Kiadványok
Nyomtatóbarát változat
Cím:
Soros évkönyv 2001
Szerző:
Sorozatcím:
Soros évkönyvek
A kiadás helye:
Budapest
A kiadás éve:
2002
Kiadó:
Soros Alapítvány
Terjedelem:
Nyelv:
magyar
Tárgyszavak:
évkönyv, pályázat, ösztöndíj, támogatás
Állomány:
Soros évkönyvek
Megjegyzés:
Annotáció:
ISBN:
ISSN:
1216-8521
Raktári jelzet:
E

Soros évkönyv 2001


Kiadja a Soros Alapítvány
1023 Budapest, Bolyai utca 14.
Telefon: 315-0315
Felelős kiadó: a Soros Alapítvány igazgatója
Felelős szerkesztő: Mankovits Adrienne
A kiadványt gondozta: Rózsa Gábor nyomdája
ISSN 1216-8521
HU ISSN 1216-8521

In memoriam Vásárhelyi Miklós

2001. július 31-én, életének 84. évében elhunyt Vásárhelyi Miklós, aki 17 éven át a magyar Soros György személyes megbízottja illetve a kuratórium elnöke volt a Magyar Soros Alapítványnál. Már a tervezés időszakában tanácsaival segítette Soros Györgyöt majd meghatározó szerepe volt az Alapítvány szervezetének kiépítésében, a működési feltételek alakításában. Széleskörű ismeretei, tekintélye, politikai tapasztalatai és bölcsessége szinte nélkülözhetetlen volt az alapító és a kuratórium számára. Az alapító szándékainak megfelelően, vezetésével az Alapítvány a magyarországi rendszerváltozás előkészítőjévé és fontos tényezőjévé vált. Nem csak a pályázható programok és a támogatásra érdemes pályázatok kiválasztásában volt meghatározó szerepe, hanem - különösen a rendszerváltozás előtt - azoknak a megoldási módozatoknak a kidolgozásában, amelyek az Alapítvány és a pályázók függetlenségének sérelme nélkül kikerülték a politikai rendszer által alkalmazott korlátozásokat. 1984-től kezdődően az Alapítvány lehetőséget biztosított az alkotói szabadság kiteljesítésére, ösztönözte - sok területen elindította - a társadalmi önszerveződéseket.
Vásárhelyi Miklós - aki oly sokat megélt - elkötelezett híve volt a sokféle vélemény szabadságának. Az Alapítványnál őrködött annak az elvnek az érvényesülése felett, amely szerint minden pályázó, aki - világnézeti meggyőződéstől és pártállástól függetlenül - nem állt szemben a nyitottság, a másság iránti türelem követelményével, egyenlő eséllyel pályázhasson.
Vásárhelyi Miklós a XX. század tanúja, a Nagy Imre per utolsó túlélője volt. Életpályája annak a magyar értelmiséginek a pályája, aki nyitott volt a század nagy eszmeáramlatainak a befogadására, aki szenvedélyesen kutatta az igazságot és az ország nagy konfliktusaiban - vállalva a retorziókat de az eltévelyedés kockázatát is - mindig a cselekvők között volt található.
Fiumében született iskolai tanulmányait olasz iskolában kezdte. Miután családja visszatelepült Magyarországra, Debrecenben a Piarista Gimnáziumban érettségizett. Egyetemi tanulmányait Rómában és Debrecenben végezte. Egyetemi hallgatóként csatlakozott a baloldali Márciusi fronthoz, majd az illegális kommunistákhoz. A világháború alatt munkaszolgálatos katona volt majd részt vett a fegyveres ellenállásban. A háború után baloldali lapoknál volt elkötelezett újságíró. Amikor felismerte a rendszer embertelenségét, a hatalom bírálóinak kis táborába állt. 1954-ben Nagy Imre első miniszterelnöksége idején a Miniszter Tanács Tájékoztatási Hivatalának helyettes vezetője lett, ám Nagy Imre bukása után elbocsátották. Az 1956. októberi forradalomban a Nagy Imre kormány sajtófőnöke volt, majd osztozott Nagy Imre sorsában: őt is Romániába deportálták, majd a Nagy Imre perben bebörtönözték. Szabadulása után évekig anyagbeszerző volt, később lektorként majd dramaturgként dolgozott. A 70-es évektől szerveződő demokratikus ellenzék egyik meghatározó alakjává vált Donáth Ferenccel, a Nagy Imre per másik túlélő vádlottjával, sok éven át harcostársával. Célul tűzte, hogy amint lehetséges, kezdeményezi Nagy Imre és társai rehabilitálását. 1988 januárjában a Nagy Imre per újratárgyalását kezdeményezte. Az 1988 júniusában alakult Történelmi Igazságtétel Bizottság elnökévé választotta. Alapítója volt több, a rendszerváltásban szerepet játszó új társadalmi szervezetnek. 1990-1994 között az SZDSZ országgyűlési képviselője volt. A demokratikus átalakulás forrongásaiban mindig bölcs türelemmel közvetített a politikai csoportosulások között.
Mindig az igazság szolgálatának módjait kereste, ugyanakkor tiszteletreméltó példát mutatott arra, hogy saját tévedéseinket leplezetlenül miként vállalhatjuk és korrigálhatjuk. Gazdag élete volt. Távozásával szegényebbek lettünk.
2002. május
Dornbach Alajos

TARTALOM
SOROS DÍJAK
CIVIL PROGRAMOK
(404) East-East
(502) Hogyan legyünk polgárok?
Mindenki kisebbségi
A szabadság kis körei
A szabadság hagyománya
Közszolgálati médiaprogram
(555) Európai Unió
Csatlakozást segítő kezdeményezés
Európai Uniós információs és pályázati tanácsadó program hazai NGO-k részére
(556) Nonprofit Szolgáltató Központ
Nyitott ház
Viruális inkubátor
Vendégiroda
Kölcsöniroda
Számítástechnikai eszközök rövid idejű kölcsönzése
Nonprofit hitel
Mikrohitel
(835) Együttműködés a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal
(842) Települési egészségterv
(880) Általános romaprogram
(891) Roma közösségi ház
(501) Elnöki keret
EGÉSZSÉGMEGŐRZÉSI PROGRAMOK
(800) Egészségmegőrzési program nyitott kerete
(232) Felsőoktatásban tanuló érzékszervi és mozgássérült fiatalok segítése
(816) Public Health Informatics
(817) ASPHER
(836) Foglalkoztatási programok
Közhasznú foglalkoztatás támogatása a kistelepüléseken
Munkanélküliek munkaerő-piaci (re)integrációját elősegítő nonprofit szerveztek fejlesztésének támogatása
Munkaalkalom-teremtő programok romák számára
(841) Szenvedélybetegek ellátásának javítása
(843) Hospice
(844) Leszakadó rétegek egészségi állapotának javítása
(896) Roma egészségügyi és rehabilitációs program
(898) Schweitzer szeminárium
INFORMÁCIÓS PROGRAMOK
(300) Információs nyitott keret
(226) Diáktanácsadó központok
(426) EastTranslates East
(437) Könyvtártámogatás
(581) Információs jogok és civil szervezetek
(863) Roma média
JOGI PROGRAMOK
(804) Jogi programok nyitott kerete
(550) Emberi jogi és korrupció-ellenes program
(801) Betegjog
(802) Esélyegyenlőség a joghoz jutásban
(803) Civil jogérvényesítés a környezetvédelemben
(805) Mozgó jogsegélyszolgálat
(850) Fogyatékossággal élő emberek életminőségének javítását elősegítő programok
Az önrendelkező élet mozgalom támogatása
Kitagolás (kiscsoportos lakóotthonok szervezésének támogatása)
(862) Roma jogvédelem
KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI PROGRAMOK
(413) Cultural Link
(415) Kulturális menedzsment
(416) Cultural Policy
(417) Bridge of Understanding
(434) Kultúra és művészetek támogatása
(445) Vidéki kulturális programsorozatok
(469) Stúdiószínházi program
Színházi stúdióprodukciók támogatása
Soros Stúdiószínházi Napok
(507) C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány
OKTATÁSI PROGRAMOK
(200) Oktatási nyitott keret
(2002) Multicenter
(201) A Közoktatásfejlesztési Program eredményeinek hozzáférhetővé tétele
(227) Fulbright-Soros közös ösztöndíjprogram
(238) Felsőoktatási Együttműködési és Programinnovációs Pályázat
(240) Szakkollégiumi programok
Szakkollégiumi intézménytámogatás
A szakkollégiumi hálózat bővítése
Szociális ösztöndíj szakkollégistáknak
(243) If you... (Soros-Levi's közös program)
(264) Lépésről lépésre
(266) Reading and writing for critical thinking (RWCT) program
(286) Civil kezdeményezések az oktatásban
(871) Roma tanár-diák ösztöndíjprogram eredményeinek közzététele
(876) Ösztöndíjpályázat a felsőoktatásban tanuló roma fiatalok számára
(883) Innovatív pedagógiai módszerek a roma gyerekek nevelésében, oktatásában
(885) Roma kultúra oktatása a pedagógusképzésben
(886) Roma tanulók szakképzése
SZAKKURATÓRIUMOK, MUNKATÁRSAK
MEGÍTÉLT TÁMOGATÁSOK 2001-BEN


Kiadványok