


Soros évkönyv 1993

Soros Alapítvány Budapest 1993

Soros György
elnök
Vásárhelyi Miklós
alelnök
Dr. Dornbach Alajos
alelnök
A kuratórium tagjai

Benda Kálmán
Enyedi György
Gombár Csaba
Vámos Tibor

Titkárság

Kardos László
ügyvezető igazgató
Quittner János
adminisztratív igazgató
Dr. Berzi László
jogtanácsos
Dr. Radványi Katalin
jogtanácsos
Programvezetők és -koordinátorok

Böszörményi-Nagy Katalin, Debreczeni Júlia, Dusnoki Tibor, Erdős Krisztina, Forgács Pál,
Földvári Éva, Geszti Judit, Magyari Sándor, Radvánszky Katalin, Rohonczi Edit,
Sándor Brigitta, Sellyéi Katalin, Török Marianna, Vásárhelyi Judit

Pénzügyi adminisztráció

Tildi Zsuzsanna

Programasszisztencia,-adminisztráció

Kárpátiné Kútvölgyi Éva, Ladics Viktória, Májerné Szlávik Erzsébet, Némethné Susanits Mariann, Öllős Gézáné, Peőcz Gabriella
The Soros Foundation-Hungary
New York
1993
Igazgató Tanács

George Soros
elnök
Philip Kaiser
William D. Zabel
Wassily Leontieff
Titkárság

Elizabeth Lóránt
igazgató

Programvezetők- és koordinátorok

Péter Hegelbach, Sarán Klaus, Laura Mantlik, Noah Simmons, Éva Zorandy
Pénzügyi adminisztráció
Gerda Artes

Programasszisztencia
Mária Ribar


A soros alapítvány által támogatott független programirodák

Független Ökológiai Központ
Vásárhelyi Judit
igazgató

Programfelelősök
Gadó György Pál, Nizák Péter, Nyvelt Erik

Programasszisztencia
Nagy Sándorné

1035 Budapest Miklós tér 1.
Telefon.: 168-6229, 250-0420/m Fax: 250-1546

Soros Alapítvány Kortárs Művészeti Központ

Mészöly Suzanne
igazgató

Szekeres Andrea
igazgatóhelyettes

Programfelelősök
Bencsik Barnabás, Csóka Edina

Műcsarnok, Palme Ház
Budapest, XIV. Olof Palme sétány 1.
Levélcím: 1406 Budapest, Pf. 35
Telefon/fax: 142-5379

Bizottságok, szakkuratóriumok

A Kuratórium munkáját az 1993-as évben is több szakértői bizottság segítette.
Ezek közül némelyik évek óta működik, mások tagjait egyes pályázati programokra kéri fel a Kuratórium.
1993-ban az alábbi szakértői bizottságok működtek:
Az East-East program szakkuratóriuma
Bretter Zoltán, Kiss Gy. Csaba (elnök), Kósa László

Az egészségmegőrző program állandó szakértői bizottsága
Antal Z. László, Buda Béla (elnök), Makara Péter

A felsőoktatási reformprogram (HESP) szakkuratóriuma
Enyedi György, Halmai Gábor, Laki Mihály, Litván György (elnök), Nádasdy Ádám, Szilágyi János György

A help To help program szakkuratóriuma
Ferge Zsuzsa (elnök), Göncz Kinga, Kemény István

Konferencia és rövid külföldi tanulmányút pályázatokat elbíráló állandó szakértői bizottság

Borhidi Attila, Lévay Béla, Mihály György, Somogyi Béla, Vámos Tibor
(természettudományok)
Hajdú Ferenc, Szűcs János, Verebély Tibor
(orvostudomány)
György Péter, Litván György, Szálai Erzsébet
(társadalomtudományok)

A Könyvkiadási Program Szakkuratóriuma
Balassa Péter, Lackó Miklós, Poszler György (elnök)

Külföldi Ösztöndíj Pályázatokat Elbíráló Bizottság és állandó szakértőik
Buda Béla, Chikán Attila, Dávidházi Péter, Flerkó Béla, Hermán Ákos, Kelemen Károly, Komoróczy Géza,
Litván György, Ludassy Mária, Marosi Ernő, Patkós András, Valki László, Vida Gábor (elnök)

Szépirodalmi Bizottság (Soros Díjak)
Csordás Gábor, Domokos Mátyás, Lator László, Marno János, Mészöly Miklós

A Tényfeltáró Újságírás Program Szakkuratóriuma
Bencsik Gábor (elnök), Horvát János, Lázár Ervin, R. Székely Julianna, Ruffy Péter, Szűcs Gábor

Történész Bizottság (Soros Díjak)
Benda Kálmán, Lackó Miklós, Pajkossy Gábor

Az ÚT '93 program bíráló bizottsága
Pécsi Ágnes, Sári Lajos, Szőnyi György Endre

TARTALOM

I.
OKTATÁS, KUTATÁS
1.
Külföldi ösztöndíjak
2.
Külföldi ösztöndíj kiegészítő támogatás
3.
Egyetemi csere program
4.
Tudományos publikációk külföldi megjelentetése
5.
HESP Higher Education Support Program
6.
Angol nyelvoktatás
7.
Nemzetközi továbbtanulási információs központok diákok számára
8.
Középiskolás külföldi ösztöndíjas programok
9.
Középiskolai számítógép program
10.
Oktatási pályázatok
11.
Kutatási pályázatok
II.
CIVIL TÁRSADALOM
1.
Tényfeltáró újságírás
2.
Lap- és folyóirattámogatás
3.
Médiaprogram
4.
Emberi jogi és etnikai kisebbségi tárgyú pályázatok
5.
Cigányprogram
6.
Help tó help program
7.
A Magyar Máltai Szeretetszolgálat és a Soros Alapítvány együttműködése
8.
Liberális szerveződések
9.
Századvég Politikai Főiskola
10.
Az 1956-os Magyar Forradajom Történetének Dokumentációs és Kutató Intézete
11.
Közösségi Iskola
12.
Disputa - Vitakultúra program
13.
Európai integráció - a CEPS szemináriumai
14.
Egyéb
III.
KÖRNYEZETVÉDELEM
1.
A Független Ökológiai Központ (FÖK) 1993. évi tevékenysége
IV.
EGÉSZSÉGÜGY
1.
Egészségnevelés
2.
Egészségmegőrzőprogram
3.
Iskolai tejakció
4.
Orvosi kutató- és tanulmányutak
5.
Gyógyászati adományok
V.
KULTÚRA
1.
A Soros Alapítvány díjai
2.
Könyvkiadási program
3.
Könyvtártámogatási program
4.
Library of Congress program
5.
Előadóművészetek
6.
Színházi szakemberek továbbképzése
7.
Soros Alapítvány Kortárs Művészeti Központ
8.
Egyéb
9.
Fénymásológép program
VI.
KÜLFÖLDI UTAZÁS
1.
Rövid külföldi tanulmányutak
2.
Részvétel külföldi konferenciákon
3.
ÚT'93 program
4.
Special Studies program
VII.
EAST-EAST PROGRAM
MELLÉKLETEK
I.
Külföldi ösztöndíj-kiegészítő támogatások
II.
Tudományos publikációk külföldi megjelentetése
III.
A középiskolai számítógép pályázat nyertesei
IV.
Könyvtártámogatási program
V.
A fénymásoló program nyertesei
VI.
Rövid külföldi tanulmányutakhoz adott támogatások
VII.
Külföldi konferencia részvételhez adott támogatások
VIII.
Az ÚT'93 pályázat nyertesei
FÜGGELÉK - PÉNZÜGYI ADATOK
A Soros Alapítvány által adott támogatások 1993-ban
A Titkárság működési költségei 1993-ban
Kiadványok