Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Soros évkönyv 1989
Szerző:
Sorozatcím:
Soros évkönyvek
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
1990
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
137 oldal
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
évkönyv, pályázat, ösztöndíj, támogatás
Állomány:
Soros évkönyvek
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
0237-3920
Raktári jelzet:
E

Soros évkönyv 1989
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA-SOROS ALAPÍTVÁNY BIZOTTSÁG 1989

Soros György
Berend T. Iván
elnök
társelnök
Vásárhelyi Miklós
Odze György
az elnök
a társelnök
személyes képviselője
személyes képviselője
Enyedi György Gombár Csaba Vámos Tibor
Jogtanácsos: dr. Dornbach Alajos

A Bizottság titkársága
Betlen János, Forgács Pál, Földvári Éva, Geszti Judit, Kardos László (a Bizottság titkára), Quittner János (a Titkárság vezetője), Radvánszky Katalin, Rohonczi Edit, Vásárhelyi Judit
Jombach Márta, Májerné Szlávik Erzsébet, Molnár Magdolna, Öllős Gézáné, Sándor Brigitta, Tildi Zsuzsanna, Tóth Viktória

Budapest, l. Országház u. 9.
Postacím: 1525 Budapest, Pf. 34.
Telefax: 175-4774
Telefon: 175-4982

A SOROS ALAPÍTVÁNY- NEW YORK IGAZGATÓ TANÁCS


Soros György
elnök
Philip Kaiser
William D. Zabel
Wassily Leontieff
Elizabeth Lóránt
ügyvezető igazgató
Charles Benedek
ellenőr
Mary Morrell
program-koordinátor
Benkő Márta
program-asszisztens
The Soros Foundation - Hungary
088 Seventh Avenue - Suite 3301
New York, N. Y. 10106
Tel: (212)757-8560
Tlx: 4944822 SOROSNY
Fax:(212)974-0367

A Bizottság munkáját ez évben is több kuratórium segítette. Ezek közül némelyik évek óta működik, más kuratóriumok tagjait egyes pályázati programra kéri fel a Bizottság.

1989-ben az alábbi kuratóriumok működtek:

IRODALMI KURATÓRIUM- 1989 őszéig
Almási Miklós, Domokos Mátyás, Orbán Ottó, Török Endre

A megváltozott pályázati rendszer következtében 1989 őszétől az Irodalmi Kuratóriumot felváltotta az alábbi kettő:

ESZTÉTIKAI KURATÓRIUM
Lukács László, Poszler György, Török Endre

SZÉPIRODALMI KURATÓRIUM
Domokos Mátyás, Lator László, Mészöly Miklós

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KURATÓRIUM
Bihari Mihály, Kiefer Ferenc, Király Tibor (elnök) Pataki Ferenc, Szentes Tamás

ZENEI KURATÓRIUM
Körber Tivadarné, Kroó György, Láng István, Soproni József, Strém Kálmán, Újfalussy József, Vargyas Lajos

KÉPZŐMŰVÉSZETI KURATÓRIUM
Beke László, Hegyi Loránd, Kovalovszky Márta, Németh Lajos, Néray Katalin,

KÜLFÖLDI ÖSZTÖNDÍJAKAT ELBÍRÁLÓ KURATÓRIUM
Buda Béla, Enyedi György (elnök), Flerkó Béla, Hermán Ákos, Marosi Ernő, Komoróczy Géza, Köves András, Nyíri Tamás, Rozsnyai Bálint, Soós Gyula, Szentpéteri István, Vida Gábor
TARTALOM
1.
Előszó
2.
Az MTA-Soros Alapítvány Bizottság történetéből
3.
A Titkárság 1989. évi jelentése
4.
Az Alapítvány díjai
5.
Demokratikus szervezetek támogatása
6.
Dubrovniki Soros-kurzusok
7.
Külföldi ösztöndíjak
8.
Csereprogramok
9.
Angol nyelvoktatás
10.
Könyvtárak és egyéb nyilvános gyűjtemények
11.
Történelem, politikatudomány és régészet
12.
Szociológia és néprajz
13.
Vezetőképzés és közgazdaság
14.
Zene
15.
Lélektan, pedagógia és mentálhigiéné
16.
Egyéb társadalomtudomány
17.
Közoktatás, iskolaügy
18.
Magyar— amerikai kulturális kapcsolatok
19.
Ifjúságügy
20.
Közművelődés
21.
Előadó művészet
22.
Vizuális művészet
23.
Természettudomány
24.
Egészségügy
25.
Egyéb
26.
Kiegészítő ösztöndíjak

MELLÉKLETEK
I.
Külföldi konferenciarészvételhez adott támogatások
II.
Rövidebb külföldi tanulmányúthoz adott támogatások
III.
Tudományos közlemények külföldi megjelentetéséhez adott támogatások
IV.
Külföldi ösztöndíjasok
V.
Oxfordi posztgraduális ösztöndíjasok
Oxfordi posztdoktorális ösztöndíjasok
VI.
Dubrovniki IUC ösztöndíjasok
VII.
Öthetes amerikai nyelvtanfolyam
VIII.
Xerox-pályázatok
IX.
Irodalmi ösztöndíjasok
X.
Társadalomtudományi ösztöndíjasok
XI.
Esztétikai ösztöndíjak
XII.
Pénzügyi adatok
Kiadványok